Sodelujte v posvetovanju o prihodnosti kohezijske politike

27. 02. 2018

Do 8. marca lahko sodelujete v spletnem javnem posvetovanju o prihodnosti kohezijske politike. Ta anketa je priložnost, da podate svoje mnenje o naslednji generaciji finančnih programov EU (po letu 2020).

V letu 2018 bo Evropska komisija pripravila celovite predloge za naslednjo generacijo finančnih programov za večletni finančni okvir po letu 2020, to je dolgoročni proračun EU. Predlogi Komisije bodo oblikovani tako, da bo EU lahko dosegla najpomembnejše cilje na področjih, kjer lahko države članice skupaj dosežejo več, kot pa če bi delovale same. To zahteva natančno oceno tako dobrega dela v preteklosti, kot tudi tistega, kar bi se lahko v prihodnosti izboljšalo.

To posvetovanje je sestavni del procesa in njegov cilj je zbrati mnenja vseh zainteresiranih o tem, kako čim bolje izkoristiti vsak evro proračuna EU. Posvetovanje je odprto za vse državljane in deležnike, ki jih zanima kohezijska politika, vključno z upravičenci programov EU in skladov, kot so nacionalni, regionalni in lokalni organi, medvladni in nevladni organi, akademske ustanove, civilna družba in podjetja. Komisija bo povzela odgovore po koncu posvetovalnega obdobja.

Anketa je na voljo v vseh evropskih jezikih (jezik izberete v spustnem meniju na desni strani). Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 30 minut. Izpolnjevanje lahko prekinete, shranite vprašalnik in nadaljujete pozneje. Vprašalnik lahko prenesete v obliki PDF. Ko pošljete svoje odgovore, lahko prenesete kopijo izpolnjenih odgovorov. Na koncu vprašalnika boste imeli možnost, da priložite dodatne dokumente (največ: 1MB), če želite dopolniti svoj prispevek.

Sodelujte v javnem posvetovanju do 8. marca in sooblikujte naslednjo generacijo kohezijske politike!

Več informacij o posvetovanju tukaj.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Zbori za prostor: Kako ravnamo z drevjem v mestih?

Ponedeljek, 24. september 2018, 18:00-20:00, Pritličje, Mestni trg 2, Ljubljana

Koristi dreves v urbanem okolju so velike, večstranske in niso omejene le na ožjo lokacijo, kjer drevo raste. In niso odvisne od tega, čigavo je drevo.

Kako ovrednotiti koristi posameznega drevesa? O katerih drevesih govorimo, ko govorimo o vzdrževanju dreves v mestih? Kakšno je v naših mestih razmerje med drevesi na javnih in tistimi na zasebnih površinah? Zakaj je regulativa na področju varovanja urejanja zelenih in drugih javnih površin praviloma lokalna? Zakaj mnoga mesta regulirajo vzdrževanje dreves tudi na zasebnih površinah in zakaj se je pri nas pristojnost lokalnih skupnosti nad zasebnimi drevesi v zadnjih dveh desetletjih zmanjšala?

Uvod v temo bo pripravila in predstavila novinarka Kristina Božič. Dogodek je namenjen vabljenim udeležencem, več informacij o možnosti udeležbe na marko.peterlin@ipop.si.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt