Priprava Strategije varstva in razvoja zelenih površin v občini Ankaran

08. 03. 2018

Občina Ankaran se zaveda pomena urejenih zelenih površin za kakovost bivanja, lokalnega okolja in gospodarstva in si zato na različne načine prizadeva ohraniti in razvijati kakovost zelenih površin. Pri tem se občina srečuje s problemi, kot sta neustrezno ravnanje posameznih lastnikov z drevesi in s posameznimi zelenimi površinami, na katere ima danes zelo omejen vpliv. Pri iskanju odgovorov na aktualne probleme se je zato razvila ideja, da bi občina kot podlago za povečanje učinkovitosti pri upravljanju z zelenimi površinami najprej skušala skupaj z zainteresiranim akterji ustvariti strateška izhodišča za varstvo in razvoj zelenih površin ter tako vzpostaviti boljše pogoje za sodelovanje in za uveljavljanje višjih standardov kakovosti pri urejanju zelenih površin, ki bi vodili prakso urejanja skozi daljše časovno obdobje. Namen naloge je z v sodelovanju s predstavniki občine in predstavniki ključnih akterjev s področja urejanja zelenih površin oblikovati Strategijo varstva in razvoja zelenih površin v občini Ankaran ter tako zagotoviti podlago za dolgoročno naravnano skladno delovanje različnih skupin akterjev v občini Ankaran pri urejanju zelenih površin in posameznih zelenih prvin.

Naročnik: Občina Ankaran

Trajanje: 06/2017–03/2018

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI