Mesta mestom: Pilotna proizvodnja sekundarnih gradbenih materialov

Gradbeni sektor spada med največje porabnike surovega materiala in proizvajalce odpadkov. Po napovedih naj bi v naslednjih tridesetih letih zgradili toliko, kot je trenutno zgrajenega. Zato je nujno razmišljati o vpeljavi principov krožnega gospodarstva tudi v gradbeni sektor. V prvi vrsti je pomembno vzdrževati in ohranjati, kar je že zgrajenega. Kadar sta prenova ali rušenje potrebna, pa je smiselno stremeti k uporabi krožnih procesov, s katerimi je mogoče materiale ponovno uporabiti.

Mestna občina Maribor si že nekaj let intenzivno prizadeva za celovit prehod v krožno gospodarstvo. Za ta namen so ustanovili Inštitut WCycle, ki s svojim delovanjem pri prehodu podpira zlasti lokalna javna podjetja. Nigrad, komunalno podjetje, s predelavo gradbenih odpadkov orje ledino na področju krožnega gospodarstva v gradbeništvu.

Novembra 2020 so proizvedli prve montažne bloke iz sekundarnih surovin. Pri pilotni predelavi in izdelavi ne gre samo za zagotovitev in uvajanje nove opreme ter usposabljanje zaposlenih, temveč tudi za spreminjanje postopkov ravnanja z gradbenimi odpadki, razvijanje ustreznih receptur, certificiranje produktov in nadzor kakovosti proizvodnje.

Mobilna mešalna naprava FIBO. Foto: Nigrad Maribor, d. o. o.

Montažni bloki so izdelani iz mešanice recikliranih agregatov in dela ostalih nenevarnih gradbenih odpadkov. Podjetje bo bloke najprej samo preizkusilo za svoje potrebe. Z njimi bodo postavili pregradne stene na deponiji za ločevanje različnih kompozitih mešanic.

Ne samo, da so bloki izdelani iz predelanega materiala in brez uporabe naravnih virov, z njihovo uporabo se tudi zmanjšuje nastanek novih gradbenih odpadkov. Podobno kot kocke za sestavljanje za otroke se bloki namreč lahko uporabljajo modularno, kar pomeni, da jih je mogoče prestavljati in prilagajati glede na potrebe, in jih uporabiti znova in znova. Podjetje si tako obeta, da jih bodo lahko uporabljali še dolgo časa in njihovo postavitev na deponiji prilagajali količinam materialov, ki jih hranijo v danem trenutku.

Montažni bloki so vsestransko uporaben gradbeni material. Uporabljajo jih na primer za izdelavo težnostnih opornih zidov, terasastih površin in ograj, kot sestavne elemente urbane opreme, kot pregrade za preprečitev dostopa vozil na površine, namenjene pešcem, in kot elemente za zmanjševanje negativnih vplivov plimovanja. Nigrad si prizadeva, da bi se montažni bloki uveljavili kot gradbeni material tudi za druge namene.

Gotovi montažni bloki 60*60*180cm. Foto: Nigrad Maribor, d. o. o.

Sredstva za pilotno proizvodnjo recikliranih montažnih blokov so pridobili s projektom CINDERELA v okviru Horizonta 2020. V tem projektu načrtujejo pripravo še drugih gradbenih materialov, ki jih bodo pridobili z različnimi postopki obdelave gradbenih odpadkov, s sortiranjem, z drobljenjem, sejanjem in mešanjem. Poleg izgradnje pregradnih sten iz montažnih blokov bodo z uporabo recikliranih materialov izvedli še tri demonstracijske aktivnosti, in sicer gradnjo demonstracijskega objekta, gradnjo ceste in revitalizacijo degradiranega urbanega območja.

Sodelujejo tudi v URBACT omrežju URGE, v okviru katerega nameravajo montažne bloke uporabiti v javnem prostoru. Na ta način si želijo še okrepiti ozaveščenost splošne javnosti in gradbenega sektorja o primernem ravnanju z gradbenimi odpadki, ki zelo pogosto končajo na divjih odlagališčih. Samo na širšem območju mesta Maribor jih je evidentiranih 178. Ob tem si želijo tudi razširiti poznavanje in uporabo montažnega gradbenega materiala ter gradbenega materiala, izdelanega iz predelanih odpadkov. Premagati si želijo splošno negativno prepričanje javnosti, da izdelki iz odpadkov ne morejo biti enakovredni tistim iz naravnih materialov.

 

Priporočila: Veliko občin in javnih komunalnih podjetij se spopada s problemom kopičenja gradbenih odpadkov. Z ustreznim prenosom znanja, receptur in procesov bi lahko velik delež gradbenega materiala predelali in ponovno uporabili.

Sorodne prakse: URGE (URBACT)


V rubriki Mesta mestom predstavljamo dobre prakse, ki smo jih zbrali v katalogu Mesta mestom #3: Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj. Katalog je brezplačno na voljo tukaj.

Naslovna fotografija: Recikliran beton je vgrajen v opaže. Foto: Nigrad Maribor, d. o. o. 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri