»Pozitivni odzivi na Odprto ulico nas zavezujejo, da začnemo razmišljati o dolgoročni prometni preureditvi Šolske ulice«

Škofja Loka je pripravljena urediti promet v prid hoji in kolesarjenju. Prav zato so se letošnjo pomlad prijavili na naš razpis za občino, ki bi ji pomagali prilagoditi promet epidemiji Covid-19. Po izboru občine Škofje Loka, smo skupaj v preteklih mesecih načrtovali in spremljali odzive na pilotno prometno ureditev Šolske ulice, po principu odprtih ulic, poznanih v tujini.

Preberite več o Odprti ulici.

Ustvarjalci Odprte ulice, predstavniki Občine Škofja Loka s strokovno podporo ekipe IPoP – Inštituta za politike prostora, si lahko odpočijejo. Za njimi je uspešna izvedba Odprte ulice, katere namen je bil tudi preizkus drugačne prometne ureditve Šolske ulice, ki je temeljila na omogočanju boljših pogojev za hojo in kolesarjenje, vožnjo s skiroji.

Vse sobote v septembru je bila Šolska ulica v Škofji Loki drugačna. Na njej je bilo manj avtomobilov in več ljudi. V času Evropskega tedna mobilnosti v jutranji konici je bila Šolska namenjena otrokom, ki obiskujejo OŠ Škofja Loka-Mesto. Koncept je bil preprost: omogočiti bolj varen prihod v šolo in prijetnejše ter zdravju prijaznejše sprehode med mestnim jedrom ter območjem nekdanje vojašnice.

Ves september je bila Šolska ulica v Škofji Loki drugačna – manj avtomobilov in več ljudi.

Na ulici se je del dneva ob sobotah odvijal program, s katerim so povabili na Šolsko ulico prebivalce Škofje Loke. Poleg odkritja novega zanimivega prostora za izvedbo prireditev, so organizatorji v avtomobila-prostih dnevih na Šolski bili posebno veseli tistih, ki so se s porom  in drugo zelenjavo v košari sprehodili po sredi ulice na poti iz dopoldanskega nakupa na tržnici v Vojašnici. Slednji so se na ulici lahko ustavili in spregovorili nekaj besed z mimoidočimi, ki jih sicer ne bi videli, če bi pot med starim mestnim jedrom in tržnico opravili z avtomobilom. 

Pred posebno preizkušnjo so bili postavljeni organizatorji, ki se jim je pridružilo vodstvo šole,  v sredo, 16. septembra ob 7.15 zjutraj. Nestrpno so pričakovali starše, ki so pripeljali šolarje na Poljubi in odpelji mesta, na parkirišču na Štemarjih in v Vojašnici. »Seveda nam je všeč ideja, da ne peljemo otroka do vrat šole, tudi zame je hitreje tako« je hitela razlagati ena od mam, ki je pripeljala z avtomobilom otroka in ga s ponosom gledala, kako brezskrbno nadaljuje pot v družbi prijatelja. Nadaljevala je sicer, da bo najbrž po koncu projekta otroka vseeno pripeljala rajši do vrat šole, ker je sicer nevarno.

Jutranja Odprta ulica je bila všeč vsem – otrokom in staršem.

Skrb za varnost je najpogostejši razlog za to, da starši otroke v šolo vozijo z avtom tudi na kratke razdalje. Paradoksalno je, da prav starši, ki otroke pripeljejo v šolo do vrat, ustvarjajo gnečo v okolici šole in manj varno okolje za vse ostale. Porajalo se je tudi vprašanje, če bodo otroci zaradi tega zmedeni in bodo po koncu pouka razposajeno tekali po sredi ceste? Tak strah ni utemeljen. Velikokrat otroke podcenjujemo v smislu dojemanja okolja in ravno projekti, ki spodbujajo samostojno pot v šolo, jim dajo dragoceno izkušnjo, zaradi katere mimogrede postanejo aktivni udeleženci v prometu in ob tem razvijejo zdrave potovalne navade.

Že dan po Odprti ulici se je Šolska ulica vrnila v normalno stanje.

Že v fazi načrtovanja Odprte ulice je bil poudarek na vključevanju javnosti, prebivalcev na Šolski ulici, lastnikov lokalov, občine ter šole tako učencev kot staršev. Pri izvajanju Odprte ulice smo ves čas zbirali odzive vseh vključenih, z javnimi razpravami, na terenu in preko anketiranja. Izkazalo se je, da je bila začasna ureditev všeč veliki večiniotrokom (n=410) in staršem (n=212), podporo so izkazali tudi prebivalci na Šolski ulici (n=8) in splošna javnost (n=58) Škofje Loke.

Anketirani starši so v 81 % izrazili, da je potrebno v okolici šole zmanjšati število avtomobilov, 86 % staršem je bil ukrep Odprta ulica všeč. Dvema tretjinama prebivalcev Škofje Loke je bil ukrep Odprte ulice zelo všeč.

Manj strinjanja z ukrepom so izrazili lastniki lokalov (n=22) na Šolski ulici – v enakem deležu tistih, ki so Odprto ulico dojeli kot popolnoma nepotrebno in tistih, ki jim je bila zelo všeč.  Kljub neprepričljivi podpori pa so se tudi lastniki lokalov v anketah strinjali in se pridružili ostalim vprašanim skupinam (starši, prebivalci Šolske ulice in splošna javnost) in med trditvami na vprašanje »Kako naj se Šolska ulica načrtuje v prihodnje?« izbrali:

  • Da se naj promet na Šolski načrtuje tako, da bodo lokacije čim bolj dostopne za pešce in kolesarje. Vožnja z avtomobilom naj bo dovoljena le za prebivalce in lastnike lokalov.
  • Da bo v čim večji meri zagotovljena varnost ljudi, predvsem otrok.

V vodstvu šole in na občini se strinjajo, da jih pozitivni odzivi na Odprto ulico zavezujejo, da za Šolsko ulico pripravijo nov predlog trajne prometne ureditve, ki bo spodbujal aktivne prihode šolarjev, omogočal pogoje za hojo in kolesarjenje ter onemogočal tranzitni avtomobilski promet. 

Preberite celotno evelvacijsko poročilo tukaj..

 

Odprta ulica je aktivnost projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Avtor fotografij: Andrej Tarfila

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri