Škofja Loka – Žovšče

26. 02. 2015

IPoP za občino Škofja Loka izvaja participativni proces v zvezi z ureditvijo območja OPPN Livada – Žovšče.

Dopolnjeni osnutek OPPN Livada Žovšče je bil javno razgrnjen v avgustu in septembru 2014, ob tem pa se je pokazala potreba po intenzivnejšem sodelovanju javnosti v postopku, saj je postalo jasno, da so interesi in pričakovanja glede prostorskega razvoja območja zelo različni. Lokacija je razmeroma velika, izvedba je vezana na faznost, komunalno opremljanje je zahtevno. Postopek sicer teče že od leta 2005, vendar je razkorak med različnimi interesnimi skupinami enostavno prevelik, zaradi česar je treba pristopiti k novemu načinu vključevanja javnosti.

Inštitut za politike prostora je občina povabila k sodelovanju pri vodenju participativnega procesa, ker se je urejanje tega območja izkazalo kot zelo zahtevno.

Participativni proces smo zastavili kot sosledje standardne analize deležnikov, ki smo jo izvedli s pomočjo gradiv dosedanjega postopka in razgovorov z vpletenimi, ankete, intervjujev in fokusnih skupin z vsemi relevantnimi akterji v občinski upravi, občinskih javnih službah, drugih pristojnih ali zainteresiranih institucijah, analize stanja (stanje v prostoru in okolju, pravni okvir, lastništvo zemljišč, izhodišča nosilcev urejanja prostora, stroškovni okviri priprave in izvedbe OPPN ter komunalnega urejanja) in dveh javnih delavnic.

Projekt traja od januarja do junija 2015.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI