Veliko zanimanje za protipoplavno zaščito in kolesarsko stezo

28. 09. 2018

City Studio, Tempos in IPoP – Inštitut za politike prostora

Dober obisk in dinamičen potek javne razprave o protipoplavni zaščiti in novi kolesarski stezi kaže, da gre za pomembno temo. Razprave se je udeležilo približno štirideset udeležencev, v glavnem prebivalcev Križ, Sebenj in Žiganje vasi. Ti so načrtovalcem sporočili svoja stališča, želje, pričakovanja ter skrbi v zvezi s predstavljenima projektoma. Načrtovalci bodo predloge, pobude in kritike udeležencev strokovno pretehtali in, kjer bo to mogoče, vključili v načrte, ki bodo predstavljeni v naslednjih številkah Tržičana.

V Občini Tržič je v torek, 11. 9. 2018, v OŠ Križe potekala javna razprava o protipoplavni zaščiti in novi kolesarski stezi. V uvodnem nagovoru je župan mag. Borut Sajovic predstavil okoliščine nastanka obeh projektov in priložnost za izvedbo kolesarske steze na trasi bivše železniške proge ter poudaril vlogo prebivalcev pri uresničitvi. Urban Jeriha iz IPoP je najprej predstavil izhodišča in cilje osnutka načrta nove kolesarske steze. Kot izhodišče je bila na kratko predstavljena Celostna prometna strategija Tržišča. Cilji nove ureditve so izboljšati pogoje za vsakodnevno hojo in kolesarjenje do OŠ Križe, izboljšati povezanost Spodnje Žiganje vasi do avtobusne postaje in trgovine. Med cilje lahko uvrstimo tudi, da se zaradi nove kolesarske pogoji za kmete ne bi poslabšali. Ključen cilj nove ureditve pa je bil izboljšati varnost vseh udeležencev v prometu, v prvi vrsti otrok, ki tam hodijo in kolesarijo v O Križe. Igor Stavrević iz City Studia je pojasnil potek trase in tehnične podrobnosti posameznih odsekov. Predlog nove ureditve vključuje tudi skupno prometno površino pešcev in kolesarjev. Gre za sodoben način urejanja prometa, ki ga v Tržiču še ni, ga pa pri urejanju tovrstnih izzivov uporabljajo v vse več slovenskih krajih.

Udeleženci so izrazili skrb zaradi morebitnih konfliktov med šolarji in traktorji ter med pešci in kolesarji na poti. Predlagali so traso ob obstoječih cestah Križe – Sebenje – Žiganja vas in Križe – Pristava ob glavni cesti, ob hkratni preureditvi ceste, ki bi vključevala nižjo omejitev hitrosti, so predlagali udeleženci. Za povezavo ob glavni cesti so predlagali bolj kontinuiran potek trase, saj so nekateri menili, da je kratek odsek premalo. V bolj splošnem smislu pa se je največ udeležencev strinjalo z stališčem: »Poljske poti naj se načrtuje tako, da se upošteva potrebe kmetov za pridelavo hrane; pešcev in kolesarjev pa za varno pot.«

Dr. Jošt Sodnik iz podjetja Tempos je predstavil sedanje neurejeno stanje vodotokov in razloge za vsakoletne poplave v Sebenjah in Žiganji vasi. Pojasnil je načela sodobne protipoplavne zaščite, razložil karto obstoječih vodotokov, novo pripravljeno karto poplavne ogroženosti, in koncept novih vodotokov za zmanjšanje poplavne ogroženosti tega dela Tržiča.

Udeleženci so se s predstavljeno analizo stanja in izhodiščem reševanja poplavne ogroženosti strinjali. Opozorili so na posebne značilnosti in tveganja tega območja v povezavi s poplavami. Vsi udeleženci so imeli tudi priložnost pogovora z načrtovalci – v ta namen so se udeleženci razdelili v skupine. Anketa na koncu je pokazala, da je bila javna razprava o protipoplavni zaščiti koristna. Po javni razpravi bodo načrtovalci predloge in pobude proučili, z lastniki zemljišč bo organiziran poseben sestanek, zainteresirane prebivalce pa bodo o stanju obeh projektov obveščali po elektronski pošti in s članki v naslednjih številkah Tržičana. Še vedno je na voljo tudi elektronski naslov urban.jeriha@ipop.si, kamor lahko pošljete vaša vprašanja o projektu kolesarske steze ali protipoplavne zaščite.

Članek je bil objavljen v Tržičanu: https://www.trzic.si/doc/obcina-trzican/trzican-7-2018.pdf

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt