Trajnostna parkirna politika za občini Škofja Loka in Medvode

V Medvodah in Škofji Loki se podobno kot v drugih mestih soočajo z izzivi, kako vzpostaviti dostopne in konkurenčne prometne razmere za zmanjšanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje ter na prebivalke in prebivalce.

Soočajo se s povečano dnevno mobilnostjo z osebnimi avtomobili znotraj občine in med občinami. Osebni avtomobili so večino časa parkirani in zasedajo dragocen prostor, ki bi ga lahko učinkovitejše in pravičnejše uporabili tudi za druge namene. Tradicionalno prizadevanje za več parkiranih mest na javnih in zasebnih zemljiščih privabi še več avtomobilov, kar ustvarja prometne zastoje ter povzroča izpuste in slabo vpliva na kakovost bivanja.

Mesta svoje proračune obremenjujemo s stroški za zagotavljanje in upravljanje parkirnih prostorov, medtem pa zmanjkuje sredstev in prostora za kakovosten javni prostor in infrastrukturo, za površine za pešce in kolesarje ter za delovanje javnega potniškega prometa.

Odgovore na te izzive bomo iskali v projektu “Trajnostna parkirna politika”,  v okviru katerega sta občini Škofja Loka in Medvode izbrani za pilotni območji. Na območjih občin se bo izvedel postopek priprave parkirne politike, s čimer bosta vzorčni primer za primerljive občine po Sloveniji.

Sodobni pristopi k upravljanju mirujočega prometa v mestih so drugačni kot v preteklosti in pred uvedbo sicer učinkovitih ukrepov je potreben razmislek o njihovem načinu izvedbe. S tem projektom želimo izvajalci skupaj z naročnikom, Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo, okrepiti zavedanje o pomenu in možnostih upravljanja mirujočega prometa. Pripravili bomo nacionalne smernice za parkirno politiko na ravni mest in občine ter parkirne normative.

Projekt je vsebinsko razdeljen v tri sklope:

  1. Priprava nacionalnih smernic za parkirno politiko na ravni mest in občin
  2. Priprava nacionalnega strateškega okvira za parkirno politiko                 
  3. Priprava podlag za digitalizacijo izvajanja parkirne politike

IPoP – Inštitut za politike prostora je partner v sklopu 1, ki obsega pripravo nacionalnih smernic za parkirne politike na ravni mest in občin, in vključuje parkirne normative v prostorskem načrtovanju, vzorčne odloke in pogoje za OPN ter sprotno preverjanje z izvedbo pilotnih projektov v dveh slovenskih mestih. Smernice bodo strokovna podlaga in pomoč občinam, ki bodo pripravljale načrte izvedbe parkirne politike, kot je predviden v predlogu Zakona o celostnem prometnem načrtovanju.

V marcu in v aprilu 2023 bomo izvedli analize stanja, javno razpravo o izkušnjah ključnih deležnikov in zaznavanju parkirnega stanja v javnosti. V maju in juniju 2023 bomo skupaj s prebivalci oblikovali vizijo in cilje ter pripravili nabor ukrepov.

Predlog parkirne politike bo javno predstavljen v začetku poletja, predvidoma konec junija 2023.

Trajanje projekta: 04/2022 – 03/2024

Naslovna fotografija: Katja Butina

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri