Objavljen je nov osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2013 – 2022

10. 04. 2013

Marko Peterlin

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je kot kaže že pred nekaj tedni objavilo na svoji spletni strani nov osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2013 – 2022 (NSP), pripravljen na podlagi Stanovanjskega zakona. Tako kot prejšnji osnutek NSP, dan v javno razpravo novembra 2011 v zadnjih tednih vodenja resorja s strani ministra Žarnića, je tudi tokratni osnutek dal v javno razpravo odhajajoči minister, tokrat Černač, v zadnjih dneh svojega ministrovanja.

Kot navaja ministrstvo, NSP predstavlja drugo generacijo dokumenta, s katerim naj bi država prispevala k doseganju ciljev, določenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih programih. Dokument, ki izhaja iz splošnih razvojnih usmeritev države in iz ugotovitev analiz obstoječega stanja stanovanjske oskrbe, naj bi zagotovil pogoje za izboljšanje razmer pri reševanju stanovanjskega problema različnih ciljnih skupin.

Tudi tokratni osnutek NSP, tako kot predhodni iz konca leta 2011, je sestavljen iz dveh dokumentov, in sicer Nacionalnega stanovanjskega programa 2013 – 2022 ter analitičnega spremljajočega dokumenta Stanovanjska problematika v Sloveniji. Kot še navaja ministrstvo, naj bi bile pri pripravi osnutka NSP upoštevane pobude relevantnih resorjev in deležnikov: Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, Stanovanjskega sklada RS javnega sklada, Združenja lastnikov nepremičnin v Sloveniji, Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Združenja najemnikov Slovenije. Kot ugotavlja ministrstvo v svoji objavi gradivo še ni popolnoma dodelano, zato napoveduje njegove izboljšave že v času javne obravnave, predvsem v delu, kjer širši družbeni konsenz še ni jasno izražen in v delu, ki je vezan na finančne posledice uveljavitve programa.

Ministrstvo vabi širšo javnost, da v času javne obravnave, ki naj bi trajala vsaj 30 dni, posreduje čim več pripomb na osnutek besedila. Do pripomb naj bi bila zavzeta stališča in oblikovano končno besedilo NSP. S ključnimi deležniki bodo po potrebi opravljeni razgovori, potrditev zapisanih usmeritev pa bomo preverili tudi na Stanovanjskem svetu.

Glede objave obstaja sicer kar nekaj nejasnosti. Ni namreč povsem očitno, ali naj bi se objava štela za začetek javne obravnave, prav tako ni nikjer navedeno, do kdaj naj bi javna obravnava trajala. Obstajajo tudi nejasnosti glede samega datuma objave. Datum objave, ki je naveden v novici na spletni strani ministrstva, je 19. 3. 2013, objavljeno gradivo pa ima datum 20. 3. 2013, kar pomeni, da naj bi bilo pripravljeno dan po (!) njegovi objavi. Poleg tega pa ima novica o objavi osnutka datum 22.3.2013 in pade torej že v kratko ministrovanje Igorja Maherja.

Nenavadna je tudi navedba, da bo gradivo izboljšano v času javne obravnave. Spreminjanje gradiva med javno obravnavo bi lahko povzročilo kar nekaj težav in bi zelo otežilo transparentno pripravo gradiva. Ne bi bilo namreč mogoče vedeti, katera različica gradiva je tista, ki je dejansko v obravnavi in na katero lahko javnost daje pripombe.

Mreža za prostor je ministrstvo z dopisom opozorila na omenjene nejasnosti in prosila za jasno opredelitev trajanja javne obravnave dokumenta. Vsekakor pa pozdravljamo objavo osnutka zelo potrebnega strateškega dokumenta države. Verjamemo v dobronamernost ministrstva in predvidevamo, da so tako nejasnosti kot tudi tiha, skoraj tajna objava dokumenta predvsem posledica hitenja s pripravo dokumenta. Želimo pa si, da bi bila lahko javna obravnava dovolj dolga in intenzivna, da bi dejansko omogočila kakovostne odzive ključnih deležnikov in široke javnosti. Stanovanjska politika se namreč bolj kot marsikatera druga tiče prav vseh prebivalcev države.

Povezava na osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2013-2022

Komentar na prejšnji osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2012-2012

komentarji (2)

  1. Marko, 18/04/2013 10:02

    V članku navajam, da je datum objave dokumenta na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor 19.3.2013. Medtem pa se je datum objave čudežno spremenil na 20.3.2012. Gre za uradno objavo, ki ima tudi pravne posledice, spreminjanje njenega datuma za nazaj je zato nesprejemljivo in povsem neodgovorno. Napako se rešuje z njenim priznanjem in popravo, ne s poneverjanjem.

  2. Marko, 09/05/2013 15:18

    Kot kaže, je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ponovno brez opozorila spremenilo javno objavo. Čeprav prvotno v javni objavi ni bil naveden rok trajanja javne razprave, se je zdaj v objavi pojavila navedba, da bo javna razprava trajala do 25. maja 2013. Ponovno opozarjam, da gre za nesprejemljivo in popolnoma neodgovorno ravnanje. Ker je pod javno objavo še vedno podpisan minister Černač, gre za obliko poneverjanja, ki bi ga bilo verjetno mogoče šteti za kaznivo dejanje. Ponovno opozarjam ministrstvo, da se napake, dopolnitve objave in podobno pri javnih objavah povsem legitimno rešuje s popravki, ne s poneverjanjem.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Ponedeljek, 21. maja 2018 ob 18h v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo mest želi spodbuditi njegovo uporabo. Kako cena vozovnic vpliva na uporabo javnega potniškega prometa? Bi brezplačni javni promet ključno vplival na večje število potnikov? Lahko po drugi strani nižja cena zniža kakovost javnega prevoza in s tem negativno vpliva na njegovo privlačnost? Kakšne so na tem področju konkretne izkušnje slovenskih občin? In kaj za vse našteto pomenijo nove oblike skupnih in deljenih prevozov?

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih in posamičnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja javnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

V okviru Mreže za prostor organizirata društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora serijo javnih dogodkov, s katerimi želita ob konkretnih aktualnih temah opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizatorji želijo predvsem omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Sedmi zbor bo potekal v ponedeljek, 21. maja 2018 od 18h do 20h v Pritličju na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. Uvodno predstavitev teme bo pripravil in predstavil novinar Borut Tavčar.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt