Zagovorniki okolja 2

04. 05. 2018

Projekt naslavlja težave, ki se pojavljajo pri uveljavljanju okoljevarstvenih načel v procesih urejanja prostora in izvirajo iz nezadostnega poznavanja sistema urejanja prostora in njegove povezanosti s sistemom varstva okolja ter iz slabe prilagojenosti sistema urejanja prostora na sodobne razvojne izzive – na trajnostni razvoj in prilagajanje podnebnim spremembam. Projekt je namenjen predstavnikom NVO, CI in splošne javnosti ter odločevalcem kot pomoč pri udejanjanju trajnostnega razvoja skozi prostorsko načrtovanje. Rezultati bodo koristili tudi strokovni javnosti, investitorjem ter drugim akterjem v procesih urejanja prostora, ki so zainteresirani za dobro delovanje sistema varstva okolja in urejanja prostora.

Naloga IPoP je pripraviti priročnik za trajnostno urejanje prostora. Priročnik bo zagotovil široko razumljivo predstavitev povezanosti med področjem varstva okolja in urejanja prostora. S pomočjo primerov dobrih praks in predstavitve dejavnikov uspeha bo prispeval k boljšim možnostim zainteresiranih akterjev za sodelovanje v procesih in postopkih urejanja prostora in varstva okolja. To bo prispevalo k izboljšanju pogojev za celovito in vključujoče urejanje prostora in varstva okolja v Sloveniji ter posredno tudi k bolj učinkovitemu spopadanju z izzivi trajnostnega razvoja in podnebnimi  spremembami. Priročnik bo predstavil osnove varstva okolja in urejanja prostora, slovenski sistem in  dobre prakse in dejavnike uspeha za trajnostno urejanje prostora in premoščanje deficita prelivanja strateških namer v konkretno načrtovanje prostora.

Vodilni partner: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

Financer: Eko sklad (Slovenski okoljski javni sklad) in Ministrstvo za okolje in prostor (Sklad za podnebne spremembe)

Trajanje: 04/2018–01/2019

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI