Socialna trgovina z ekološko pridelanimi in lokalnimi živili

Partnerji Urbactovega projekta Sustainable Food in Urban Communities so se nedavno sestali v Lyonu, kjer je poleg delavnic potekal tudi terenski ogled. Gostitelji so jim predstavili  La Passerelle d’Eau de Robec, socialno trgovino, ki pomaga ogroženim družbenim skupinam pri dostopu do osnovnih in trajnostnih produktov ter ustvarja družbene vezi med ljudmi v stiski in prebivalci te četrti.

“La Passerelle d’eau de Robec” je nevladna organizacija s sedežem v prvem okrožju Lyona, v starem mestnem jedru. Leta 2001 so poleg rednih aktivnosti, kot so socialna oskrba depriviranega dela prebivalstva, delavnice in dogodki za krepitev socialnih stikov, na podlagi novega koncepta zagnali socialno trgovino z živili. Sodeč po študiji, ki so jo opravili v soseski in dokumentu OTAWA charter For Health Promotion obstaja močna povezava med revščino in zdravjem. Zato so se odločili poleg socialne oskrbe prioritetno ukrepati tudi na področju zagotavljanja raznolike prehrane za ogrožene družbene skupine. Socialna živilska trgovina ponuja različne produkte od tistih po nižjih cenah za socialno ogrožene do ekološko pridelanih lokalnih svežih pridelkov, tudi za meščane, ki želijo prispevati svoj delež k tej solidarnostni akciji.

Trgovina ima različne dobavitelje. Nevladne organizacije jo zalagajo s higienskimi produkti, svežimi izdelki, sadjem in zelenjavo, zasebna podjetja jim dostavljajo ekološko pridelane in proizvode pravične trgovine ter nepakirane izdelke.

Osnovni cilj trgovine je omogočiti dostop do prehranskih proizvodov za ogrožene družbene skupine, tako da bi ti obdržali svojo neodvisnost in dostojanstvo, istočasno pa bi zagotovili kakovost njihove prehrane in s tem boljše vplive na zdravje. Prizadevajo si ustvariti prostor za druženje, izmenjavo znanja in spodbujati socialne stike ter razvijati strpnost do družbeno raznolikosti.

V trgovino so, zato da bi te cilje tudi dosegli, prehranske izdelke, ki so ekološko pridelani in tiste, ki so namenjeni šibkejšim družbenim skupinam, umestili v isti prostor, in tako omogočili stike med različnimi družbenimi skupinami.

urbact_lyon_grocery_shop

Sistem dvojnih cen

V trgovini lahko kupujeta dve skupini članov. Določili so kriterije, ki omogočajo članstvo in nakup produktov, ki jih ponuja socialna trgovina. Pogoji za dostop do izdelkov po nižjih cenah so:

– zelo nizki ali nobenih dohodkov,

– prebivališče v prvem ali četrtem okrožju Lyona (tam se trgovina nahaja),

– prejemanje socialne podpore,

– vključenost v osebni življenjski projekt (zaposlitev, stanovanje, zdravje itd).

Kupno moč izračunavajo glede na dohodke in odhodke ljudi. Gospodinjstvo s 6 evri na dan na osebo lahko koristi ponudbo trgovine. Članstvo znaša 3 evre in omogoča nakupe za čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Člani lahko etično nesporne produkte, kot so ekološko pridelani izdelki, proizvodi pravične trgovine in lokalno pridelani produkti, kupijo po ceni, ki je približno 50 % nižja od povprečne cene na trgu.

Člani, ki želijo podpirati etični/socialni projekt delno sofinancirajo projekt trgovine. Za njih je članstvo 10 evrov, dostopajo pa lahko samo do produktov, ki so ekološko pridelani, izdelki pravične trgovine in lokalno pridelani produkti, za katere plačajo malo več kot znaša njihova tržna cena. Ekološko pridelani produkti pa so na voljo brez embalaže, zato je cena malo nižja.

Samo širša ponudba produktov ni dovolj, zato si organizacija prizadeva te ukrepe podpirati z izobraževalnimi delavnicami in dogodki na temo prehrane, kuhanja, nakupovanja itd.

Paket socialne oskrbe

“La passerelle d’Eau de robec” ponuja cel »paket socialne oskrbe« s pozitivnimi gospodarskimi in družbenimi posledicami. Ranljivo prebivalstvo lahko dostopa do trajnostne hrane in odgovornega potrošništva, kar je navadno rezervirano za ljudi, ki imajo večjo kupno moč in so bolj ozaveščeni o pomenu uživanja kakovostne in trajnostne hrane. Družbeni učinki tega projekta so:

– krepitev socialnih stikov, za kar skrbi socialni delavec za ogrožene skupine,

– vključevanje članov v projekte trgovine: zbiranje hrane, festival, prodajne police, etiketiranje, delavnice (o kuhi, prehrani itd.),

–  stiki različnih družbenih skupin.

Sledite dejavnostim projekta Sustainable Food in Urban Communities na njihovem blogu.

Povezava do originalnega članka

1 comment

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri