Študija o spodbujanju večnivojskega upravljanja v podporo Evropi 2020

18. 12. 2014

Namen študije “Study on promoting multi-level governance in support of Europe 2020” je bil na podlagi izkušenj s politikami pripraviti nasvete in spodbujati medsebojno učenje in izmenjavo med regijami. Naročnik študije je bil Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko, izvajal ga je konzorcij, katerega član je bil tudi Inštitut za politike prostora, vodil pa ga je Spatial Foresight.

Študija se je osredotočala na področji politik, povezanih s strategijo Evropa 2020, in sicer na energetsko učinkovitost s posebnim poudarkom na obstoječem stavbnem fondu in družbeno vključenost na urbanih območjih. Inštitut za politike prostora je v projektu sodeloval s pripravo študije o uvedbi lokalnega energetskega koncepta na primeru Vrhnike in koordiniranjem dvostranskih srečanj Vrhnike z Vidmom in Neo Propontido.

Več o projektu na http://www.spatialforesight.eu/mlg.html.

Študija je dostopna na tej povezavi: Case study Vrhnika_final

komentarji (1)

 1. Konferenca »Local and regional partners contributing to Europe 2020« « Inštitut za politike prostora, 09/02/2015 17:16

  […] Spatial Foresight je zadnje leto pripravljal študijo na temo večnivojskega upravljanja v podporo Evropi 2020, ki jo je naročil Generalni direktorat za mestno in regionalno politiko. Študija se zaključuje z vseevropsko konferenco »Local and regional partners contributing to Europe 2020«, ki bo 5. marca 2015 v Bruslju. Na njej bodo predstavljene ključne ugotovitve študije, priložnost pa bo tudi za razpravo na to temo.  Vabljeni! Za program dogodka in prijavo sledite tej povezavi. Več informacij o študiji pa najdete tukaj. Pri pripravi študije smo sodelovali tudi na Inštitutu za politike prostora. […]

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

 • IPoP – Inštitut za politike prostora


  Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

 • Urejanje prostora


  Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

 • Knjižnica


  V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI