Urbana prenova v malih in srednje velikih mestih

26. 10. 2017

V torek, 24. oktobra 2017, je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, v Ljubljani potekala Zaključna konferenca 25. bienala oblikovanja (BIO 25) in projekta Trajnostna urbana regeneracija (TrUR). Muzej za arhitekturo in oblikovanje, prostoRož in Inštitut za politike prostora smo združili moči, da bi predstavili svoje aktivnosti v malih in srednje velikih slovenskih mestih ter poudarili, da ti kraji pri zagotavljanju kakovosti življenja in sledenju trendom urbane prenove ne zaostajajo za velikimi mesti.

V Sloveniji prevladujejo zelo majhna mesta

V uvodnih govorih sta Maja Vardjan (MAO) in Marko Peterlin (IPoP) predstavila specifike malih in srednje velikih mest ter postavila teoretični okvir za nadaljnjo razpravo. Slovenija se od drugih evropskih držav razlikuje po tem, da ima veliko zelo majhnih mest, kar 90 odstotkov vseh mest se po študiji ESPON TOWN uvršča v to kategorijo.

Gostili smo URBACT strokovnjaka, Wessla Badenhorsta, ki je predstavil svoje delovanje v omrežju City Centre Doctor. Omrežje desetih mest se posveča iskanju novih načinov za prenovo mestnih središč. Wessel je poudaril, kako pomembno je, da se mesta učijo eno od drugega in da se lahko inovativne prakse razvijajo tudi v zelo majhnih mestih.

Zagon trajnostne urbane regeneracije v Idriji

Nadaljevanje je bilo posvečeno projektu Trajnostna urbana regeneracija (TrUR), ki ga je prestavila Alenka Korenjak iz prostoRož. Ekipa projekta Trajnostna urbana regeneracija je izmed osmih prijavljenih slovenskih mest izbrala Idrijo in tam osem mesecev razvijala pilotni projekt ter sočasno izvajala izobraževalne aktivnosti za občinsko upravo. Pilotni projekt se je manifestiral v začasni urbani opremi, ki jo prebivalci z veseljem uporabljajo, občina in njene službe pa so jo že prevzeli v upravljanje.

Bojan Sever, župan Občine Idrija je predstavil svoje videnje projekta trajnostne urbane regeneracije. Poudaril je, da takšni projekti omogočajo oblikovanje in krepitev socialnega tkiva mesta. Sam si prizadeva, da bi bili prebivalci bolj povezani, da bi se več pogovarjali in skupaj odločali o nadaljnjem razvoju mesta. Povedal je, da si bodo prizadevali začeto delo na tem območju nadaljevati v sklopu svojih rednih aktivnosti.

Nov zagon podeželja in zavzetje gozdov

Drug tematski sklop je bil posvečen povzetku 25. bienala oblikovanja: Daleč, tako blizu, ki ga je podala Maja Vardjan, kustosinja bienala. Izpostavila je drugačnost takšnega pristopa k bienalu, ki je predvsem proces, kar oblikovalcem še vedno predstavlja izziv, in je zato še toliko bolj pomembno, da se tega naučijo in razumejo. Predstavila je projekta v Kočevju in Lendavi, ki sta se izkazala za zelo dobra primera in kjer so možnosti za nadaljevanje in trajnost intervencije največje. V Kočevju se je intervencija materializirala v postavitvi lončene poči v Rožnem studencu, v Lendavi pa oživitvi nekdanje trgovine in ureditvi poti, namenjene spoznavanju procesov proizvodnje in porabe hrane.

Lili Štefanič, direktorica občinske uprave Občine Kočevje, je povedala, da so bili prebivalci v začetnih odzivih na gradnjo peči sredi gozda skeptični, da pa je intervencija vzbudila radovednost in sprožila preizpraševanja o pomenu gozda in identiteti tega kraja. Sčasoma so prebivalci peč posvojili in jo začeli uporabljati kot prizorišče različnih aktivnosti ali kot možnost za postanek na poti skozi gozd. Želijo si, da bi razvili strategijo, kako intervencijo razvijati in uporabljati naprej. Več o epizodi Zavzetje gozdov tukaj.

Župana Občine Lendava, mag. Antona Balažka, je zastopal Robert Recek s Službe za okolje in prostor, ki je tudi najtesneje sodeloval pri bienalu v Genterovcih. Povedal je, da se je bienale odvijal na demografsko ogroženem območju ter je zato njegov vpliv še toliko večji in pomembnejši. Opuščeno živilsko trgovino, v katero je umeščen del programa, si želijo predati v uporabo prebivalcem, tako za družbene dejavnosti kot komercialni program. Več o epizodi Nov zagon podeželja tukaj.

V zaključni razpravi so sodelujoči ugotavljali, da je dober stik z manjšimi mesti in s podeželjem izjemno pomemben, saj poznavanje njihovih značilnosti in razumevanje njihovega delovanja lahko pomembno pripomoreta k razvoju njihovega potenciala in k novim priložnostim za sodelovanje med lokalnimi akterji in kreativnimi idejami.

 

Brošura: Kako zagnati trajnostno urbano regeneracijo

 

Predstavitve:

Peterlin – Zakaj mala in srednje velika mesta – 24102017

Ljubljana Presentation Wessel Badenhorst 25-10-2017

Predstavitev_trur

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Dobre prakse in sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa

13. marec 2018, 14.00–16.00, Stara lekarna Pretorske palače, Koper

Slovenske lokalne skupnosti so se v luči izvajanja sprejetih Celostnih prometnih strategij in v vse močnejši želji zagotoviti dobre pogoje za trajnostno mobilnost, izboljšati kakovost javnega prostora in zraka v mestih lotile uvajanja številnih ukrepov urejanja prometa. Večinoma gre za spremembe, ki neposredno vplivajo na vsakdanje življenje ljudi, saj poskušajo spremeniti njihove vedenjske vzorce in navade.

Pri tem se vse pogosteje postavlja vprašanje, katere ukrepe uvesti in kako z njimi seznaniti prebivalce, da jih bodo ti dobro sprejeli, in bodo spremembe uspešne, zato vas vabimo na pogovor o dobrih praksah urejanja prometa in uspešnih pristopih sodelovanja z javnostjo.

Pogovarjali se bomo tako o različnih ukrepih in politikah urejanja prometa kot o sodelovanju z javnostjo kot pomembni sestavini vseh vrst ukrepov. Izhajali bomo iz izkušenj in znanja, ki smo jih v preteklih letih zbrali na IPoP in jih predstavili v treh nedavno objavljenih publikacijah:

– Politike prostora – O izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom

– Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora in

– Mesta mestom – Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj

Dogodek je namenjen predvsem predstavnikom občin in javnih služb, ki se na kakršen koli način ukvarjajo z urejanjem prometa v svoji občini, pa drugi zainteresirani javnosti. Namen organizatorja je spodbuditi sproščen pogovor in ustvarjalno izmenjavo mnenj.*

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 9. 3. 2018, s prijavo na tej povezavi.

 

*Udeleženci bodo med drugim prejeli tudi Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora, v katerem so praktični napotki za izvedbo procesa sodelovanja z javnostjo in Mesta mestom: Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj.

 

Foto: Tobias Hase

Več dogodkov
Napovednik Trajekt