Urbani sprehodi Jane’s Walk – 2016

Urbani sprehodi Jane’s Walk – 2016

Foto: Luka Vidic

Foto: Luka Vidic

V letu 2016 se je sprehodom pri nas pridružilo 14 mest, v katerih je potekalo 21 sprehodov. Ti so bili v znamenju dvojnega jubileja: 10. izdaja globalne akcije Jane’s Walk je potekala prav v dneh, ko bi Jane Jacobs praznovala 100. rojstni dan. V Ljubljani so se sprehodi začeli s petimi sočasnimi sprehodi, ki so se združili na prvem Festivalu hoje v Savskem naselju. Sprehodi so potekali od 6. do 8. maja 2016 v Celju, Kočevju, Kopru, Kranju Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Piranu, Podčetrtku, Semiču, Slovenj Gradcu, Škofji Loki in Tolminu.

Med lokalnimi partnerji so bile tokrat nevladne organizacije: Arhitekturno društvo Forum, Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, Urbani brlog, Kolesarska mreža Obala, skupina za prenovo in oživitev Planine, Center arhitekture, Inštitut za politike prostora, iniciativa Uredimo Vodnikovo, Zavod za urejanje mesta in krajine, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Iniciativa Podružnica, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Društvo arhitektov Dolenjske in Bele Krajine, ABAKKUM Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran, Turistično društvo Podčetrtek, Kulturni center Semič, Turistično društvo Semič, Iniciativa Loka, mesto vseh ter Društvo za razvoj in ohranjanje Tolmina. Poleg tega  je pri organizaciji sodelovala tudi vrsta angažiranih posameznikov ter predstavnikov občin.

Celje – Kosovelova ulica, Trajnostna mobilnost – predlogi za ureditev Kosovelove ulice. Petek, 6. maj 2016 ob 13.30, zbirno mesto je bilo pred glavnim vhodom Gimnazije Celje – Center. Sprehod je organiziral Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, vodila pa sta ga Mojca in Gorazd Furman Oman.

Kočevje – Ob reki Rinži v centru mesta, Zajtrk ob Rinži. Nedelja, 8.maj 2016 ob 9.30, zbirno mesto je bilo pri Športni dvorani Kočevje. Sprehod sta organizirala civilna iniciativa “Polepšajmo in uredimo naše Kočevje” in društvo v nastajanju “Urbani brlog”, vodila pa ga je Tanja Štajdohar.

Koper – Semedela,  Aktivno mesto. Sobota, 7. maj 2016 ob 10h, zbirno mesto je bilo pred KS Semedela. Sprehod je organizirala Kolesarska mreža Obala, vodil pa ga je Bojan Žižek.

Kranj – Planina, Planina tu pa tam. Sobota, 7. maj 2016 ob 13h, zbirno mesto je bilo za OŠ Matija Čopa. Sprehod je organizirala skupina za prenovo in oživitev Planine, vodila pa sta ga Klemen Bučan in Toni Cahunek

Ljubljana – Center, Plečnik, Fabiani, Vurnik. Sobota, 7. maj 2016 ob 11 uri, zbirno mesto je bilo v središču Miklošičevega trga. Sprehod je organiziral Center arhitekture, vodila pa sta ga arhitekta Špela Kuhar in Robert Potokar. Sprehod  je bil primeren za družine z otroki, starimi več kot 6 let.

Ljubljana – Center, Politično mesto, Petek, 6. maj 2016 ob 16h, zbirno mesto je bilo pred Mestno hišo. Sprehod je organiziral Inštitut za politike prostora v okviru Festivala hoje, vodila pa sta ga Pavel Gantar in Urban Jeriha.

Ljubljana – Bežigrad, Zeleno mesto. Petek, 6. maj 2016 ob 16:30, zbirno mesto je bilo na križišču Vojkove in Baragove. Sprehod je organiziral Inštitut za politike prostora v okviru Festivala hoje, vodila pa sta ga Maja Simoneti in Peter Prinčič.

Ljubljana – Šiška, Bivalno mesto, Petek, 6. maj 2016 ob 16h, zbirno mesto je bilo pred Plečnikovo cerkvijo v Šiški. Sprehod je organiziral Inštitut za politike prostora v okviru Festivala hoje, vodil pa ga je Marko Peterlin.

Ljubljana – Moste, Industrijsko mesto. Petek, 6. maj 2016 ob 16:30, zbirno mesto je bilo pred pošto Moste. Sprehod je organiziral Inštitut za politike prostora v okviru Festivala hoje, vodil pa ga bo Tadej Žaucer.

Ljubljana – BTC, Potrošniško mesto. Petek, 6. maj 2016 ob 16:30, zbirno mesto je bilo na Trgu mladih pred Cityparkom. Sprehod je organiziral Inštitut za politike prostora v okviru Festivala hoje, vodila pa sta ga Tatjana Marn in Matjaž Uršič.

Ljubljana – Zgornja Šiška, Uredimo Vodnikovo. Nedelja, 8. maj 2016 ob 10:30, zbirno mesto je bilo na križišču Vodnikove in AC obroča. Sprehod je organizirala iniciativa “Uredimo Vodnikovo”, vodila pa sta ga Matevž Frančič in Marko Peterlin.

Maribor – Center, Prezrti prostori mesta. Sobota, 7. maj 2016 ob 11h, zbirno mesto je bilo Ezl Ek (pred Kavarno Astorija na Grajskem trgu). Sprehod je organiziral Zavod za urejanje mesta in krajine, vodila pa ga je arhitektka in urbanistka Vesna Rebernak.

Maribor – MČ Magdalena in MČ Studenci, Ajzlponarji za en popoldan. Petek, 6. maj 2016 ob 13:30h, zbirno mesto je bilo pred MISC INFOPEKA. Sprehod je organizirala Pekarna Magdalenske mreže Maribor, MISC INFOPEKA, vodile pa so ga  Stopinje mesta.

Nova Gorica, Mesto v parku. Sobota, 7. maj 2016 16:00, zbirno mesto je bilo Bevkov trg. Sprehod je organizirala Iniciativa Podružnica, vodili pa sta ga Maja Vrčon, Eva Sušnik.

Novo mesto – Drska, Razvoj in prenova soseske Drska. Nedelja, 15. maj 2016 ob 16h, zbirno mesto je bilo na parkirišču TUŠ (Portoval). Sprehod sta organizirala Društvo krajinskih arhitektov Slovenije ter Društvo arhitektov Dolenjske in Bele Krajine, vodila pa ga je Jelka Hudoklin.

Piran / Pirano – Pokopališče / Il cimitero, Po poteh spomina / Sui percorsi della memoria. Sobota 7. maja 2016 ob ob 10h / sabato 7 maggio 2016 alle 10:00, zbirno mesto je bilo pred glavnim vhodom / Punto di raccolta all’ingresso principale. Sprehod je organiziral / Organizzatore ABAKKUM Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran / Istituto per il paesaggio, la cultura ed arte Pirano, vodili pa so ga / Guide del percorso Mattias Lidén, Amalia Petronio, Tina Škrokov.

Podčetrtek – Terme Olimia, Podčetrteška krožna pot. Petek, 6. maj 2016 ob 16.30, zbirno mesto je bilo parkirišče pred stanovanjskimi bloki Slake 6. Sprehod je organiziralo Turistično društvo Podčetrtek, vodili pa sta ga Sabina Ivačič in Karmen Bovha.

Semič – Trško jedro z okolico, Zgodovina nas povezuje. Nedelja, 8. maj 2016 ob 15.00 uri, zbirno mesto je bilo pred Kulturnim centrom Semič. Sprehod sta organizirala Kulturni center Semič in Turistično društvo Semič, vodili pa so ga lokalni turistični vodiči.

Škofja Loka, Oživljanje Spodnjega trga, Sobota, 7. maj 2016 ob 10h, zbirno mesto je bilo pred Upravno enoto Škofja Loka. Sprehod sta organizirali in vodili Darja Matjašec in Anja Musek (Iniciativa Loka, mesto vseh) s Civilno iniciativo za kvaliteto življenja na Spodnjem trgu in Poljanski cesti.

Tolmin, Sprehod do nakupovalnega središča in mestnega pokopališča. Petek, 6. maj 2016 ob 16.30, zbirno mesto je bilo park pred cerkvijo. Sprehod je organiziralo Društvo DOR (Društvo za razvoj in ohranjanje Tolmina), vodili pa so ga Andrej Vidmar, Daša Furlan in Miha Mlekuž.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Dosegljiva stanovanja

Vabimo vas, da se nam pridružite na posvetu Dosegljiva stanovanja, ki bo 18. decembra 2017 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 21, Ljubljana (velika sejna soba v podhodu).

Na posvetu se bomo seznanili z akcijskim načrtom Partnerstva za stanovanja v okviru Urbane agende za EU in izvajanjem Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025.

Urbana agenda za EU (UAEU) vzpostavlja okvir za boljše usklajevanje politik, akterjev in deležnikov upravljanja ter boljše razumevanje razvoja mest. Kot ključni mehanizem za izvajanje urbane agende delujejo t.i. partnerstva, v katerih sodelujejo evropska mesta, države članice, Evropska komisija in druge evropske ustanove. Cilj Partnerstva za stanovanja je spodbujati dostopnost kakovostnih stanovanj. Partnerstvo se osredotoča na javna dostopna stanovanja, pravila o državnih pomočeh in splošno stanovanjsko politiko. Ukvarja se tako z občinskimi, socialnimi, zadružnimi kot z najemniškimi stanovanji in dostopnim lastništvom stanovanj. Ne ukvarja se s stanovanji za nujne primere ali izključno tržnim najemom in lastništvom domov.

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (NSP) je eden ključnih dokumentov za reševanje stanovanjske problematike v prihodnje in oblikuje aktivno stanovanjsko politiko. Pri oblikovanju programa je bilo vodilo načelo javnega interesa in dolgoročno zagotavljanje kakovosti bivanja za vse prebivalce. Posebno pozornost NSP posveča mladim, starejšim in ranljivejšim skupinam prebivalcev. V NSP so zastavljeni dolgoročni cilji, ki so bili s strani javnosti že sprejeti s širšo stopnjo konsenza: uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja, večja stanovanjska mobilnost prebivalstva.

PROGRAM

13.00–13.15

Pozdrav

13.15–14.00

Partnerstvo za stanovanja Urbane agende za EU (Črtomir Remec, SSRS)

Izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (Vesna Dragan, MOP)

14.00–15.00

Razprava (Moderira: Marko Peterlin, IPoP)

 

Prosimo, da potrdite svojo udeležbo do četrtka, 14. 12. 2017 na petra.ockerl@ipop.si.

Dogodek poteka v okviru Podpore izvajanju urbane politike in programu URBACT.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt