Preizkus prometne ureditve v Solkanu za prenovo Šolske ulice

Učenci OŠ Solkan so lahko dva tedna šli v šolo peš in sproščeno, saj je bila urejena začasna prometna ureditev Območje varnih prihodov v šolo. Cilj začasne prometne ureditve je bil izboljšati pogoje za varen prihod v šolo in povečati delež otrok, ki pridejo v šolo aktivno ter hkrati zmanjšati število avtomobilov v neposredni bližini šole. S tem smo vplivali na potovalne učencev in njihovih staršev. Analiza prometne ureditve bo pomembna podlaga za načrtovanje dolgoročne prenove Šolske ulice.

IPoP – Inštitut za politike prostora je k sodelovanju povabil občine, ki bi želele z novim šolskim letom preizkusiti ukrep Šolska ulica – Območje varnih prihodov v šolo, katerega namen je izboljšanje varnosti in udobnosti šolske poti. Najbolj prepričljivo prijavo sta pripravili Osnovna šola Solkan in Mestna občina Nova Gorica, s podporo krajevne skupnosti Solkan.

Preberite več:
Solkanska Šolska ulica septembra samo za šolarje
Sproščeno v šolo septembra v Solkanu
Šolska ulica danes ne omogoča varne poti v šolo

Osnovna šola Solkan se nahaja na Šolski ulici, med nepreglednima in nevarnima križiščema z ulico Milojka Štrukelj in z ulico Žabji kraj. Na Šolski in okoliških ulicah je pomanjkljiva varna infrastruktura za šolsko pot. Te ulice so tudi precej prometno obremenjene ravno v konicah začetka in zaključka pouka. Približno 40 % otrok starši pripeljejo v šolo z avtomobilom, kljub temu, da več kot dve tretjini šolarjev živi v območju, od koder lahko pridejo v šolo peš v manj kot 15 minutah. Starši otroke pripeljejo najbolj pogosto na parkirišče pred šolo, ki je namenjeno parkiranju zaposlenih in odlaganju vrtčevskih otrok. Tisti šolarji, ki jih starši odložijo na avtobusni postaji in šolarji, ki pridejo v šolo sami ali v družbi vrstnikov, morajo prečkati parkirišče pred vrati šole, kjer ni namenjene površine za pešce in kjer je največja zgostitev avtomobilov, ki tam obračajo.

Območje varnih prihodov v šolo je sklop več ukrepov

Prometni elaborat za začasno prometno ureditev je bil pripravljen v sodelovanju s prometnim inženirjem in presojevalcem prometne varnosti. Pri tem je sodelovala projektna skupina, ki smo jo sestavljali sodelavci IPoP, predstavniki različnih oddelkov Mestne občine Nova Gorica, OŠ Solkan in KS Solkan.

V okviru začasne prometne ureditve je motorni promet pred šolo potekal enosmerno, po enem voznem pasu proti severu. Hitrost vožnje je bila omejena na 20 km/h. Na vozišču je bilo urejeno območje za ustavljanje in odlaganje otrok. Na drugem voznem pasu ob šoli je bila urejena površina za hojo, vožnjo s kolesom in skirojem v obe smeri. Pred šolo je bilo zagotovljeno območje varnih prihodov do šole za šolarje, z ukinitvijo dela parkirišč in omejitvijo dostopa do parkirišča z dovolilnicami za dovoz vrtčevskih otrok in za zaposlene, ki zaradi različnih razlogov ne morejo priti v šolo brez avtomobila ali parkirati na bolj oddaljenem parkirišču.

Preberite več:
Zaposleni OŠ Solkan so zmanjšali uporabo avta za dober namen

Spremljevalna ukrepa Območja varnih prihodov sta bila organizacija Poljubi in odpelji točke za tiste šolarje, ki so v šolo dostavljeni z avtomobilom, od koder so otroci lahko opravili vsaj del poti aktivno in Pešbus – spremljana pot v šolo za šolarje, ki še ne zmorejo sami v šolo in se tako na pot odpravijo peš v družbi sovrstnikov.

Otroci so lahko dva tedna varno in sproščeno prišli v šolo (Foto: Društvo Zagon)
Preizkus prometne ureditve za prenovo Šolske ulice v prihodnosti

Mestna občina Nova Gorica, OŠ Solkan in KS Solkan si skupaj prizadevajo za prenovo Šolske ulice na način, da bo prednostno urejena za varnost šolarjev – pešcev in kolesarjev. Hkrati si želijo spodbuditi aktivne prihode otrok v šolo in zmanjšanje avtomobilskega prometa v neposredni bližini šole. Preizkusna prometna ureditev med 6. in 17. septembrom je bila priložnost za opazovanje in analizo kaj se zgodi s prostorom, če se na ulici omeji motorni promet.

Na delu cestišča je bila urejena enosmerna vožnja in območje ustavljanja za odlaganje šolarjev pred šolo. (Foto: Društvo Zagon)

Namen začasne ureditve je bil izboljšati pogoje za varno in sproščeno aktivno pot v šolo za čim večji delež otrok. Čeprav je moč najti številne nevarne točke na ravni celotnega šolskega okoliša, smo z začasnimi ukrepi naslavljali predvsem izboljševanje pogojev za hojo in kolesarjenje na odseku Šolske ulice pred šolo. To je namreč prostor, kjer je koncentracija učencev najvišja, saj se tu združijo poti učencev, ki pridejo iz različnih delov kraja, hkrati pa je to tudi cilj potovanja staršev, ki otroke do šole pripeljejo z avtomobilom.

V času začasne prometne ureditve je bilo na Šolski ulici več pešcev in kolesarjev

Pred začasno ureditvijo in med izvajanjem, ter po zaključku izvajanja ukrepa Območje varnih prihodov v šolo je bilo izvedeno štetje prometa na sedmih števnih mestih.

Sprememba v deležih uporabe prevoznih sredstev oz. Modal split na števnem mestu št. 4 pred uvedbo ukrepa (levo) in med začasno prometno ureditvijo (desno) (Vir: Strojna prometna in lesarska šola)

Iz ulice M. Štrukelj je na Šolsko ulico zavilo manj vozil kot sicer, kar povezujemo z omejitvijo uvoza na šolsko parkirišče. Število vozil pred ukrepi je bilo 37, med izvajanjem ukrepov 25, po zaključku pa 54. Slednje govori v prid začasni prometni ureditvi, ki je vplivala na potovalne navade in zaradi katere se manj staršev odloča za dovoz otrok pred OŠ Solkan iz ulice Milojke Štrukelj. Po drugi strani je bilo na tem odseku v jutranji konici med pred izvajanjem ukrepov 137 pešcev in 32 kolesarjev. Med izvajanjem, je bilo pešcev 147, kolesarjev pa 77. Torej, če seštejemo, je bilo med izvajanjem ukrepa 25 vozil staršev otrok iz vrtca, prvega ali drugega razreda. Tolikšno je torej število vozil, ki dejansko potrebuje šolsko parkirišče. Ostala vozila, ki so se pripeljala po zaključku izvajanja ukrepov, torej 29 (54 – 25 = 29) šolskega parkirišča ne rabijo nujno, saj to, da jih med uvedbo ukrepa tam ni bilo, kaže, da pripeljejo starejše otroke. Pešcev in kolesarjev je bilo v času izvajanja ukrepa na tem mestu v jutranji konici 224, kar devetkrat preseže število avtomobilov. S tem utemeljujemo, da bi bilo smiselno temu delu posvetiti dodatno pozornost za večjo varnost pešcev.

Uporabnikom je bila začasna prometna ureditev v splošnem všeč

Mnenja o začasni prometni ureditvi smo na različne načine zbirali tekom izvedbe in še dva tedna po zaključku. Izvedeno je bilo anketiranje, mnenja smo sprejemali preko elektronske pošte, na terenu smo zapisovali opažanja, po zaključku začasne ureditve je bila zvedena javna razprava.

Vam je bil začasen ukrep Območje varnih prihodov v šolo všeč? (enosmerna Šolska ulica, znižana omejitev, poseben pas za pešce in kolesarje, omejitev dostopa na šolsko parkirišče) (Vir: IPoP)

V 60 % so se anketiranci strinjali, da je bila začasna ureditev Šolske ulice v splošnem pozitivna, od tega jih 33 % odgovorilo, da jim je bila začasna ureditev ‘zelo všeč’. Na drugi strani je bilo 36 % takih, ki jim ureditev ni bila všeč, od teh 18 % ki jim ureditev sploh ni bila všeč.

Javna razprava na ukinjenih parkiriščih pred OŠ Solkan (Avtorica fotografije: Nela Halilović).
Kako naj se načrtuje Šolska ulica naprej?

Na podlagi analiz smo evalvirali posamezni ukrep Območja varnih prihodov v šolo in na podlagi tega pripravili nabor ukrepov, ki se naj upoštevajo pri bodočem načrtovanju Šolske ulice.

Podatki kažejo, da je bila začasna ureditev Šolske ulice pred OŠ Solkan uspešna. Kljub temu predlagamo, da se v določenih delih sveženj ukrepov dopolni v skladu s predlogi strokovne delovne skupine, staršev učencev OŠ Solkan in stanovalcev.

Preberite končno evalvacijsko poročilo tukaj (klik).

Aktivnost je del aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri