Urejanje javnih zelenih površin na Konferenci komunalnega gospodarstva

13. 09. 2018

Maja Simoneti

Na osmi Konferenci komunalnega gospodarstva v Podčetrtku bo letos prvič na programu tudi tematski sklop “urejanje in čiščenje javnih površin”. Konferenčni program kaže, da je Zbornica komunalnega gospodarstva pod ta naslov umestila vsebine, ki se nanašajo na urejanje javnih zelenih površin (o naravi v mestu, ravnanju z drevesi, samooskrbi) in tokrat usmerila pozornost udeležencev na posebnosti te sicer zapostavljene komunalne dejavnosti. 

Urejene zelene površine so komunalna infrastruktura katere pomen se povečuje. Od tega, kako so urejene javne zelene površine, kje in kakšne so, je odvisno, kako zdravi so prebivalci in kako zdrava sta urbana narava in okolje, kako odporno je naselje na podnebne spremembe, kako prijetno je naselje za vsakdanje življenje in kako privlačno je za obiskovalce in nove investicije.

Urejanje javnih zelenih površin je komunalna dejavnost lokalnega pomena, zakon o varstvu okolja določa, da je sestavina obvezne lokalne gospodarske javne službe “urejanje in čiščenje javnih površin”. Slovenski sistem urejanja javnih zelenih površin je pomanjkljiv, urejanje javnih zelenih površin se v praksi zožuje na vzdrževanje, to pa je slabo povezano z drugimi fazami, to je z načrtovanjem, gradnjo, rabo in nadziranjem rabe ter prenovo. Za izvajanje javne službe urejanje javnih zelenih površin ne obstajajo enotna državna izhodišča kot so predpisi, pravilniki, priporočila ali standardne opredelitve del in nalog, čeprav je podobno kot za druge gospodarske javne službe priprava takih predpisov v zakonu predvidena (ZVO, 1993; ZVO-1, 2004) .

Vključitev “urejanja in čiščenja javnih površin”  na program letne strokovne konference komunalnega gospodarstva kaže, da se izvajalci dejavnosti in Zbornica komunalnega gospodarstva zavedajo izzivov, ki jih prinaša veliko zanimanje družbe za funkcije javnih zelenih površin. To je zelo dobro za strokovni razvoj dejavnosti, za celovito urejanje javnih zelenih površin v naših naseljih in nenazadnje za vse koristnike urejenih javnih zelenih površin.

Interes komunalnih služb in izvajalcev dejavnosti za strokovno razpravo o urejanju javnih zelenih površin in medsebojno sodelovanje je bilo možno zaznati že na prvem posvetu o izvajanju te gospodarske javne službe, ki sta ga Ministrstvo za okolje in prostor in Zbornica komunalnega gospodarstva organizirala  februarja 2017  v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in IPoP – Inštitut za politike prostora. Posvet v Ljubljani je bil pozimi lani namenjen razpravi o zakonodajnem okviru in o zagonu sodelovanja med zainteresiranimi akterji, udeležilo se ga je več kot 70 udeležencev, ki so se posebej ogreli med delavnicami in razpravo. Razlog za organizacijo posveta so bili problemi, ki so jih pri izvajanju te GJS takrat zaznavali občine, stroka, javnost in tudi pristojno ministrstvo.

Na konferenci v Podčetrtku bodo sicer zbrani prvi dan (20. septembra) prisluhnili splošnim strateškim temam in okrogli mizi “Komunalni standard in kakovost bivanja” na kateri bodo poleg županje občine kozje Milence Krajnc sodelovali dr. Mihael J. Toman, redni profesor na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, dr. Pavel Gantar, urbani sociolog, politik in publicist, ter Arne Hodalič, fotograf, popotnik, novinar, potapljač in jamar. Drugi dan (21. septembra) bo delo potekalo v petih vzporednih sekcijah, ki bodo naslavljale vprašanja: ekonomski vidiki izvajanja javnih služb, oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki in urejanje in čiščenje javnih površin.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt