Novo vabilo za občine: Pomoč pri uvajanju Območja varnih prihodov v šolo

Občinam in osnovnim šolam bo IPoP v novem šolskem letu pomagal z znanjem in s sredstvi uvesti ukrep šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabimo k sodelovanju občine in osnovne šole, ki želijo preizkusiti uvedbo ukrepa šolska ulica  – območja varnih prihodov. Preizkus drugačnega prometnega režima v neposredni okolici osnovnih šol je namenjen tistim občinam in šolam, ki želijo spodbuditi aktivne in samostojne prihode učencev v šolo in zmanjšati avtomobilski promet v neposredni okolici šole. Preizkus ukrepa šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo, je lahko podlaga za prostorsko in prometno prenovo šolskega okoliša, zato spodbujamo k prijavi občine, ki nameravajo v prihodnosti spreminjati prometni režim v neposredni okolici šol. 

Občina se skupaj z osnovno šolo lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico ter jo pošlje do 16. 3. 2022 do 13. ure na naslov life@ipop.si.

Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinsko podporo in nasveti pri izvedbi ukrepa šolska ulica ter s sofinanciranjem stroškov med 5.000 EUR in 12.000 EUR, povezanih z izvedbo (stroški komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije, stroški izvajanja programa na otvoritvenem dogodku in podobno). 

Šolsko ulico bomo začeli izvajati z novim šolskim letom (predvidoma v prvem tednu septembra 2022) in ponovili vsaj pet (5) delovnih dni z eno ali več šolami v občini. Začetek šolskega leta je zelo primeren čas za uvajanje tovrstnih ukrepov,torej za spreminjanje oziroma oblikovanje novih potovalnih navad staršev in otrok. V tem času je tudi velik delež medijskega prostora namenjen poročanju o tem področju, s tem pa je učinek ozaveščanja in informiranja večji.

Foto: Društvo Zagon
Kaj je šolska ulica oz. območje varnih prihodov?

Šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo je sklop več ukrepov, ki se jih uvede na podlagi temeljite analize v sodelovanju s prometnim inženirjem in presojevalcem prometne varnosti. Območje varnih prihodov zajema aktivnosti, s katerimi se v času prihoda in odhoda ali za celo dopoldne cesto pred šolo ali izbrano ceste v okolici šole zapre za motorni promet. Na tak način se omeji dostop do šolske stavbe z osebnim avtomobilom, otrokom pa se omogoči varen in samostojen dostop do šole. Hkrati se s tem ukrepom ozavešča uporabnike prostora in udeležence v prometu o pomenu prostora v okolici šole za otroke. 

Zakaj organizirati šolsko ulico?

Pred 30 leti je 90 odstotkov otrok hodilo v šolo peš – sami ali v družbi vrstnikov. Danes so avtomobilski zastoji v okolici šol nekaj običajnega. Vožnja otrok z avtomobilom v šolo ni koristna ne za otroke ne za okolje, zato so šole praviloma umeščene v okolje tako, da so dostopne peš. Vožnja otrok v šolo z avtom slabo vpliva na stanje okolja (zrak, hrup) in na prometno varnost v okolici šol. Preveč avtomobilov pred šolo poslabša prometno varnost za otroke, ki pridejo peš. Če starši otroke vozijo v šolo, to tudi slabo vpliva na njihovo zdravje in dobro počutje. Jutranja vožnja prikrajša otroke za telesno dejavnost in druženje z vrstniki. Onesnaženje zraka in hrup zaradi prometa vplivata na kakovost šolskega okolja in dolgoročno tudi na razvoj različnih bolezni. Ob tem ankete med učenci kažejo, da je zelo malo otrokom všeč, da jih starši peljejo v šolo z avtom. Večina bi raje šla v šolo s kolesom, peš ali s skirojem. Tudi učitelji si želijo, da bi več otrok šlo v šolo aktivno. Otroci, ki pridejo v šolo peš, s kolesom ali skirojem so pri pouku bolj zbrani in lažje sledijo programu, naužili so se svežega zraka in jutranjega klepeta z vrstniki.

V lanskem letu smo uvajali območje varnih prihodov v Solkanu

Preberite več o učinkih uvajanja ukrepa šolska ulica – območje varnih prihodov v Solkanu

V Mestni občini Nova Gorica smo skupaj z občino, KS Solkan in OŠ Solkan tamkajšnjo Šolsko ulico med 6. in 17. septembrom 2021 spremenili v območje varnih prihodov. Analize so pokazale, da je v času začasne prometne ureditve bilo na Šolski ulici več pešcev in kolesarjev, prav tako se je zmanjšalo število avtomobilov pred šolo po uvedbi začasnega ukrepa. Na podlagi anket in javne razprave je bilo ugotovljeno, da je bila uporabnikom Šolske ulice začasna prometna ureditev v več kot 60 odstotkih všeč. Pred šolo smo trajno ukinili 13 parkirišč, prostor pa namenili učencem in novim kolesarskim stojalom. Dvotedenski preizkus je tudi omogočil pripravo predloga ukrepov za celostno prenovo Šolske ulice, ki so jih pripravljavci projektne naloge upoštevali v eni od variant nove ureditve.

Video utrinke Območja varnih prihodov v Solkanu poglejte tukaj.

Občina skupaj z osnovno šolo se lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico ter jo pošlje do 16. 3. 2022 do 13. ure na naslov life@ipop.si.

Preberite besedilo vabila tukaj.

Prenesite prijavnico tukaj.

Aktivnost je del aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri