Prostorsko upravljanje na Zahodnem Balkanu

20. 05. 2018

Marko Peterlin

Te dni je v Tirani v Albaniji potekalo ustanovno srečanje mreže Zahodnega Balkana o prostorskem upravljanju (Western Balkan Network on Territorial Governance), ki so se ga udeležili tudi predstavniki IPoP. Predstavniki neodvisnih strokovnih organizacij iz držav Zahodnega Balkana so ob podpori sorodnih organizacij iz držav EU zastavili povezovanje, ki si bo prizadevalo za boljše prostorsko uporavljanje v državah tega dela Evrope in opozarjalo na prostorsko in urbano dimenzijo procesa širitve Evropske unije na Zahodni Balkan.

Evropska unija je februarja predstavila novo strategijo širitve na Zahodni Balkan, ki je ob splošnih kriterijih za širitev napovedala tudi šest konkretnih pobud, in sicer na področjih (1) pravne države, (2) varnosti in migracij, (3) socialno-ekonomskega razvoja, (4) prometne in energetske povezljivosti, (5) digitalne agende ter (6) sprave in dobrih sosedskih odnosov. Čeprav imajo te pobude, tako kot mnoge politike EU, jasno izražene prostorske vidike, pa ti doslej niso bili predmet resne obravnave ne na strani EU niti na strani držav Zahodnega Balkana.

To morda najbolj izrazito kaže megalomanski investicijski zagon v hidroenergetske projekte na Zahodnem Balkanu, ki izhaja tudi iz ciljev EU za prehod na obnovljive vire energije in uživa podporo nekaterih institucij EU. Trenutno je v gradnji ali načrtovanih vsaj 2112 projektov hidroelektrarn, od katerih jih je več kot tretjina na zavarovanih območjih narave. Kot opozarja študija, ki jo je pripravila Univerza v Gradcu, bi ob tem izumrlo ali bilo kritično ogroženih skoraj 10% vseh evropskih ribjih vrst, zaradi posledic osuševanja mokrišč pa bi bilo ogroženih tudi več ptičjih vrst. Konflikt med energetskimi in okoljskimi cilji, za katerimi stoji tudi EU, se kaže v konkretnem prostoru in izrazito opozarja na potrebo po učinkovitejšem prostorskem upravljanju na vseh ravneh.

Predstavniki organizacij iz Albanije, Črne Gore, Kosova, Makedonije in Srbije ter iz Italije, Madžarske, Slovaške, Slovenije in Luksemburga so izpostavili, da nova strategija širitve od vlad držav Zahodnega Balkana pričakuje tudi vključitev vseh deležnikov in družbe kot celote v proces reform, ki jih zahteva pridružitev. Na drugi strani pa si bodo po svojih močeh prizadevali, da tudi EU v čim večji meri vključi te države v svoja prizadevanja na področjih prostorske in urbane politike. Pomemben korak bi bila že vključitev tega dela Evrope v raziskave, ki potekajo v okviru programa ESPON.

Gostoljubje sta udeležencem nudila organizacija Co-PLAN iz Tirane, ki je bila tudi pobudnik srečanja, ter Univerza POLIS.

 

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Program za konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti 8/11/2018 objavljen!

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 od 9.00 do 15.30 v Poligonu v Ljubljani. Zdaj se lahko prijavite!

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij.

Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato se čim prej prijavite.

PROGRAM

PRIJAVA

Več o konferenci: http://ipop.si/bogastvo-lokalnih-skupnosti/

Konferenco organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt