Bogastvo lokalnih skupnosti – Kako obdržati denar v lokalnem gospodarstvu?

POROČILO IN MATERIALI

Občine morajo krepiti lokalno bogastvo

09. 11. 2018

Včeraj, v četrtek, 8. novembra 2018, je v Kreativnem centru Poligon v Ljubljani potekala mednarodna konferenca Bogastvo lokalnih skupnosti – kako obdržati denar v lokalnem gospodarstvu?

Prevladujoč model lokalnega gospodarskega razvoja, ki daje prednost velikim korporacijam in tujim trgovskim verigam, povzroča propadanje lokalnih ponudnikov storitev, proizvajalcev blaga in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter druge negativne družbene in okoljske posledice. Lokalni prebivalci imajo od bogastva, ki se ob tem ustvarja, lahko bolj malo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih in ciljno krepijo lokalno gospodarstvo. Poleg navdihujočih tujih primerov smo slišali tudi o zglednih slovenskih praksah, ki bi jih lahko za svoje vzelo še več občin.

Slovenija pri krepitvi bogastva v lokalnih skupnostih ne zaostaja za evropskimi primeri. To je izpostavila tudi Aša Rogelj (video) z Ministrstva za okolje in prostor.

Pristopi k ustvarjanju in krepitvi lokalnega gospodarstva so različni in obsegajo vse od prilagajanja javnih naročil tako, da na njih lažje kandidirajo lokalni ponudniki blaga in storitev, do spodbujanja zadružništva in dela z ranljivimi skupinami v soseskah.

Pomemben vir lokalnega razvoja so veliki lokalni akterji z nezanemarljivimi izdatki, kot so lokalna uprava in javni zavodi, kot so šole, univerza in bolnišnica. Ti lahko z usmerjanjem svojih izdatkov k lokalnim ponudnikom odločilno vplivajo na lokalno gospodarstvo in kakovost življenja v nekem kraju. Neil McInroy (predstavitev, video) z angleškega think-do-tanka CLES[1] je povedal, kako se tega lotevajo v britanskem Prestonu, ki se je v zadnjih nekaj letih s seznama najbolj socialno ogroženih britanskih mest prelevil v model za ustvarjanje lokalnega bogastva.

Javno naročanje igra pri tem pomembno vlogo in je lahko uporaben inštrument za občine in druge akterje, ki so zavezani javnemu naročanju, tako Urška Skok Klima (predstavitev, video) z Ministrstva za javno upravo. Javno naročanje kljub svoji kompleksnosti ponuja nekaj možnosti za spodbujanje konkurence med lokalnimi ponudniki blaga in storitev. Katarina Jevšjak z Gospodarske zbornice Slovenije je ob tem na kratko predstavila Katalog živil za javno naročanje, ki javnim zavodom pomaga pri pripravi javnih naročil za živila.

Velik potencial za lokalni razvoj imajo socialna podjetja in zadružništvo. Zadruge so namreč, tako kot občine, članske organizacije, pri katerih se presežki razdeljujejo med člani in tako ostajajo v nekem kraju.

Annet van Otterloo (predstavitev, video) je predstavila delovanje zadruge, ki so jo ustanovili v soseski Afrikaanderwijk v nizozemskem Rotterdamu. V njo so vključeni posamezni člani pa tudi socialna podjetja, ki delujejo v soseski. Organizacija, v kateri je aktivna van Otterloo, je večinoma priseljensko prebivalstvo z nizkim socialnim statusom podprlo pri prepoznavanju lokalnih veščih in znanj ter jim pomagalo razviti poslovne modele, s katerimi so lahko vstopili na trg in svoje storitve ponudili tudi javnim zavodom v soseski in mestu širše. Lokalna tekstilna zadruga, ki vključuje šivilje iz soseske, je med drugim sodelovala tudi z oblikovalcem Jean Paul Gaultierom.

V Sloveniji smo priča novemu valu zadružništva, ki je ključen za ohranjanje lokalne vrednosti, je povedala Karolina Babič (predstavitev, video) iz Centra alternativne avtonomne produkcije. Zadruge, zlasti kmetijske, so lahko rešitev za nastop pri večjih naročilih, kot so naročila javnih zavodov. Delovanje uspešnega primera, Zadruge Dobrina, ki sodeluje z mariborskimi šolami in vrtci, je predstavil njen predsednik, Denis Ploj (predstavitev, video).

H krepitvi lokalnega bogastva na številnih področjih stremi tudi Mestna občina Ljubljana, je poudaril podžupan, Dejan Crnek (video), ki je pozdravil udeležence. Mestna občina Ljubljana velja za primer dobre prakse zlasti na področju oskrbe z lokalno pridelano hrano, zato javni zavodi sledijo načelom naročanja hrane pri lokalnih ponudnikih, je povedala Nataša Jazbinšek Seršen (predstavitev, video), vodja Oddelka za varstvo okolja. Regionalna razvoja agencija Ljubljanske regije si prizadeva še več ključnih lokalnih akterjev prepričati k naročanju lokalne hrane. Roman Medved (predstavitev, video) je tako med drugim predstavil borze lokalne hrane, ki jih organizirajo za spoznavanje in povezovanje med pridelovalci in naročniki.

Občine kot usmerjevalke lokalnega razvoja imajo možnosti za krepitev lokalnega gospodarstva tudi na drugih področjih, kot sta gradnja in mobilnost. Pri gradnji je velik korak naprej že upoštevanje standardov trajnostnosti. Novo EU orodje za zagotavljanje ustreznih okoljskih standardov pri gradnji je predstavila Tanja Mencin (predstavitev, video) z Ministrstva za okolje in prostor.

Dober primer s področja mobilnosti je slovenski sistem za izposojo koles, ki so ga razvili v velenjskem šolskem centru in uresničili v Mestni občini Velenje. Špela Šeliga (predstavitev, video) je povedala, da se njihov pristop in tehnologija zdaj širita tudi v nekatere druge kraje po Sloveniji.

Konference so se udeležili predstavniki občin in nacionalnih institucij, strokovnjaki, nevladne organizacije, praktiki in raziskovalci iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Konferenco smo organizirali Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več o dogodku: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

[1] The Centre for Local Economic Strategies (CLES).

Predstavitve:
Ustvarjanje lokalnega bogastva; Neil McInroy, CLES, Velika Britanija
Zadruga za sosesko – na poti k samoupravljanju; Annet van Otterloo, Afrikaanderwijk Cooperatie, Nizozemska
Javno naročanje v lokalnih skupnostih; Urška Skok Klima, Ministrstvo za javno upravo 
Level(s) – razvoj skupnega EU orodja za ocenjevanje trajnostne gradnje; Tanja Mencin, Ministrstvo za okolje in prostor
Sistem izposoje koles Bicy; Špela Šeliga, Mestna občina Velenje
Občine in zadruge – potencial razvoja lokalnih skupnosti skozi zadružništvo; Karolina Babič, Center alternativne in avtonomne produkcije
Sodelovanje zadruge z občino v praksi; Denis Ploj, Zadruga Dobrina
Kratke prehranske verige v Ljubljanski urbani regiji; Roman Medved, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
Oskrba z lokalno pridelano hrano v Mestni občini Ljubljana; Nataša Jazbinšek Seršen, Mestna občina Ljubljana

Fotografije: Jure Gubanc


NAPOVED IN PROGRAM

Kako lahko občine obdržijo denar in ustvarjajo vrednost v lokalnem gospodarstvu?

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani.

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PRIJAVA

NAPOVED

PROGRAM

Dogodek bo potekal dvojezično – v slovenščini in angleščini s simultanim tolmačenjem.

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

INFO IN ENGLISH – Wealth of local communities

PREDSTAVITEV GOVORCEV

Annet van Otterloo, Afrikaanderwijk Cooperatie, http://wijkcooperatie.org/

Annet van Otterloo je študirala zgodovino na Univerzi v Leidnu na Nizozemskem. Ima veliko izkušenj z umetniškimi projekti v javnem prostoru in z urbanim razvojem, ki ga vodi skupnost. V studiu vizualne umetnice Jeanne van Heeswijk je sodelovala pri več projektih kot raziskovalka, piska, producentka in vodja projektov.

Z laboratorijem za družbeno oblikovanje za urbano kmetijstvo Urbaniahoeve je sodelovala pri gradnji projekta Foodscape, užitne, ekološke infrastrukture v Haagu. Annet deluje v konzorciju arhitektov in freelancerjev, ki se ukvarjajo z družbeno trajnostjo pri procesih prenove in je projektni vodja pri Freehouse Foundation. Freehouse ustvarja prostor za srečanja. Lokalne prebivalce in lastnike trgovin, mlade, umetnike in oblikovalce spodbuja k izmenjavi znanja, izkušenj in zamisli. Povezava kulturnega s socialnim kapitalom vodi v soustvarjanje, ki je koristno za sodelujoče tako družbeno kot ekonomsko. The Neigbourhood Cooperative, zadruga, ki deluje na ravni soseske, je eden najpomembnejših projektov organizacije Freehouse.

Povezovanje umetnosti, kulture in prebivalcev s (kulturno) produkcijo, gospodarstvom in urbanim razvojem je temelj njenega dela.

Zadruga za sosesko – na poti k samoupravljanju (The Neighbourhood Cooperative)

Annet bo predstavila delo Freehouse Foundation v soseski Afrikaanderkwijk. Freehouse s serijo projektov dela na vključujočem, celostnem razvoju območja v južnem Rotterdamu (Nizozemska). Preizkuša in ustvarja nove oblike, modele za organiziranje soseske in mesta. Leta 2013 je Freehouse ustanovil Afrikaanderwijk Cooperatie, zadrugo, ki deluje na ravni soseske.

Zadruga ustvarja priložnosti z zagotavljanjem dela, ki temelji na veščinah, usposabljanj, storitev in produktov, s katerimi spodbuja zmožnost samoorganiziranja ter se sočasno bori proti tratenju talentov in človeškega kapitala. Spodbuja trajnostno lokalno produkcijo, kulturni razvoj, izmenjavo znanja, in podjetništvo, v kombinaciji z deljeno odgovornostjo in participacijo. Rezultat je samoorganizirano in samoupravljano telo, ki nadaljuje z ustvarjanjem lokalnih, samoustvarjenih gospodarskih priložnosti, vplivanjem na politično moč, da spremeni politike, in pogajanjem gospodarskih prednosti. Prav tako razvija lokalne veščine in samocertificiranje, krepi odporne medkulturne mreže in poskuša ustvarjati radikalno obliko samoupravljanja območja ter dobičke vlaga neposredno nazaj v lokalno skupnost.

Neil McInroy, CLES – Centre for Local Economic Strategies, www.cles.org.uk

Neil McInroy je direktor CLES – vodilnega neodvisnega think in do tanka v Veliki Britaniji, ki uresničuje progresivno ekonomijo za ljudi in prostore. CLES si prizadeva za socialno pravičnost, dobra lokalna gospodarstva in učinkovite javne storitve za vse, povsod.

Neil se trenutno osredotoča na uporabo progresivnih ekonomskih modelov za kraje. Ključni element sta koncepta gradnje lokalnega bogastva in progresivnega javnega naročanja. Pri tem sodeluje z desetinami lokalnih uprav v Veliki Britaniji.

Neil sodeluje s številnimi lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi upravami in agencijami v Veliki Britaniji in v Evropi, Aziji, Združenih državah in Avstralaziji. Je častni član Inštituta za urbanizem na Univerzi v Manchestru in gostujoči član Univerze Edge Hill v Ormskirku.

Ustvarjanje lokalnega bogastva

Neil bo orisal, kako prevladujočemu modelu ekonomskega razvoja ne uspeva zagotavljati, da bi imeli ekonomski dosežki in bogastvo družbene učinke ali večji doseg. Revščina, stagnacija plač, premalo naložb, nizka produktivnost in naraščajoče neenakosti v dohodku in bogastvu so zdaj utrjene značilnosti številnih lokalnih gospodarstev.

Predstavil bo ustvarjanje lokalnega bogastva kot novo gibanje za reševanje tega problema. Izpostavil bo, da je bogastvo značilnost vseh gospodarstev in da je gradnja lokalnega bogastva praktičen sistemski pristop k gospodarskemu razvoju: pristop, pri katerem so ključni sidrne organizacije, javno naročanje, lokalne korenine in pluralnost lastništva. Pri ustvarjanju lokalnega bogastva se o družbenih in okoljskih koristih ne razmišlja šele kasneje, temveč so vgrajene kot namenska funkcija gospodarstva.

Nato bo s primeri iz celotne Velike Britanije in Evrope predstavil delo centra CLES. Pripravil bo tudi nauke za slovenske lokalne uprave.

Prijavite se tukaj

INFO IN ENGLISH – Wealth of local communities

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt