Prostorsko upravljanje na Zahodnem Balkanu

20. 05. 2018

Marko Peterlin

Te dni je v Tirani v Albaniji potekalo ustanovno srečanje mreže Zahodnega Balkana o prostorskem upravljanju (Western Balkan Network on Territorial Governance), ki so se ga udeležili tudi predstavniki IPoP. Predstavniki neodvisnih strokovnih organizacij iz držav Zahodnega Balkana so ob podpori sorodnih organizacij iz držav EU zastavili povezovanje, ki si bo prizadevalo za boljše prostorsko uporavljanje v državah tega dela Evrope in opozarjalo na prostorsko in urbano dimenzijo procesa širitve Evropske unije na Zahodni Balkan.

Evropska unija je februarja predstavila novo strategijo širitve na Zahodni Balkan, ki je ob splošnih kriterijih za širitev napovedala tudi šest konkretnih pobud, in sicer na področjih (1) pravne države, (2) varnosti in migracij, (3) socialno-ekonomskega razvoja, (4) prometne in energetske povezljivosti, (5) digitalne agende ter (6) sprave in dobrih sosedskih odnosov. Čeprav imajo te pobude, tako kot mnoge politike EU, jasno izražene prostorske vidike, pa ti doslej niso bili predmet resne obravnave ne na strani EU niti na strani držav Zahodnega Balkana.

To morda najbolj izrazito kaže megalomanski investicijski zagon v hidroenergetske projekte na Zahodnem Balkanu, ki izhaja tudi iz ciljev EU za prehod na obnovljive vire energije in uživa podporo nekaterih institucij EU. Trenutno je v gradnji ali načrtovanih vsaj 2112 projektov hidroelektrarn, od katerih jih je več kot tretjina na zavarovanih območjih narave. Kot opozarja študija, ki jo je pripravila Univerza v Gradcu, bi ob tem izumrlo ali bilo kritično ogroženih skoraj 10% vseh evropskih ribjih vrst, zaradi posledic osuševanja mokrišč pa bi bilo ogroženih tudi več ptičjih vrst. Konflikt med energetskimi in okoljskimi cilji, za katerimi stoji tudi EU, se kaže v konkretnem prostoru in izrazito opozarja na potrebo po učinkovitejšem prostorskem upravljanju na vseh ravneh.

Predstavniki organizacij iz Albanije, Črne Gore, Kosova, Makedonije in Srbije ter iz Italije, Madžarske, Slovaške, Slovenije in Luksemburga so izpostavili, da nova strategija širitve od vlad držav Zahodnega Balkana pričakuje tudi vključitev vseh deležnikov in družbe kot celote v proces reform, ki jih zahteva pridružitev. Na drugi strani pa si bodo po svojih močeh prizadevali, da tudi EU v čim večji meri vključi te države v svoja prizadevanja na področjih prostorske in urbane politike. Pomemben korak bi bila že vključitev tega dela Evrope v raziskave, ki potekajo v okviru programa ESPON.

Gostoljubje sta udeležencem nudila organizacija Co-PLAN iz Tirane, ki je bila tudi pobudnik srečanja, ter Univerza POLIS.

 

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Ponedeljek, 21. maja 2018 ob 18h v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo mest želi spodbuditi njegovo uporabo. Kako cena vozovnic vpliva na uporabo javnega potniškega prometa? Bi brezplačni javni promet ključno vplival na večje število potnikov? Lahko po drugi strani nižja cena zniža kakovost javnega prevoza in s tem negativno vpliva na njegovo privlačnost? Kakšne so na tem področju konkretne izkušnje slovenskih občin? In kaj za vse našteto pomenijo nove oblike skupnih in deljenih prevozov?

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih in posamičnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja javnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

V okviru Mreže za prostor organizirata društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora serijo javnih dogodkov, s katerimi želita ob konkretnih aktualnih temah opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizatorji želijo predvsem omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Sedmi zbor bo potekal v ponedeljek, 21. maja 2018 od 18h do 20h v Pritličju na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. Uvodno predstavitev teme bo pripravil in predstavil novinar Borut Tavčar.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt