Starše skrbi varnost, otroci pa si želijo v šolo aktivno in samostojno

Občine velikokrat pojasnijo, da pri njih starši otroke vozijo v šolo z avtom, ker jih skrbi za varnost. Varnost otrok na poti v šolo je zelo pomembna in občine lahko skupaj s šolami, starši in lokalno skupnostjo poskrbijo, da se pomembno izboljša, ter tako ustvarijo pogoje, ki omogočajo otrokom aktivno in samostojno hojo v šolo. 

V Tednu otroka se v skladu z motom letošnjega praznovanja “Zakaji in zatoji radovednosti ” pridružujemo praznovanju s kratkim sporočilom za občine o načinih, s katerim lahko izboljšajo pogoje za aktivno, zdravo in samostojno hojo otrok v šolo. Aktivno hojo v šolo tako umeščamo v okvir spodbujanja otrokove radovednosti in je prispevek k osebnemu razvoju, krepitvi samostojnosti in socialni povezanosti ter spoznavanju z lokalnim okoljem.

Če tudi v vaši občini starše tako skrbi za varnost otrok na poti v šolo, da jih najraje kar z avtom pripeljejo pred šolska vrata, poskusite izvedeti, kje so vzroki za te skrbi!

1 – Skupaj s šolo organizirajte sestanek s starši ter predstavniki Sveta za varnost v prometu in policije ter se ob razgrnjenem Načrtu šolskih poti konkretno pogovorite, kaj, kje in kako ogroža varnost otrok na poti v šolo. Razmišljajte skupaj o infrastrukturnih in organizacijskih rešitvah, ki bi lahko izboljšale pogoje za hojo ali kolesarjenje otrok v šolo. Včasih lahko veliko prispevajo k varnosti na cestah okrog šole že umiritev hitrosti prometa in dodatne vertikalne in talne opozorilne oznake na cestah. Spet drugič so lahko rešitev novi prehodi za pešce in spremembe prometnega režima v jutranji konici pred šolo, začasna prepoved tranzitnega prometa in ustavljanja vozil pred šolo, ureditev postaje Poljubi in odpelji, umik parkirišča za zaposlene stran od vhoda v šolo.

2 – Spoznajte potovalne navade in želje vaših otrok. Izvedite preprosto anketo in na določen dan v tednu vprašajte otroke v vseh razredih na šoli (oziroma vseh šolah v občini), kako so prišli v šolo in na kakšen način bi želeli prihajati v šolo. Če boste ugotovili, da več otrok želi hoditi v šolo aktivno, peš ali s kolesom, kot jih lahko, boste imeli dobre argumente, da začnete iskati in uveljavljati nove rešitve. Anketa o načinu prihoda v šolo pa je lahko tudi dobro izhodišče za ozaveščanje o pomenu aktivne mobilnosti za zdravje in dobro počutje otrok in za stanje okolja. 

3 – Pogovorite se s šolarji! Najboljša ocena varnosti je vedno sestavljena iz strokovne presoje ter opažanj in izkušenj otrok. Otroci pogosto kot problematične zaznajo druge značilnosti okolja in kulture vožnje kot odrasli, zato ne oklevajte in jih angažirajte za pripravo ocene stanja. Vključevanje otrok v oceno razmer v prometu na šolskih poteh naj postane stalna praksa, spodbudite učitelje, ki so pristojni za kolesarski izpit in prometno vzgojo, da se povežejo še z drugimi in pri pouku povezano obravnavajo vidike mobilnosti in prometa. Na ta način boste bolje pripravljeni in usmerjeni na iskanje novih rešitev. 

4 – Tudi če so vaše šole že izvedle anketo o načinu hoje v šolo in ugotovile, da si še precej več otrok želi v šolo hoditi aktivno in samostojno, kot jih že, ste verjetno zelo motivirani za to, da bi to otrokom v vašem kraju omogočili. Povežite se s šolami, starši in otroki ter poiščite skupaj rešitve. Mogoče vsi skupaj začnete pogovor okrog razgrnjenega Načrta šolskih poti in ga poskušate prenoviti in dopolniti z rešitvami, ki bodo več otrokom pomagale aktivno hoditi v šolo. Mogoče potrebuje šola kolesarnico, ali pa morate spodbuditi prebivalce, da postanejo bolj pozorni do otrok v prometu. Nadaljujete lahko z Mobilnostnim načrtom za šolo in tako dodatno razbremenite okolico šole avtomobilskega prometa, hrupa in onesnaženega zraka. 

5 – Delite spoznanja iz pogovorov tudi z drugimi prebivalci in pozovite lokalno skupnost k ukrepanju, k večji pozornosti do otrok v prometu in spremembam v kulturi vožnje. Povejte prebivalcem, da je aktivna pot v šolo dobra za zdravje in dobro počutje otrok, za njihov osebni razvoj in za lokalno skupnost ter da zato podpirate želje otrok, da bi hodili v šolo peš, s kolesom ali skirojem. 

6 –  Ukrepajte aktivno. Če zaznate problematično točko ali prakso (prehitra vožnja, začasno parkiranje na pločniku), se takoj odzovite. Lahko organizirate majhno kampanjo o pomenu pozorne in umirjene vožnje v okolici šole, o zdravstvenih vidikih aktivne hoje v šolo in okoljevarstvenih koristih umirjanja prometa, angažirajte dodatnega redarja, ali hojo v šolo s spremstvom (Pešbus in Bicivlak). Vztrajajte pri tem, da je za vse ljudi in dejavnosti v naselju dobro, če otroci hodijo v šolo peš ali s kolesom oziroma rolko in ustvarjajte pogoje, da bo to omogočeno čim več otrokom v vaši občini. 

7 – Nagovorite starše. Povabite starše k vpisu v šolo, ki je najbližja otrokovemu domu in jim pojasnite vse prednost te izbire (zdravje, socialni in osebni razvoj otroka).  Posredujte staršem zloženko z informacijami o koristih aktivne hoje v šolo. Organizirajte redno – vsakodnevno ali vsaj enkrat tedensko – spremljano hojo v šolo s Pešbusom in Bicivlakom.

Foto: Urška Didovič

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri