Lokalna partnerstva za trajnostno rast

Kaj je recept za umeščanje srednje velikih mest v spreminjajočo se evropsko krajino in zagotavljanje njihove trajnostne ekonomske rasti? Basingstoke in 7 drugih partnerskih mest se je povezalo v Urbactovo omrežje ESIMeC na temo trajnostne rasti za srednje velika mesta in raziskovalo vprašanja s posebnim poudarkom na zaposlovanju in veščinah.

ESIMeC – ekonomske strategije in inovacije v srednje velikih mestih

Cilji: ESIMeC si prizadeva razviti inovativne ekonomske strategije, ki temeljijo na prednostih in posebnostih srednje velikih mest, s katerimi bodo ta bolje opremljena za gospodarske krize ter si bodo lažje gospodarsko opomogla, istočasno pa bodo strategije zagotovile dolgoročno gospodarsko rast in prožnost.

Partnerska mesta: Basingstoke and Deane  (Velika Britanija),  Albacete (Španija) Besançon (Francija), Bistrița (Romunija), Cherbourg (Francija), Debrecen (Madžarska), Gävle (Švedska) in Sabadell (Španija).

Časovni okvir: november 2009–december 2012

Basingstoke and Deane (165.000 prebivalcev) je krajevna samoupravna enota in okraj na jugovzhodu Anglije. Največje naselje je srednje veliko mesto Basingstoke, staro trgovsko mesto, za katerega marsikdo misli, da je novo (načrtovano in zgrajeno po drugi svetovni vojni kot rešitev za prenatrpanost). Zaradi strateške umeščenosti v glavno transportno vozlišče in bližine Londona je Basingstoke uspešna poslovna destinacija. V zadnjih 50 letih si je mesto ustvarilo močan sloves kot gospodarsko središče za vodilne tehnologije, kar je pritegnilo tuje vlagatelje s področij, kot so informacijske in komunikacijske tehnologije, avtomobilska in farmacevtska industrija. Dolga leta so bile stopnje brezposelnosti blizu ničle.

Kriza je priložnost za mesta, da premislijo svojo prihodnost

Toda v finančni krizi, ki pustoši po Evropi od leta 2008, je svoj davek plačal tudi Basingstoke. V kratkem času so močno narasle stopnje brezposelnosti; čeprav so v primerjavi z drugimi mesti še vedno nizke, je bilo to dovolj, da je mesto zagnalo alarm. Še posebej je prizadelo mlade in mnogi so se v iskanju zaposlitve preselili drugam. Istočasno je pomanjkanje visoko kvalificiranih kadrov povzročilo nezasedenost prostih delovnih mest: neupravičeno označevanje Basingstoka kot »spalnega mesta« ni pomagalo izboljšati privlačnosti mesta. Prihodnost Basingstoka je bila na kocki.

»Krizni časi so nam dali priložnost, da razmislimo o preoblikovanju svoje prihodnosti,« pravi Daniel Garnier, vodilni partner ESIMeCa za Basingstoke. Basingstoke se je tako dolgo tako hitro razvijal, da se lokalnim deležnikom ni bilo treba ustavili in pomisliti, kako zagotoviti vzdržno rast. Zaradi krize pa se je sedaj pojavila potreba po premisleku, katere sestavine gospodarskega tkiva mesta so uspešne in katere je treba izboljšati. Treba je bilo pripraviti strategijo za rast. Basingstoke v svojih težavah ni bil sam: vsa evropska srednje velika mesta so bolj ali manj očitno kazala simptome podobne bolezni. Povsod po celini so se zasebna podjetja, locirana v srednje velikih mestih, soočala z grožnjo, da se bodo zaprla ali decentralizirala v večja metropolitanska območja. Število kvalificiranih zaposlitev z visoko dodano vrednostjo je upadalo, konkurenca pa je bila ostra.

Leta 2009 je stik z angleškim mestom vzpostavil Besançon, srednje veliko mesto iz vzhodne Francije, ki se je soočalo s podobno situacijo. Kmalu so se razpravi pridružili drugi partnerji: Albacete in Sabadell v Španiji, Debrecen na Madžarskem, Gävle na Švedskem in Bistrita v Romuniji. Vsako od partnerskih mest je imelo svoje značilnosti, delili pa so si podobne težave in voljo, da se povežejo, združijo moči in znanja ter najdejo pot do okrevanja. Omrežje ESIMeC je bilo vzpostavljeno v okviru drugega Urbactovega razpisa leta 2009.

Pregled lokalnih izzivov in spreminjanje prioritet

Prvi korak k iskanju rešitev je pravilno prepoznavanje narave problema. Urbactovi partnerji morajo opraviti to nalogo v razvojni fazi projekta. Pri tem je Basingstoke s pomočjo strokovnjaka tega omrežja prepoznal naslednja osrednja vprašanja: (1) povečanje in diverzifikacija industrij v Basingstoku, (2) naslavljanje neskladja med izobraževanjem in možnostmi za usposabljanja, ki so na voljo v Basingstoku, ter potrebami lokalnega trga dela in (3) povečanje atraktivnosti mesta za podjetja. V razvojni fazi so ugotovili tudi, da so kljub dolgi tradiciji partnerstev, ki delujejo znotraj občine, pobude s tega področja razpršene ter da si znanj in podatkov ne delijo dovolj učinkovito.

Vsak deležnik – naj bo lokalna oblast, izobraževalne institucije, podjetja ali službe za zaposlovanje – je razvil svoje obsežne in podrobne podatke, toda partnerji svojih znanj niso nikoli združili. Podvajanje naporov je bilo torej pogosto, pobude pa so se prekrivale. Jasno je postalo, da je potrebno procese optimizirati, da bo lokalno dolgoročno načrtovanje učinkovitejše, ter je potrebno partnerstva okrepiti in krog deležnikov povečati. Poleg tega ni bilo celostne dolgoročne vizije mesta. »Ker je vedno vse delovalo, si nikoli nismo vzeli časa, da bi pogledali celotno sliko,« priznava Daniel.

Že med razvojno fazo omrežja je Basingstoke vzpostavil lokalno podporno skupino, ki je vključevala zelo različne deležnike z najrazličnejšimi znanji in veščinami. S skupnim delom so izluščili prioritete in predlagali rešitve, ki jih lokalna oblast ni mela v mislih, bodisi ker nanje niso pomislili ali ker se jim je zdelo, da nimajo primernih znanj ali sredstev, da bi jih naslovili.

Sue Riley, direktorica Basingstoke Consortiuma poudarja: »Izobraževalna dobrodelna ustanova Basingstoke Consortium je od svojega sodelovanja v projektu ESIMeC pridobila na več nivojih. Projekt je vzpostavil točko razprave, ki je prej nepovezane organizacije povezala za skupne cilje. Takšna partnerstva se navadno razvijajo več let, toda v projektu ESIMeC so se zaradi konkretnih usmeritev in ciljev, kot je npr. »karierni sejem« ali »cona zaposlitev in veščin«, prave organizacije vključile v pravem trenutku.

Učenje od evropskih partnerjev o … lokalnih partnerstvih

Mednarodne povezovalne aktivnosti, ki so potekale v fazi implementacije projekta ESIMeC, so bile za Basingstoke močan navdih. V seriji tematskih seminarjev so visoko profilirani lokalni strokovnjaki delili dobre prakse svojih mest za spodbujanje rasti s pomočjo lokalnih partnerstev.

Čeprav se vsako mesto lokalnega planiranja loteva na svoj način, glede na zgodovino, družbeno-ekonomske značilnosti in kulturo, imajo nekatere prakse močan potencial za prenos. Tri prakse so bile za Basingstoku še posebej relevantne, in sicer Cherbourgov celostni pristop k prepoznavanju potreb po veščinah in treningu veščin, Convention Bureau  iz mesta Gävle in Sabadellov pristop k poslovni podpori.

Cherbourg je Basingstoku ponudil tudi zanimiv primer, kako slediti in napovedati potrebe na trgu specializirane delovne sile. Izkušnje francoskega mesta z zaposlovalnimi sejmi in povečana partnerstva s poslovnimi predstavniki, službami za zaposlovanje in ponudniki usposabljanj so Basingstoke spodbudile k pripravi podobnega partnerstva veščin in zaposlovanja. Izvedli so mapiranje, s katerim so izluščili podvajanje naporov in prepoznali možnosti za uskladitev ukrepov.

Pripravili so seznam servisov, ki naj bi pomagal povezati povpraševanje s ponudbo in povezati izobraževanje z delom, vse so podprli s kvantitativnimi in kvalitativnimi podatki. Rezultate so vključili v ESIMeCovo orodje prepoznavanja veščin, cilj katerega je pomagati mestnim strokovnjakom na njihovi poti do okrevanja z veliko službami in rastjo. Basinstoku kronično primanjkuje mladih inženirjev; da bi to situacijo izboljšali so izvedli kampanje za ozaveščanje v lokalnih šolah, s katerimi so želeli mlade ljudi navdušiti za inženirstvo.

Inženiring ni dolgočasen! Kampanja »TeenTech«

Kampanja za ozaveščanje »TeenTech« je bila ustvarjena, da bi srednješolce spodbudila h karieram na področju inženiringa in tehnologije. Pripravili so jo šole in podjetja, ki so želeli z dogodkom mladim dati priložnost, da preizkusijo inženiring v nastajanju in pokažejo svoj talent. Ankete, ki so jih opravili pred in po dogodku, so pokazale, da je dogodek pozitivno vplival na boj proti predsodkom o karieri na področju tehnologij. Več informacij o TeenTechu najdete na: www.teentechevent.com.

Gävle’s Convention  je neprofitna organizacija, zadolžena za oglaševanje pozitivne podobe mesta kot poslovne destinacije. Tega so se želeli lotiti tudi v Basingstoku, toda izkazalo se je, da je zadevo težko prenesti v lokalni kontekst. “Še delamo na tem!” pravi Daniel Garnier. Od španskega Sabadella se je Basingstoke naučil pomena integriranja veščin in usposabljanj v poslovne podporne modele. Svoje dobre prakse pa je Basingstoke delil z drugimi partnerji iz projekta ESIMeC. »Delovanje v partnerstvih je nekaj, v čemer smo dobri. Ta močna tradicija je bila navdih za mesta, ki niso imela nobenih ali le malo izkušenj s participativnim odločanjem.«

URBACT – recept za uspeh

Ta mešanica mednarodnih in lokalnih vložkov je dodana vrednost Urbacta. Daniel poudarja, da so bile v primeru ESIMeC-a aktivnosti za pripravo lokalnega akcijskega načrta, razvite na lokalnem nivoju, najvažnejše za uspeh projekta: »za lokalne deležnike je pomembno, da ohranjamo projekt na realnih tleh, tako da je zasidran v našo lokalno situacijo in partnersko tradicijo«. Urbactova metoda, kadar ne vodi k vzpostavitvi novih partnerstev, vzdržuje že obstoječe. »ESIMeC je naši lokalni skupnosti dokazal, da potrebujemo učinkovito lokalno partnerstvo, ki mora biti fleksibilno in prilagodljivo na vse potrebe.«

Lokalni deležniki, vključeni v Urbactove lokalne podporne skupine, so izjemno cenili mednarodno dimenzijo projekta. Tim Colman, poslovnež in predsednik zveze malih podjetij za Hamshire and Isle of Wight je poudaril: »Z vidika lastnika malega podjetja v Basingstoku in kot predsednik zveze malih podjetij lahko povem, da je projekt ESIMeC velik uspeh! Ponudil je izjemno priložnost spoznati, kako lahko srednje velika evropska mesta kljub težkim časom sodelujejo z gospodarstvom. Dotaknili smo se možice pomembnih vprašanj od podpore podjetjem do razvoja veščin in pomena sektorsko specifičnih programov. Sodelovanje z evropskimi partnerji nam je pomagalo delati bolje na lokalnem nivoju.«

Lekcije, ki so se jih naučili z mednarodno izmenjavo in Urbactovo metodo so bile za lokalno podporno skupino v Basingstoku zelo dragocene, ko so se spopadali z izzivi. Akcijski načrt Basingstoka se je osredotočal na oblikovanje paradnega projekta – oživitev poslovnega parka »Basing View«, ki ga zavira odslužena infrastruktura in prepotreben nadaljnji razvoj. Ta regeneracijski projekt naj bi bil najpomembnejša komercialna regeneracija v mestu v zadnjih 20 letih. Omogočil naj bi mnogo dolgoročnih priložnosti za gospodarske spremembe v mestu, preurejanje pa naj bi trajalo 15 let.

Spodbujanje pametne rasti: regeneracija Basing View

Regeneracija parka Basing View je večji dolgoročni projekt, ki naj bi trajal 10 do 15 let. Načrtovana vizija parka Basing View bo vključevala kombinacijo novih poslovnih prostorov, hotel višjega ranga in druge storitve, ki naj bi zagotavljale, da bo Basing view prvorazredna destinacija. Predvidevajo, da ima projekt potencial podvojiti trenutno število zaposlitev v poslovnem parku, kar bi znašalo približno 10.000. Razvili so celotni načrt za Basing View, po katerem bo razvoj parka tekel v prihodnjih letih. Za več informacij o parku Basing View obiščite www.basingview.co.uk.

Basing View se uresničuje: temelje so postavili poleti 2013. Daniel je prepričan, da bo regeneracija uspela: “Po treh letih, po mnogih izmenjavah dobrih praks in učenju ne moremo reči, da smo rešili vse naše probleme in izzive, smo pa gotovo naredili korak naprej v iskanju novih in boljših poti spopadanja z vprašanji razvoja veščin in delovne sile.” Verjame, da je “Urbact poseben evropski program, saj je narejen tako, da te pripravi k dolgoročnemu razmišljanju preden ukrepaš, kar je točno to, kar smo potrebovali. Naša lokalna podporna skupina je sedaj ponovno pridobila samozavest, kako postopati v prihodnje.”

Urbactova pilotna izvajalska omrežja

Skupaj z EVUE in ROMA-Net je bil ESIMeC izbran za izvajalsko omrežje, ki bo preizkusilo sodelovanje preko Urbacta tudi tekom implementacijske faze projekta. Izziv za vključena mesta je, kako vzdrževati trajnost in celostnost (dve glavni značilnosti Urbactovih akcijskih načrtov) tekom implementacijske faze. Ali povedano drugače, kako zagotoviti, da bodo ukrepi ves čas vključevali gospodarske, družbene in okoljske dimenzije.

Več

Projekt ESIMeC – Urbactova spletna stran

Projekt ESIMECT 2  Urbactova spletna stran

Lokalni akcijski načrt – Projektni dokument

ESIMeCovo orodje za prepoznavanje veščin – Projektni dokument

ESIMeCova kuharica – recepti za razvoj delovne sile glede na povpraševanje – Projektni dokument

Novice URBACT_junij 2014 – .pdf

1 comment

Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri