IPoP v sodelovanju s SOS nadaljuje s podporo občinam pri upravljanju prostora

18. 05. 2018

Partnerstvo IPoP in SOS nadaljuje projekt »Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT«. Osrednji cilj je podpreti nosilce lokalnih politik pri upravljanju prostora, aktivnosti, ki jih bomo izvajali pa bodo temeljile zlasti na spoznavanju dobrih praks ter izmenjavi znanj in izkušenj. Prvi dogodek bo študijski obisk 28. maja 2018 v Velenju na temo trajnostne mobilnosti.

IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije (SOS) smo v letih 2016 in 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajali projekt »Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT«.

Organizirali smo 12 dogodkov, od tega 8 tematskih delavnic, na katerih smo slovenskim občinam pomagali razvijati projektne ideje za razpise evropskih programov, tudi programa URBACT, dva posveta na nacionalni ravni, namenjena krepitvi dialoga med različnimi ravnmi upravljanja, in dve mednarodni konferenci, s katerima smo naslavljali aktualne trende na področju urbanega razvoja in gostili ugledne tuje strokovnjake. Opravili smo tudi številna individualna svetovanja, povezana zlasti s prijavami na razpise programa URBACT. Znanje o urbanem razvoju pa smo širili po svojih komunikacijskih kanalih in na novo vzpostavljeni spletni strani mesta.si. V aktivnostih je sodelovalo 73 slovenskih občin.

Dobre prakse in izmenjava izkušenj

Partnerstvo IPoP in SOS nadaljuje z delom v letih 2018–2020. Glavni cilj projekta, v skladu z aktualnima Dogovorom iz Amsterdama in Deklaracijo iz Quita, ostaja podpreti nosilce javnih politik na vseh ravneh, še posebej pa na lokalni ravni, za takšno javno upravljanje s prostorom, ki zagotavlja mesta in naselja, v katerih imajo vsi ljudje enake možnosti in kjer uživajo svoje temeljne pravice. Zato bomo posebno pozornost bomo namenili spodbujanju participativnih načrtovalskih in izvajalskih praks z vključevanjem javnosti in nevladnih organizacij.

Program aktivnosti temelji na spoznavanju dobrih praks ter izmenjavi izkušenj in znanj med mesti in občinami. Organizirali bomo študijske obiske doma in na tujem, kjer bodo udeleženci o izkušnjah v drugih mestih izvedeli iz prve roke. Program vključuje letno mednarodno konferenco, kjer bomo odpirali aktualna vprašanja, spoznavali trende in iskali odgovore na največje izzive slovenskih mest. Nudili bomo tudi individualno podporo mestom in občinam, ki bodo izkazala interes za sodelovanje v programu URBACT.

O trajnostni mobilnosti v Velenju

Prvo spoznavanje dobrih praks bo terenski študijski obisk 28. maja 2018 v Velenju, kjer bodo med drugim brezplačni javni promet, izposojo koles, pešbus in bicivlak ter urejanje šolskih prevozov predstavile Mestna občina Velenje, Mestna občina Slovenj Gradec in Osnovna šola Mislinja.

Sicer pa avgusta napovedujemo študijski obisk v Reki na Hrvaškem, oktobra pa mednarodno konferenco na temo ekonomskih vidikov urbane prenove.

Vabljeni k sodelovanju!

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Zakaj javni promet ne bi bil brezplačen?

Ponedeljek, 21. maja 2018 ob 18h v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana

Javni potniški promet prinaša nižje skupne družbene stroške prometa kot osebni promet, zato si mnogo mest želi spodbuditi njegovo uporabo. Kako cena vozovnic vpliva na uporabo javnega potniškega prometa? Bi brezplačni javni promet ključno vplival na večje število potnikov? Lahko po drugi strani nižja cena zniža kakovost javnega prevoza in s tem negativno vpliva na njegovo privlačnost? Kakšne so na tem področju konkretne izkušnje slovenskih občin? In kaj za vse našteto pomenijo nove oblike skupnih in deljenih prevozov?

Prostor kot omejena dobrina je od nekdaj naravno mesto konfliktov. Po obdobju poudarjanja zasebnih in posamičnih interesov se kot družba počasi obračamo k večji občutljivosti do varovanja javnega dobra tudi v prostoru. Da bi bili pri tem uspešni, moramo najprej vedeti, kaj je javni interes, zakaj potrebuje aktivno podporo, in na kakšen način se ga lahko uveljavi.

V okviru Mreže za prostor organizirata društvo Maja Farol in IPoP – Inštitut za politike prostora serijo javnih dogodkov, s katerimi želita ob konkretnih aktualnih temah opredeliti javni interes v urejanju prostora. Organizatorji želijo predvsem omogočiti predstavitev različnih vidikov javnega interesa med enakovrednimi sogovorniki v odprti moderirani razpravi.

Sedmi zbor bo potekal v ponedeljek, 21. maja 2018 od 18h do 20h v Pritličju na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. Uvodno predstavitev teme bo pripravil in predstavil novinar Borut Tavčar.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt