Odprta ulica – preizkus drugačne prometne ureditve tokrat v Mestni občini Velenje

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora smo k sodelovanju povabili občine, ki so želele preizkusiti odprto ulico. To je preizkus nove prometne ureditve s poudarkom na izboljšanju pogojev za hojo in kolesarjenje, ter v skladu s pričakovanji različnih uporabnikov prostora.  Najbolj prepričljivo prijavo je poslala Mestna občina Velenje. 

Na tretje vabilo občinam za preizkus odprte ulice smo prejeli 11 prijav občin. Prvič se je vabilu odzvalo več občin iz vzhodne Slovenije v primerjavi z občinami zahodne Slovenije. Po prvem pregledu prijav smo se večkrat sestali predstavniki IPoP in Ministrstva za infrastrukturo ter skupaj izbrali štiri občine, ki so se uvrstile v ožji krog ocenjevanja. Z vsako od teh občin smo izvedli krajše intervjuje in izbrali Mestno občino Velenje.

Komisija je iskala občino, ki je zavzeta  za uvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti s potencialom vplivanja na spremembe potovalnih navad prebivalcev na kratke razdalje. Prednost so imele občine, ki v bližnji prihodnosti načrtujejo spremembe prometne ureditve na izbrani ulici in kjer bodo lahko analize in učinki odprte ulice podlaga za pripravo projekta idejne zasnove bodoče prometne ureditve. 

Prijavitelji z Mestne občine Velenje so izkazali visoko stopnjo motiviranosti in namero prenoviti v središču mesta umeščeno Rudarsko cesto, skladno s cilji trajnostne mobilnosti. Odprta ulica bo tako preizkus nove prometne ureditve skupaj s številnimi dodatnimi aktivnostmi in s poudarkom na vključevanju deležnikov. Na občini namreč želijo, da bi bila ulica urejena v skladu s pričakovanji večine uporabnikov te pomembne cestne povezave – šolarjev, srednješolcev in drugih uporabnikov, ter stanovalcev, po njej predvsem hodijo peš, pa tudi tistih, ki sedejo v avtomobil in se po Rudarski rajši zapeljejo. 

Na občini že več let udejanjajo različne ukrepe za manjšo uporabo avtomobila ter več hoje in kolesarjenja med prebivalci. Rezultat začasne prometne ureditve v okviru projekta Odprta ulica bo ena od strokovnih podlag za celovito prometno in prostorsko prenovo Rudarske ceste v bližnji prihodnosti.

Odprta ulica bo tudi priložnost za krepitev lokalnih organizacij, na področju trajnostne mobilnosti, komuniciranja in vključevanja javnosti, saj je prijavo občina pripravila skupaj s sodelavci Mladinskega centra Velenje in lokalne neformalne strokovne skupine krajinskih arhitektov KA_VE. 

Avtor naslovne fotografije: Goran Jakovac

Odprta ulica je del projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri