Spodbujamo hojo kot prometno prakso

06. 10. 2018

Foto: Luka Vidic

Hoja je najbolj naraven in praktičen način premikanja na kratke razdalje. Kljub temu se pri nas okoli 50% poti, krajših od 2 km, in okoli 20% poti, krajših od 1 km, opravi z avtomobilom.

Promet predstavlja najresnejšo grožnjo za podnebne spremembe, saj emisije iz prometa še kar naraščajo in je največji sektor po deležu izpustov. Sprememba potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš bi prinesla znatne prihranke pri energiji in zmanjšanje izpustov CO2. Pri tem so neposredni učinki spremembe navad le majhen delež v primerjavi s prihranki, ki bi jih prinesla dolgoročna sprememba vzorca poselitve v smeri trajnostnih in hoji prijaznih mest, ki je v najtesnejši povezavi s potovalnimi navadami.

Projekt s kratkim imenom Pešec zato želi spodbuditi hojo kot prometno prakso in obliko trajnostne mobilnosti. Cilji projekta so:

1. Izboljšati razumevanje hoje kot prometne praks

2. Spodbujati spremembe potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš

3. Povezati organizacije in deležnike na področju hoje

Nekateri ključni rezultati projekta bodo: povzetki ključnih obstoječih virov in uporabnih podatkov o hoji, skupno razumevanje ključnih deležnikov o pomenu hoje kot prometne prakse, okrepljeno medijsko komuniciranje o hoji kot prometni praksi, posebna spletna stran http://pesec.si namenjena hoji kot prometni praksi, ter akcijski načrt zagovorništva za hojo.

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v okviru razpisa za nevladne organizacije za leti 2018 in 2019. Izvajata ga IPoP – Inštitut za politike prostora v sodelovanju, ki ga tudi vodi, in CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, med julijem 2018 in oktobrom 2019.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI