Otroci in mesto – seminar za ustvarjalce prostora na Svetovni dan otroka


Ste se kdaj spraševali, kako dati otrokom glas in vlogo pri urejanju njihovega bivalnega okolja, ulic, sosesk in mesta? Ali o tem, kako dvigniti zavedanje načrtovalcev, lokalne politike in širše skupnosti  o pozitivnem prispevku, ki ga lahko v urejanje prostora in oblikovanje skupnosti prinese vključevanje otrok v procese ocenjevanja stanja in ustvarjanja prostora (ang. placemaking)? Letos lahko Svetovni dan otroka, 20. novembra praznujete tako, da prisluhnete mednarodnemu spletnemu seminarju, ki ga je prav v iskanju odgovorov na ti dve vprašanji, pripravila delovna skupina evropske mreže za ustvarjanje prostora za otroke – Placemaking Europe Kids, katere članica je tudi Maja Simoneti iz IPoP. 

 Praznujte Svetovni dan otroka 2020 z ustvarjalci prostora!

Na seminarju bodo kratko predstavljene aktivnosti delovne skupine Placemaking EU Kids, predvsem pa bo s pomočjo zanimivih gostov ustvarjeno vzdušje za razmislek in izmenjavo znanja o ustvarjanju prostora z otroci. Gostje iz različnih evropskih držav (tudi iz Slovenije!)  in organizacij bodo v kratkih nastopih osvetlili različne prakse in vidike vključevanja otrok v urejanje urbanega okolja in povezovanje lokalne skupnosti.

V urbanističnem načrtovanju in urejanju prostora na sploh so otroci še vedno pogosto upoštevani precej poenostavljeno in normativno, z vidika potreb po otroških igrišč, vrtcih in šolah. Ampak otroci se igrajo in živijo povsod v mestu, hodijo po ulicah in cestah, obiskujejo knjižnice, trgovine in gledališča. Unicefova pobuda otrokom prijazna mesta (Child Friendly Cities, UNICEF) pooseblja neizpodbitno nujnost tega, da se potrebe otrok celovito upošteva pri načrtovanju in upravljanju mest.

Ker ustvarjanje prostora v središčno vlogo pri načrtovanju in upravljanju prostora postavlja lokalno skupnost in človeka, je edino logično, da je odprto tudi za otroke. Pri tem, ko je vključevanje prebivalcev in lokalnih akterjev v vse faze procesa, od vrednotenja stanja do oblikovanja, preverjanja možnosti in uresničevanja novih rešitev, ključna inovacija in značilnosti tega načrtovalskega pristopa, je več kot na mestu tudi iskanje rešitev za vključevanje otrok.

Ustvarjanje prostora je zaradi svoje siceršnje neformalne in odprte strukture enkraten okvir za vključevanje otrok v procese načrtovanja, oživljanja in preurejanja prostora. Sodelovanje otrok prispeva nove, drugačne in sveže ideje, neposredno sooča njihove potrebe in poglede na prostor in druge uporabnike z načrtovalskimi pogledi in pogledi drugih uporabnikov ter tako prispeva k uresničevanju pravice otrok, da sodelujejo v zadevah, ki se jih tičejo.

Pravico do sodelovanja pri zadevah, ki se jih tičejo, otrokom priznava deklaracija Združenih narodov o otrokovih pravicah (1989). Kot lahko razberemo iz poročila Every Child’s Right to be Heard (Landsdown, 2011, Save the Children Fund, 2011) imajo številni akterji težave z uresničevanjem te pravice in to predstavlja še kar velik izziv za akterjev vseh državah, ki so deklaracijo ratificirale..

Skupina Placemaking Europe Kids verjame, da je v ustvarjanju prostora veliko možnosti za to, da otroci pridejo do besede in pravice do sodelovanja. Na spletnem seminarju bo med drugim gostila tudi 9-letnega otroškega župana Amsterdama, pa matere otroka z motnjo avtističnega spektra, zagovornico otrokovih pravic, občinskega uradnika za participacijo in vključevanje otrok in mladih zet načrtovalce, ki načrtujejo z otroci in za otroke.

Prijava na dogodek je možna tukaj: https://www.eventbrite.nl/e/kids-cities-tickets-127672085645

Povezava za Google koledar: https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE…

Spoznajte vabljene govorce

Devetletni Dominic je pravkar sveže izvoljeni otroški župan Amsterdama. Skupaj z mestnim otroškim svetom bo  celo leto zastopal vse otroke v mestu, se enkrat mesečno sestal z občinskim svetom in s pomočjo varuha otrokovih pravic skrbel, da bodo pobude otrok v mestnem svetu slišane.

Inéz van de Voet, Zwolle Nizozemska bo opisala svoje izkušnje matere otroka z motnjo avtističnega spektra s katerimi se sooča vsak dan življenja v mestu.

Bas Warmerdam, ustanovitelj ConsultingKids  den Haag, Nizozemska bo opisal delo njihove organizacije, ki skuša otroški način razmišljanja in odprtost v komuniciranju uporabljati za razvoj inovativnih rešitev, ki podjetjem in javnih organizacijam pomagajo pri premagovanju različnih razvojnih izzivov.

Urška Kranjc iz društva Paz!Park bo predstavila izkušnje z vključevanjem otrok v urejanje prostora s pomočjo delavnic in drugih aktivnosti ter njihov prispevek k boljšemu razumevanju otroške igre in potreb otrok pri načrtovanju in urejanju igrišč in širšega bivalnega okolja.

Beata Patuszyńska s cityforchildren.pl, Varšava, Poljska bo delila svoje izkušnje o odraščanju dveh svojih šoloobveznih otrok v velikem mestu s katerimi skuša dati glas otroškim izkušnjam in opazovanjem ter prispevati k izboljšanju razmer v procesih urejanja prostora in v pogojih za življenje otrok v mestih.

Roel Camps iz mesta Antwerpen, Nizozemska bo razložil, kako v mestu zagotavljajo, da lahko otroci in mladi delijo svoje mnenje o mestu, v katerem lahko živijo mestno upravo in odločevalci, in kako poskuša ohranjati ravnotežje med delom na strateškem nivoju in na terenu.

Adriana Aralica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, Slovenija bo razložila katere vrzeli in ozka grla se pojavljajo pri uveljavljanju otrokovih pravic v praksi,  kakšne so ugotovitve neodvisnih poročil o zagotavljanju otrokovih pravic, tudi do participacije in kako bo prihodnji razvoj na EU ravni izboljšal situacijo otrok po Evropi.

Maciej Zacher, Skawina, Poljska bo kot arhitekt in urbanist specializiran za mobilnost govoril kot predstavnik lokalne uprave in predstavil primer uresničevanja rešitev za varno in trajnostno mobilnost na poti v šolo.

Delovna skupina Placemaking Europe Kids

Placemaking Europe je mreža strokovnjakov, akademikov, vodij skupnosti, akterjev na trgu in oblikovalcev politik s področja ustvarjanja prostora iz vse Evrope. Člani mreže v različnih delovnih skupinah skupaj razvijajo in delijo znanje, preizkušajo in uporabljajo orodja, izmenjujejo ideje in aktivno oblikujejo projekte. Podpirajo in sodelujejo z organizacijami, ki želijo delati na področju ustvarjanja prostora, družbenega življenja, in boljših izkušenj v prostoru. Poslanstvo mreže je skupaj pospešiti ustvarjanje prostora kot načina za ustvarjanje zdravih, vključujočih in povezanih skupnosti. Vizija mreže je ustvarjati  prostore za kakovostno življenje in dobro počutje in ustvarjanje uspešnega, pravičnega in trajnostnega sveta s povezovanjem skupnih vrednot in delovanjem v javnem prostorov. Člani mreže delujejo na različnih področjih, a združuje jih skupini cilj učinkovito usmerjati prizadevanja za boljša mesta s pomočjo ustvarjanja prostora. V mreži deluje 11 delovnih skupin, ki pokrivajo teme od gibanja in dobrega počutja ter podnebnih sprememb do komuniciranja o javnih prostorih in skupine za vključevanje otrok v ustvarjanje prostora.

Majhna delovna skupina European Placemaking Kids se osredotoča na dobro počutje otrok v urbanem okolju ter na njihovo interakcijo s prostorom in drugimi prebivalci mesta. Šest članov skupine nadaljuje dobro delovno vzdušje z zadnjega tedenskega festivala ustvarjanja prostora, ki je bil v Valencii leta 2019. Cilj skupine je z vključevanjem otrok ustvarjati kakovostne prostore bivanja za vse in otrokom prijazna mesta. Poslanstvo skušine je dati otrokom glas in vlogo pri odločanju o razvoju mest; ozaveščati o pozitivnih učinkih vključevanja otrok v procese urejanja prostora ter primerjati različne evropske resničnosti v zvezi z načrtovanjem z otroci in za otroke.

Nekatere dejavnosti članov delovne skupine Placemaking Europew Kids že predstavlja priročnik Mesto na ravni otroških oči  (The City at Eye Level for Kids), ki jo je izdala organizacija STIPO in je zbirka orodji za sooblikovanje sosesk in mestnih središč kot zdravih, varnih, dostopnih, interaktivnih in spodbudnih za otroke in njihove starše. V času pandemije pa je delovna skupina preko svojih članov širila raziskovalni dnevnik za otroke s pomočjo katerega lahko izrazijo svoja čustva med obdobjem zaprtih šol, imenuje se Raziskovanje doma (Exploring at home) v slovenščino sta ga prevedli in postavili Adriana Aralica (Pravno informacijski center  nevladnih organizacij – PIC) in Maja Simoneti (IPoP).

 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri