Mesta mestom: Center mobilnosti Maribor

Mobilnostni centri lahko nudijo podporno okolje za razvoj in promocijo trajnostne mobilnosti v mestih. Lahko pa so tudi pomembni generatorji sprememb potovalnih navad prebivalstva in ambasadorji zdravega ter aktivnega načina življenja. Nastopajo kot koordinatorji deležnikov na področju mobilnosti za boljšo usklajenost in izvajanje ukrepov na ravni mesta in širše. S svojimi aktivnostmi osveščajo in izobražujejo prebivalce o pomenu trajnostne mobilnosti in dajejo priložnost ostalim transportnim alternativam.

V Mariboru že od leta 2013 deluje Center mobilnosti, prvi center za podporo trajnostne mobilnosti v Sloveniji. Nastal je kot del projekta TRAMOB, v katerega je bila Mestna občina Maribor vključena med leti 2010 in 2013. Vodenje in koordinacijo centra so takrat za pet let zaupali društvu Mariborska kolesarska mreža. Center mobilnosti so naselili v prazne občinske prostore na frekventni poti v bližini glavne železniške in avtobusne postaje. S tem je občina pripomogla k oživitvi dela ulice, ki se je že leta praznil, in omogočila razvoj novih dejavnosti v mestu.

Kolesarska parada. Vir: arhiv Mariborske kolesarske mreže

Center mobilnosti je že od vsega začetka vzpostavljen kot večfunkcionalni prostor. V njem lahko prebivalci in obiskovalci najdejo informacije o trajnostnih načinih premikanja po mestu, si izposodijo ali kupijo rabljeno kolo in pripeljejo svoje kolo na popravilo. Servis lahko v okviru delavnice Bajk kuhna opravijo tudi sami, pri čemer jim nudijo pomoč izkušeni kolesarski mehaniki. Nudijo tudi uporabo zaprte kolesarnice Kolesodvor na železniški postaji, E-polnilnico za polnjenje električnih vozil in organizacijo dogodkov in ekskurzij. V okviru akcije zbiranja odsluženih koles čistijo kolesarnice v mestih, s čimer razbremenijo prenatrpane kolesarnice in podaljšajo življenjsko dobo zavrženim kolesom.

Vsako leto pripravijo aktivnosti v času Evropskega tedna mobilnosti. Z različnimi ozaveščevalnimi kampanjami in dogodki skrbijo za izobraževanje o pomenu trajnostne mobilnosti in izboljšanju odnosa do okolja in zdravja.

Sodelujejo tudi z različnimi drugimi organizacijami v mestu, s katerimi skozi različne projekte skrbijo za opolnomočenje ranljivih skupin ter izboljšanje pogojev za aktivno in trajnostno mobilnost v mestu.

Usposabljanje za kolesarske mehanike. Vir: arhiv Mariborske kolesarske mreže

Občini ob različnih priložnostih nudijo strokovno pomoč in nasvete na področju trajnostne mobilnosti v mestu. Odzivajo se tudi na aktualne probleme v lokalnem okolju, podajajo pripombe za boljši razvoj kolesarskega omrežja in drugih oblik trajnostne mobilnosti v mestu ter skupaj z občino iščejo primerne rešitve zanje. Tako na primer sodelujejo v delovni skupini za mestni park, kjer raziskujejo možnosti za sožitje kolesarjev in pešcev v tem delu mesta.

Mestna občina Maribor je prepoznala pomen tovrstnega centra za mesto, saj je leta 2019 z društvom Mariborska kolesarska mreža podpisala novo petletno pogodbo o financiranju upravljanja s Centrom mobilnosti Maribor in s tem omogočila delovanje centra ter izvajanje aktivnosti tudi v prihodnje. V novem obdobju so vlogo centra nekoliko bolj podrobno opredelili in v prihodnje načrtujejo večje povezovanje deležnikov na področju trajnostne mobilnosti, kot tudi tesno sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in gospodarskim sektorjem. Center mobilnosti Maribor želi v prihodnje postati stičišče idej in organizacij s področja trajnostne mobilnosti v Mariboru in razširiti svoje delovanje tudi na druga področja trajnostne mobilnosti, med njimi tudi javni potniški promet.

Prednosti: Na enem mestu so zbrane informacije o trajnostnih načinih potovanja v mestu.

Slabosti: Občina ne zna dovolj izkoristiti potenciala tovrstnega centra za mesto.

Nauk: Mobilnosti center je lahko pomemben vezni člen med lokalnimi skupnostmi in občino za razvoj trajnostne mobilnosti v mestih.

V rubriki Mesta mestom predstavljamo dobre prakse, ki smo jih zbrali v katalogu Mesta mestom #2: Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj. Katalog je brezplačno na voljo tukaj.

Naslovna fotografija: Center mobilnosti. Vir: arhiv Mariborske kolesarske mreže

 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri