Hoji prijazno zdravo mesto bomo načrtovali z občino Črna na Koroškem!

Na vabilo programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, se je kljub epidemiji, uspelo pravočasno odzvati sedem občin. Po skrbnem pregledu prejetih vlog je delovna skupina programa sklenila, da je najprimernejša kandidatka za letošnjo prvo izvedbo načrtovanega programa občina Črna na Koroškem. Črna se na več načinov že aktivno spopada z zdravstvenim stanjem svojega prebivalstva in je, tudi zaradi visoke motivacije vodstva občine in različnih lokalnih akterjev, v danih okoliščinah najbolj primerna med občinami kandidatkami za zagon dobre prakse načrtovanja hodljivosti slovenskih naselij. Ostalih šest občin bo skupaj z drugimi slovenskimi občinami dobilo novo priložnost za sodelovanje prihodnje leto.

Pretekli teden je delovna skupina programa Aktivno v šolo in zdravo mesto pregledala prijave občin za sodelovanje pri pripravi lokalnega načrta hodljivosti. Program Aktivno v šolo in zdravo mesto bo izbrani občini omogočil, da s podporo delovne skupine še letos izpelje proces priprave načrta hodljivosti in da umesti urejanje hoji prijaznega okolja med svoje operativne prioritete.

Namen programa je opozoriti slovenske občine na pomen hoje kot zdravju prijazne prometne in rekreativne prakse ter na pomen ustvarjanja za hojo spodbudnega okolja.

Kar sedem občin je kljub epidemiji uspelo pripraviti in oddati dobre in popolne prijave. Najbolj prepričljivo prijavo je po soglasnem mnenju delovne skupine programa in predstavnikov Ministrstva za zdravje RS oddala občina Črna na Koroškem. Občina je najbolje predstavila, kako povezuje pogled na zdravje, hojo in urejanje fizičnega okolja, hkrati pa dokazala, da se zelo aktivno zavzema za zdravje svojih prebivalcev in, da se pri tem opira na razširjeno mrežo lokalnih akterjev. Pri tem Črna že uporablja prednosti sodelovanja v drugih javno zdravstvenih programih kot so Zdrava mesta, Občina po meri invalidov, Zdrava šola in Šola zdravja. Prav tako v občini Črna otroci že sedaj lahko enkrat tedensko organizirano skupaj hodijo in kolesarijo v osnovno šolo, občina pa ima tudi izdelano Celostno prometno strategijo. Poleg motiviranosti občine je pomemben dodaten argument za izbiro Črne dejstvo, da je obremenjena s prekomerno onesnaženim bivalnim okoljem in sorazmerno slabimi kazalniki zdravja.

Izvajalci programa Aktivno v šolo in zdravo mesto so vabilo za sodelovanje pri načrtovanju hoji prijaznega okolja posredovali vsem slovenskim občinam. Prednost pri izboru so tokrat imele občine iz vzhodne regije z do 20 000 prebivalci, izdelano Celostno prometno strategijo in povezane v Slovensko mrežo zdravih mest. Dve prijavi sta prispeli iz zahodne regije iz občin, ki nista včlanjeni v Mrežo zdravih mest, dve od občin iz vzhodne regije nista članici Mreže zdravih mest.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto bo v prihodnjih dveh letih občine ponovno povabil k sodelovanju in omogočil pomoč pri načrtovanju hoji prijaznega okolja še dvema občinama. Sočasno pa bodo izvajalci programa poskrbeli, da se bodo izkušnje iz sodelovanja s Črno kot prvo izbrano občino širile tudi drugam. Podobno kot so izkušnje z izvajanjem Pešbusa in Bicivlaka vgrajene v seminarje za izvajanje teh dveh aktivnosti, bodo izkušnje z načrtovanjem hoji prijaznega okolja in pripravo lokalnega načrta hodljivosti vključene v programa izobraževanja za načrtovanje zdravega bivalnega okolja, ki bo pripravljen in testno izveden v okviru programa.

Vir naslovne fotografije: arhiv IPoP

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri