Škofja Loka – Žovšče

IPoP za občino Škofja Loka izvaja participativni proces v zvezi z ureditvijo območja OPPN Livada – Žovšče.

Dopolnjeni osnutek OPPN Livada Žovšče je bil javno razgrnjen v avgustu in septembru 2014, ob tem pa se je pokazala potreba po intenzivnejšem sodelovanju javnosti v postopku, saj je postalo jasno, da so interesi in pričakovanja glede prostorskega razvoja območja zelo različni. Lokacija je razmeroma velika, izvedba je vezana na faznost, komunalno opremljanje je zahtevno. Postopek sicer teče že od leta 2005, vendar je razkorak med različnimi interesnimi skupinami enostavno prevelik, zaradi česar je treba pristopiti k novemu načinu vključevanja javnosti.

Inštitut za politike prostora je občina povabila k sodelovanju pri vodenju participativnega procesa, ker se je urejanje tega območja izkazalo kot zelo zahtevno.

Participativni proces smo zastavili kot sosledje standardne analize deležnikov, ki smo jo izvedli s pomočjo gradiv dosedanjega postopka in razgovorov z vpletenimi, ankete, intervjujev in fokusnih skupin z vsemi relevantnimi akterji v občinski upravi, občinskih javnih službah, drugih pristojnih ali zainteresiranih institucijah, analize stanja (stanje v prostoru in okolju, pravni okvir, lastništvo zemljišč, izhodišča nosilcev urejanja prostora, stroškovni okviri priprave in izvedbe OPPN ter komunalnega urejanja) in dveh javnih delavnic.

Projekt traja od januarja do junija 2015.

Naslovna foto: IPoP (CC BY-NC 4.0)

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri