Vabilo za občine: Odprta ulica v vaši občini

IPoP bo izbrani občini pomagal pri izvedbi Odprte ulice

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabimo k sodelovanju občino, ki želi z Odprto ulico preizkusiti drugačno prometno ureditev, s katero bo izboljšala pogoje za hojo in kolesarjenje in omogočila kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke na življenje, zdravje in gospodarstvo v lokalnem okolju. Izbrani občini bo IPoP pomagal z znanjem, vsebinami in nasveti pri izvedbi Odprte ulice ter s sofinanciranjem izvedbenih stroškov. Občina se lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico ter jo pošlje do 26. 1. 2022 na naslov life@ipop.si.

V septembru 2020 smo v Škofji Loki odprli Šolsko ulico in leta 2021 v Postojni Tržaško ulico. (Foto: Video2go in Andrej Tarfila)

Kaj je odprta ulica?

Odprta ulica je ukrep, ki omogoča preizkus drugačne prometne ureditve. Ulico odpremo skupaj z lokalnimi deležniki in je začasno odprta za pešce in kolesarje ter na nek način zaprta za motorni tranzitni promet. S tem postane ulica prijetna za hojo, kolesarjenje, nudi možnost dodatnega programa in doživetij. Pomembno je, da ne gre za enkratno odprtje, ampak ukrep, ki se večkrat ponovi na isti ulici.

Video utrinke Odprte ulice v Škofji Loki poglejte tukaj.

Odprta ulica je primerna predvsem za tiste občine, ki želijo preizkusiti drugačno prometno ureditev na ulici in dolgoročno zagotoviti ugodnejše pogojev za hojo in kolesarjenje. Je tudi priložnost za krepitev lokalnih organizacij ali akterjev, ki bi želeli pridobiti veščine in znanja za spodbujanje trajnostne mobilnosti tudi po zaključenem projektu Odprte ulice. Sodelujejo lahko npr. organizacije s področij urejanja prostora, kulture, turizma, prometa, mladinskega dela, razvoja, … Občine, ki se bodo prijavile v partnerstvu z lokalnimi organizacijami, bodo prejele več točk pri ocenjevanju, vendar pa partnerstvo ni pogoj za prijavo. 

Z izbrano občino bomo skupaj oblikovali in izvedli Odprto ulico, ki zajema več začasnih ukrepov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Poudarek je tudi na ustrezni in obsežni komunikaciji. Med ukrepe, ki lahko sestavljajo Odprto ulico, štejemo: 

  • začasni kolesarski pasovi in površine za pešce,
  • uvedba skupnega prometnega prostora ali območja umirjenega prometa,
  • omejitev avtomobilskega prometa v delu dneva (prebivalci lahko še vedno z avtomobili dostopajo do svojih domov),
  • omejitev avtomobilskega prometa ob vikendih ali ob dela prostih dnevih (prebivalci lahko še vedno z avtomobili dostopajo do svojih domov),
  • omejitev hitrosti avtomobilov za večjo varnost pešcev in kolesarjev,
  • omejitev parkiranja in uporaba parkirnih površin za druge namene,
  • organizacija različnih aktivnosti in namestitev začasne urbane opreme na odprti ulici.
Stroške materialov in izvedbo navedenih aktivnosti bo prevzel IPoP. V okviru tega povabila je na razpolago za sofinanciranje 10.000 € z vključenim DDV.

Video utrinke Odprte ulice v Postojni poglejte tukaj.

Od izbrane občine pričakujemo sodelovanje (odločevalcev in zaposlenih), zavzetost in sodoben pristop k razvoju občine, urejanju prostora in prometa. 

Občina se lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico ter jo pošlje do 26. 1. 2022 na naslov life@ipop.si.

Preberite besedilo razpisa tukaj.

Prenesite prijavnico tukaj.

Če še niste prepričani, ali bi želeli v vaši občini preizkusiti Odprto ulico, si pri odločitvi lahko pomagate s priročnikom Odprta ulica, ki ga najdete na tej povezavi. V priročniku so pojasnjeni vsi koraki odpiranja ulice ter s tem povezano delo in koristi.

Vabilo je del aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. IPoP – Inštitut za politike prostora si v primeru sprememb glede sofinanciranja iz sredstev projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pridržuje pravico, da aktivnosti predvidene v vabilu deloma ali v celoti ne izvede.

Avtor naslovne fotografije: Klemen Banovec

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri