Mesta mestom: Moje mesto, moja izbira!

Slovenske občine so v zadnjih letih veliko sredstev vložile v urejanje kolesarske infrastrukture, tako za gradnjo novih kolesarskih povezav kot tudi za urejanje obstoječih. Nova infrastruktura še ne pomeni nujno sprememb v potovalnih navadah prebivalcev, zato je dobro, da investicije spremljajo mehki ukrepi za spodbujanje hoje in kolesarjenja. V tujini so večje komunikacijske kampanje, s katerimi se obvešča o novih pridobitvah in nagovarja k njihovi uporabi, nekaj običajnega, medtem ko pri nas tovrstne prakse še ni veliko.

Mestna občina Velenje je leta 2018 uspešno pridobila sredstva iz različnih finančnih mehanizmov in pričela urejati mestno kolesarsko omrežje, ki zdaj obsega že več kot 30 km urejenih poti. Označili in uredili bodo tudi regijske kolesarske povezave in povezave, ki so del državnih kolesarskih poti. Sočasno izvajajo še številne manjše projekte trajnostne mobilnosti, zato so komuniciranje o vseh aktivnostih na tem področju poenotili s celostno grafično podobo in sloganom Moje mesto, moja izbira!.

Karta s kolesarskimi povezavami. Foto: Marko Marinšek

Različni projekti, sofinancirani iz različnih virov, zahtevajo vsak svoje označevanje in sklicevanje na financerja. Na občini so opazili, da je zato med prebivalci veliko zmede. Z enotno grafično podobo so želeli jasno komunicirati cilj, h kateremu vsi ti projekti prispevajo, to je krepitev trajnostne mobilnosti v občini.

S pozitivnim komuniciranjem že tekom gradnje kolesarskih povezav so želeli zmanjšati nejevoljo in negotovost prebivalcev, ki se pojavljata ob spremembah infrastrukture, ter istočasno spodbujati k spremembi potovalnih navad. Pred začetkom gradnje so tako slogan Moje mesto, moja izbira! dopolnili s stavkom Velenje gradi kolesarske poti, kasneje pa skupaj s prikazi obrnjene prometne piramide Prednost dajemo pešcem, kolesarjem in javnemu potniškemu prometu. Občane so želeli ozaveščati o tem, da si občina prizadeva zagotavljati različne možnosti trajnostne mobilnosti, med katerimi lahko vsak občan izbere tisto, ki mu najbolj ustreza, in tako doprinese k skupnosti in boljšemu mestu.

Letake in karte z novim kolesarskim omrežjem so dostavili v vsa velenjska gospodinjstva. Živahne barve in igriva pisava kampanje Moje mesto, moja izbira! so vidni povsod, na jumbo plakatih, popravljalnicah koles, kolesarskih števcih in avtobusnih postajališčih. V skladu z novo grafično podobo so posodobili tudi vso obstoječo infrastrukturo, kot so postaje za izposojo koles.

Označevalne table na postaji za popravilo koles. Foto: Marko Marinšek

Komunikacijsko kampanjo pa so spremljale tudi druge aktivnosti in ukrepi. Vodje posameznih uradov in uradniki so skupaj z direktorjem in županom prekolesarili celotno kolesarsko omrežje in beležili posamezne nevarne točke, ki so bile tudi popisane s strani zunanjega izvajalca. Celoten seznam redno pregledujejo in tako so že odpravili približno 25 od 70 nevarnih točk. V okviru akcije Velenje na koleščkih so spodbudili občane, da so sami preizkusili in ocenili novo infrastrukturo. Prav tako so občane povabili k anketi o zadovoljstvu z novim kolesarskim omrežjem.

Na občinski spletni strani so uredili poseben zavihek z aktualnimi informacijami, podatki kolesarskih števcev in povezavo za predloge občanov za ureditev kolesarskih poti. Enotno komuniciranje so zagotovili tudi z določitvijo osebe, ki je v službi za odnose z javnostmi zadolžena za trajnostno mobilnost in je vpeta tudi v strokovne projekte na tem področju. Prizadevajo pa si tudi aktivno komunicirati prek različnih medijev in odgovarjati na posamezna vprašanja in dileme v zvezi z novo infrastrukturo.

Priporočila za prenos: Veliko slovenskih občin obnavlja ali gradi nove kolesarske povezave. O tem je dobro komunicirati in obveščati pred gradnjo, saj se tako zmanjšajo konflikti, obenem pa je to priložnost za spodbujanje k spremembam potovalnih navad.

Sorodni projekti URBACT ali drugi: Thriving Streets (URBACT), Pametno upravljanje mobilnosti (URBACT dobra praksa), CityMobilNet (URBACT), Active Travel Network (URBACT)

V rubriki Mesta mestom predstavljamo dobre prakse, ki smo jih zbrali v katalogu Mesta mestom #2: Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj. Katalog je brezplačno na voljo tukaj.

Naslovna fotografija: Jumbo plakat Velenje gradi kolesarske poti. Foto: Marko Marinšek

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri