Kako upravljanje voda krepi odpornost mest na podnebne spremembe in izzive prihodnosti?

Vabimo vas, da se nam pridružite na mednarodni konferenci Obvladovanje vode v mestih, ki jo na Ptuju v četrtek, 17. oktobra 2019 organizirajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Na konferenci bomo govorili o tem, kako upravljanje voda krepi odpornost mest na podnebne spremembe in izzive prihodnosti. Spoznali bomo primere domačih in tujih rešitev ter skupaj s predstavniki slovenskih občin in gosti  razpravljali o naprednih organizacijskih, načrtovalskih in tehničnih rešitvah za učinkovito upravljanje vode in krepitev odpornosti mest na podnebne spremembe in izzive prihodnosti.

Podnebne spremembe vplivajo na to, da se povečuje število in pogostost ekstremnih vremenskih pojavov. Tudi slovenska mesta se soočajo s povečevanjem števila močnih nalivov in vročinskih valov. Njihov vpliv na mestno okolje in življenje ljudi je močno odvisen od tega, kako je urejen mestni prostor, kako deluje odvajanje padavinske vode, kako prostorske ureditve zadržujejo in prepuščajo padavinsko vodo, kako se pri gradnji upošteva zaledno vodo, in kako dobro so na dogajanje pripravljeni prebivalci in drugi akterji prostoru.

Odpornost mest na podnebne spremembe je možno načrtovati. Mesta po vsem svetu se aktivno odzivajo na pojav vremenske spremembe. Rešitve za obvladovanje vode iščejo tako v organizacijskih kot v tehničnih ukrepih, s preverjanjem novih rešitev in z izmenjavo izkušenj z drugimi mesti. Na Ptuju bodo domače izkušnje soočene s tujimi, pridružil se nam bo Ronny Van Looveren, vodja projekta za prilagajanje podnebnim spremembam v mestu Antwerpen in Giovanni Fini, tehnični koordinator oddelka za kakovost okolja in iz mesta Bologna.

 

Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi organizacijskih potreb prosimo za prijavo.

 PRIJAVA.

Dogodek bo potekal dvojezično – v slovenščini in angleščini s simultanim tolmačenjem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VABILO in PROGRAM

Poročilo in fotografije s konference

PREDSTAVITEV MEDNARODNIH GOSTOV

Ronny Van Looveren, mesto Antwerpen

Ronny Van Looveren je gradbeni inženir na področju hidravlike z več kot 25 let izkušnjami v vodni domeni. Svojo službeno pot je začel kot hidrološki svetovalec v privatnem sektorju, kjer se je ukvarjal z rešitvami za probleme s poplavami in sušami povsod po svetu (v Belgiji, Italiji, Indiji, Senegalu, Kolumbiji, Vietnamu, Namibiji, …). Pred tremi leti se je zaposlil na upravi mesta Antwerpen kot vodja projekta za prilagajanje podnebnim spremembam. Skupaj s sodelavci in ostalimi deležniki je njegova naloga, da pripravijo mesto Antwepren na vplive podnebnih sprememb, kot so večja intenzivnost padavin (in posledično poplavna ogroženost), bolj pogosta obdobja suš in vedno večji vpliv mestnega toplotnega otoka. Je tudi član delovne skupine za vode v omrežju Eurocities.

 

Prilagajanje podnebnim spremembam v Antwerpnu: strategija in primeri s poudarkom na odpornosti na področju voda/za vode

Prilagajanje na podnebne spremembe je del podnebnega načrta mesta Antwerpen od leta 2015. Znanstvene raziskave kažejo, da bo zaradi podnebnih sprememb, mesto Antwerpen bolj občutljivo na vročinski stres, mestne poplave, suše in poplave, kot posledica dviga gladine morja. Glavni rezultati raziskave so bili prevedeni v različne načrte in pilotne projekte. Mestni podnebni načrt bo v letos nadgrajen v sodelovanju z vsemi relevantnimi deležniki.

Ronny Van Looveren bo predstavil glavna področja aktualne strategije prilagajanja in kako jo bodo nadgradili. Del predstavitve bo namenil Antwerpnovemu “načrtu na vode” (ang. Antwerp Water Plan), ki je njihov največji integracijski za vode v javni domeni, s poudarkom na nekaterih praktičnih primerih iz pilotnih projektov prilagajanja.

Projekt Interreg Sponge 2020

Posnetek o Interreg projektu Sponge 2020

URBACT omrežje Resilient Europe

 

 

Giovanni Fini, mesto Bologna

Giovanni Fini je gradbeni inženir z doktoratom na področju inženirstva in planiranja. Na mestni upravi Bologne je zaposlen od leta 1998 v različnih vlogah na področjih okoljske problematike in prostorskega planiranja. Koordiniral je opredelitev Lokalnega načrta za prilaganjanje (ang. Local Adaptation plan), ki je bil odobren leta 2015. Podpira tudi koordinacijo partnerstva Evropske urbane agende za trajnostno rabo prostora in sonaravne rešitve. Ob tem je izredni profesor oblikovanja na univerzi v Bologni.

 

 

Upravljanje z vodami v kontekstu prilagajanja na podnebne spremembe v Bologni

Bologna je leta 2015 sprejela Načrt za prilagajanje podnebnim spremembam, ki je začrtal podnebni oris mesta. Skozi projekte BLUEAP in RAINBO, financirane s strani evropskega programa Life, je mesto lahko prepoznalo območja, ki so posebej občutljiva na vedno bolj pogostejša neurja in nenadne poplave. Cilj Bologne je doseči večjo odpornost na področju voda, z izboljšanjem metod in orodij za napovedovanje hudih nalivov in njihovih vplivov.

 Giovanni Fini iz mesta Bologna nam bo razložil več o upravljanju površinskih voda v Bologni, o strateškem pristopu k višji odpornosti na področju voda in kakšni so koristi njihovega sodelovanja z drugimi mesti in državami v EU.

Več o projektu Life BlueAp 
Več o projektu Life Rainbo 
Video o projektu Life RainBo

Info in English – Water Governance in Cities

Oblikovanje grafike: Darja Klančar

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri