Izpostavljeni projekti

Projekt Pop Up Urban Spaces – Lažji prehod k aktivnim oblikam mobilnosti z uporabo taktičnega urbanizma

IPoP je z marcem 2023 postal del triletnega projekta PopUpUrbanSpaces – Lažji prehod k aktivnim oblikam mobilnosti s spreminjanjem odnosa in potovalnega vedenja prebivalcev z uporabo rešitev zelenega taktičnega urbanizma in ustvarjanjem prostora. PopUpUrbanSpaces javnem sektorju in sorodnim entitetam v funkcionalnih urbanih območjih mest omogoča lažji prehod k aktivnim oblikam mobilnosti s spreminjanjem stališč in…

Mestno občino Ljubljana smo podprli pri pripravi strategije digitalnega razvoja

Konec junija je mestni svet Mestne občine Ljubljana soglasno sprejel Strategijo digitalnega razvoja, ki sledi cilju bolj enostavnega in prijaznega sodelovanja z meščankami in meščani. Strategijo smo skupaj s partnerji pripravljali na IPoP in smo nanjo zelo ponosni. »Že leta spremljam, kako nastajajo podobni strateški dokumenti na nacionalnem nivoju in na splošno je javni IT zelo…

Trajnostna parkirna politika za občini Škofja Loka in Medvode

V Medvodah in Škofji Loki se podobno kot v drugih mestih soočajo z izzivi, kako vzpostaviti dostopne in konkurenčne prometne razmere za zmanjšanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje ter na prebivalke in prebivalce. Soočajo se s povečano dnevno mobilnostjo z osebnimi avtomobili znotraj občine in med občinami. Osebni avtomobili so večino časa parkirani in…

Podpora izvajanju urbane politike in programu URBACT 3

Tretje nadaljevanje projekta “Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT”, ki je potekal že v obdobju 2016 – 2017 in 2018 – 2021. Projekt izvajamo po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije SOS.  Glavni cilji projekta so: Podpora pri  izvajanju  ciljev  urbane  in  prostorske  politike  v  Republiki  Sloveniji …

Aktivno v šolo in zdravo mesto

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto je namenjen spodbujanju aktivne hoje v šolo, promociji koristi aktivne mobilnosti za zdravje, dobro počutje in razvoj otrok in odraslih ter usposabljanju akterjev za načrtovanje hoji in zdravju prijaznega oziroma zdravega življenjskega okolja. Program spodbuja  aktivno hojo v šolo ter ozavešča o pomenu aktivne mobilnosti za zdravje in…

“TRATA 2.1” – Trata, industrijska cona za 21. stoletje

Na območje industrijske cone Trata (IC) v Škofji Loki dnevno migrira približno 5.000 zaposlenih. Po ocenah sodelujočih podjetij (Knauf Insulation, LTH Castings, SIBO G, september 2021) 94 % njihovih zaposlenih na delo prihaja z avtomobilom, kar povzroča prometne zastoje, zmanjšuje prometno varnost, slabša kakovost bivanja in predstavlja pomemben vir izpustov toplogrednih plinov. Namen projekta je…

Predjama sustainable – Upravljanje trajnostne mobilnosti na turistični lokaciji Predjama

Občina Postojna želi zmanjšati motorizirani promet na širšem območju občine in s tem prispevati k blaženju podnebnih sprememb. Ena od lokacij, kjer je še potrebna rešitev, je območje Predjama, priljubljena turistična lokacija, katere obisk se je v zadnjih 10 letih potrojil. Zaradi načina prihodov turistov z avtomobili, majhnega števila parkirnih mest, širjenja turistične ponudbe in…

SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost

Glavni namen projekta SmartMOVE je priprava strategij ter izvajanje mobilnostnih načrtov, s katerimi bo utemeljil potrebo po sistematičnem razvoju infrastrukture za razvoj multimodalnosti v regiji. Znotraj projekta se razvija sistem dinamičnih skupinskih prevozov kot trajnostno naravnana alternativa obstoječim modalitetam prevoza. Pripravljajo se tudi konkretna politična priporočila za odločevalce na področju trajnostne mobilnosti. Z izdelavo mobilnostnih…

Naročniki

Naročniki
Sofinancerji
Sofinancerji
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri