Ulični festival Koseze

festival  683-383

Koseška cesta med Drago in Podutiško cesto, 5. junij 2014, od 10:00 do 22:00

Na svetovni dan okolja, v četrtek, 5. junija 2014, bo na Koseški cesti pri Koseškem ba­jerju potekal ulični festival. Koseška cesta bo za en dan postala prireditveni prostor, kjer se bodo zvrstile delavnice za vse starostne skupine in dejavnosti, ki bodo oživile ulični prostor. Zbirale se bodo želje in pobude lokalnih prebivalcev, skupaj bomo razmišljali o možnostih za preureditev Koseške ceste. Kaj bi prinesla ulici omejitev motornega prometa? Kakšna ureditev bi bila najbolj prijazna za pešce in kolesarje?

Koseška-1

UFK

Pester festivalski program, ki bo na ulico privabil različne skupine prebivalcev: od lokalnih do bolj oddaljenih sprehajalcev, od predšolskih otrok do upokojencev:

10:00 in 18:30 Točka ritmične gimnastike, Športni klub Bleščica

(lokacija nastopa – na ploščadi nekdanje fontane, Ulica bratov Učakar)

V koseškem Športnem klubu Bleščica želijo pritegniti najširši krog deklic na območju Ljubljane in njene okolice k rekreativni vadbi ritmične gimnastike. Vadbene skupine oblikujejo na vseh osnovnih šolah, kjer se za ta lep šport navduši primerno število deklet. Njihov moto “ZDRAVO, SREČNO, USPEŠNO!” jih je popeljal prek meja okorelega dojemanja športa in stkal trdno vez med vaditeljicami in deklicami.

V primeru dežja odpade.

10:15 Lutkovna predstava Rešilni čoln, Društvo Humanitas

Človek in živali živijo na otoku – vse je v najlepšem redu, dokler se Človek ne odloči, da bo posekal vsa drevesa na otoku in si zgradil veliiiko ladjo. Živali so nemočne. Se bodo uspele sporazumeti s Človekom in mu pokazati, da mora popraviti svojo napako? Predstavo Rešilni čoln so pripravili udeleženci usposabljanj v okviru projekta Svetovne lutke.

V primeru dežja bo predstava potekala v vrtcu Mojca.

10:15 – 12:00 Delavnica za otroke »Naredi sam«, Akademija za radovedne

Delavnica, kjer si pomočjo znanosti in pomoči članov Akademije za radovedne naredite enostavna glasbila, zanimive izdelke in prave majhne znanstvene naprave, ki jih nato odnesete s seboj v širni svet.

V primeru dežja odpade.

12:00 – 16:00 Coworking, delo na ulici, predstavitev projektov povezanih s hojo

Inštitut za politike prostora in društvo Focus bosta mimoidočim predstavila projekte, ki so povezani s prostorsko in prometno problematiko in promovirajo pešačenje in ostale oblike trajnostne mobilnosti.

V primeru dežja bo delo potekalo v gostilni Avšič.

10:00 – 18:00 Kalkulator stroškov avtomobila, Društvo Focus

Ste se že vprašali, koliko dni v letu morate delati, da izplačate stroške, ki jih imate s svojim osebnim vozilom? Ali veste, da gorivo predstavlja le delček stroškov pri posedovanju avtomobila? Focus društvo za sonaraven razvoj je zato oblikovalo poseben kalkulator stroškov avtomobila, kjer si lahko na preprost in hiter način izračunate, koliko časa delate, da pokrijete stroške uporabe vašega avtomobila.

V primeru dežja si izračunajte stroške sami na www.focus.si/avto.html.

10:00 – 20:00 Društvo tabornikov Rod Rožnik se predstavi, DT Rod Rožnik

DT Rod Rožnik deluje že od leta 1959. Pokrivajo področje osnovnih šol Dravje, Koseze, Miško Kranjec in Spodnja Šiška, njihovo pedagoško delo pa obsega delo z osnovnošolskimi otroci. Predstavili se bodo z zanimivimi aktivnostmi in rekviziti, ki jih uporabljajo pri svojem delu.

12:00 – 20:00 Knjižnica pod krošnjami, Inštitut Divja misel

Knjižnica pod krošnjami v devetem letu bralnih krošenj nastopa kot znamenitost svetovnega formata. Letos se bo predstavila tudi na Uličnem festivalu Koseze, kjer boste lahko v miru prebrali kakšno dobro knjigo.

V primeru dežja odpade.

16:00 Predstavitev namena uličnega festivala, Inštitut za politike prostora in Društvo Focus

V primeru dežja bo predstavitev v gostilni Avšič.

16:00 Srečelov, Inštitut za politike prostora, Društvo Focus

Za simbolično ceno 2 EUR boste lahko kupili srečko. Vsaka zadane! Zbrana sredstva so namenjena neprofitnim organizacijam za podporo trajnostnih projektov.

16:30 – 18:00 Delavnica o prometni ureditvi Koseške ceste, Inštitut za politike prostora

Pogovor o prometni problematiki Koseške ceste in možnostih za izboljšanje v smislu večje prijaznosti do pešcev. Lepo vabljeni vsi njeni uporabniki od blizu in daleč.

V primeru dežja bo delo potekalo v gostilni Avšič.

17:00 – 19:00 Popravljalnica in izmenjava igrač, ZOOPI – zavod za otrokom in okolju prijazno igro

Zanimivo bi bilo videti katere igrače bi si izbrali otroci, če bi lahko izbirali čisto sami. Dajmo jim priložnost! Pustimo jim, da si brez obremenitve družinskega proračuna skupaj s prijatelji izmenjajo igrače, knjige, družabne igre, zgoščenke s pravljicami in risankami ter po lastnem navdihu domov odnesejo takšne, ki so jim res všeč. Naredite prepih v omarah in prinesite igrače, ki so željne igre z novimi radovedneži.

17.00 – 21.00 Orientacijski tek za vsakogar, izvajalec Orientacijski klub Polaris

Udeleženci festivala bodo lahko preizkusili sposobnost orientacije v prostoru ter gibanja po terenu s pomočjo karte. V naselju Mostec in okolici koseškega bajerja bodo postavljene kontrolne točke, ki jih bodo obiskovalci lahko poiskali s pomočjo orientacijske karte. Točke bodo lahko iskali otroci samostojno ali v spremstvu staršev.

18:00 Sprehod mimo vrtnih ograj, Inštitut za politike prostora, v okviru festivala Chelsea Fringe Ljubljana

Na sprehodu po Kosezah bodo udeleženci v eni uri in pol odkrivali značilnosti lokalnih vrtov in drugih zelenih površin. Iskali bodo razlike med vrtom ob hiši in skupno zeleno površino ob ulici ter razpravljali o uporabnosti in urejenosti enih in drugih. Posebej nas bo zanimalo, kako javne zelene površine vplivajo na podobo naselja in na vsakdanje življenje. Namen sprehoda je opozoriti na potencial zelenih površin naselja ter spodbuditi prebivalce, da se vključijo v skupnostno načrtovanje rabe in urejanje.

V primeru dežja prinesite dežnike!

19:30 Koncert Glasbene šole Vodnikove domačije, Glasbena šola KUD Vodnikova domačija

Ob 600. letnici prve omembe Kosez nam bodo glasbeniki Vodnikove domačije priredili barvit koncert klasične glasbe.

V primeru dežja bo koncert pod vrtnim šotorom in dežniki.

20:30 Film Boj za ulice (Contested streets: Breaking New York city gridlock, režija: Stefan Schaefer)

Film prikazuje prostorski razvoj New Yorka, s poudarkom na ulici kot osrednjim javnim prostorom. V enem izmed najbolj dinamičnih mest na svetu je mogoče opazovati časovni razvoj dogajanja na ulici od časov, ko je ta pomenila središče družabnega življenja preko obdobja, v katerem so razpoložljiv prostor zasedali avtomobili, pa do nedavnih sprememb, ki ulico spet vračajo ljudem.

V primeru dežja bo projekcija potekala v gostilni Avšič.

Vabljeni!

Ulični festival Koseze organizirata Inštitut za politike prostora – IPoP ter Focus, društvo za sonaraven razvoj.

Pri organizaciji sodelujejo Turistično društvo Koseze, Športni klub Bleščica, Društvo Humanitas, Akademija za radovedne, Inštitut Divja misel, Društvo tabornikov Rod Rožnik, ZOOPI – Zavod za otrokom in okolju prijazno igro, Glasbena šola KUD Vodnikova domačijaOrientacijski klub Polaris. PGD Zgornja Šiška, vodstvo Gostilne Avšič, družina Avšič in Andrej Duh.

Izvedbo dogodka sofinancira Mestna občina Ljubljana.

DOGODKI

Foto_Komunala Slovenj Gradec

Posvet o izvajanju javne gospodarske službe urejanje in čiščenje javnih površin

Posvet, sreda 15. februarja 2017, 10.00, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

Prihodnji teden, v sredo 15. februarja 2017, bo v Ljubljani prvi posvet o izvajanju lokalne gospodarske javne službe “urejanje in čiščenje javnih površin”. Namenjen bo srečanju predstavnikov države, občin in izvajalcev javne službe ter razpravi o pogojih dela v praksi in zagonu sodelovanja med ključnimi deležniki za razvoj dejavnosti. Uvodoma bodo zbrane nagovorili predstavniki organizatorjev, v nadaljevanju pa bodo udeleženci sodelovali v procesu analize razmer in oblikovanja predlogov za sistemske spremembe.

Urejanje in čiščenje javnih površin je v Sloveniji z zakonom o varstvu okolja določena obvezna lokalna gospodarska javna služba. Zaenkrat izvajanje te javne službe ni podprto z enotnimi državnimi predpisi in strokovnimi standardi. Medtem ko občine z izvajalci iščejo najustreznejše rešitve in se spopadajo s pomanjkanjem sredstev, se razvijajo tudi nova pričakovanja glede urejenosti, ki postavljajo občine in izvajalce še pred nove izzive. Pri spopadanju s temi se občine znajdejo različno dobro, obračajo pa se tudi na državo.

Ministrstvo za okolje in prostor in Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije želita zato spodbuditi sodelovanje in povezovanje med ključnimi deležniki na področju te javne službe in oblikovati izhodišča za morebitne spremembe veljavnih ureditev in za razvoj dobre prakse. S tem namenom Ministrstvo in Zbornica v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Inštitutom za politike prostora vabita na prvi posvet o izvajanju te obvezne lokalne javne gospodarske službe.

Dogodek bo v Dvorani A Gospodarske zbornice Slovenije na Dimičevi 13, v sredo 15. 2. 2017. Prijave do 13. 2. 2017 zbira Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS na naslov: komunala@gzs.si.

VABILO

Foto: Komunala Slovenj Gradec

Več dogodkov
Napovednik Trajekt