Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

Projekt, ki ga vodi Razvojna agencija Sinergija in pri katerem poleg IPoP sodelujejo Društvo FOCUS, CIPRA Slovenija in Filozofska fakulteta, vsebuje pripravo celovitega koncepta spodbujanja trajnostnih načinov prihoda v vrtce in osnovno šolo za naslednje ciljne skupine: otroke, starše, učitelje, vzgojitelje, ravnatelje, pomočnike ravnateljev, zaposlene na občinah, z namenom spreminjanja potovalnih navad in načrtovanja ustrezne infrastrukture za varno pot v šolo. Projekt vključuje izvedbo igre Beli zajček za vrtce ter izdelavo in izvedbo nadgradnje te igre za osnovno šolo, pripravo gradiv za učitelje in starše ter priročnikov za osveščanje otrok, analizo načinov prihoda otrok v vrtec ali šolo, analizo poti do ustanov z enostavnim kartografskim prikazom problematičnih delov šolskih poti ter evalvacijo učinkov iger.

IPoP sodeluje v naslednjih sklopih projekta:

  • B: spodbujanja trajnostne mobilnosti v osnovnih šolah: pomoč pri izdelavi koncepta; usposabljanja koordinatorjev (nadzor nad multiplikatorji); prostorske analize in sodelovanje z občinami; priprava koncepta za zloženke za starše + tisk.
  • C: priročnik za šole o trajnostni mobilnosti za otroke ali mladostnike (priprava vsebine + tisk), kjer je IPoP tudi vodja področja.
  • E: delavnice ali izobraževanja o trajnostni mobilnosti: usposabljanja koordinatorjev (nadzor nad multiplikatorji).
  • F: analize spreminjanja potovalnih navad (hoja ali kolesarjenje ali JPP, na račun zmanjšane uporabe osebnega vozila): izvedba začetne ankete.

Aktivnosti se izvajajo v okviru javnega naročila Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah Ministrstva za infrastrukturo.

Trajanje: 12/2018 – 06/2021

 

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri