Približevanje mestne uprave prebivalcem s pobudami meščanov in dnevi odprtih vrat

08. 08. 2017

Ljubljana si prizadeva svoje prebivalce aktivneje vključevati v procese odločanja, zato so v zadnjih letih vzpostavili več mehanizmov, s katerimi odpirajo prostor za sodelovanje meščanov z občino in njenimi javnimi zavodi. Za ta prizadevanja je Mestna občina Ljubljana prejela URBACT nagrado za dobro prakso.

Odsek za pobude meščanov je bil ustanovljen leta 2003. Njegov glavni namen je podpora pri komuniciranju z meščankami in meščani Ljubljane ter sprejemanju njihovih pobud, ki se nanašajo na delovno področje in pristojnost Mestne občine Ljubljana.

Spletni portal Servis pobude meščanov deluje od leta 2008 in prebivalcem omogoča neposredno komunikacijo z županom, mestno upravo, javnimi institucijami in javnimi podjetji. Namenjen je konkretnim opozorilom na morebitne težave ali napake, prevladujejo pripombe glede prometnih ureditev, urejanja in varstva okolja, kolesarjenja v mestu ter vprašanj glede načrtovanih projektov Mestne občine Ljubljana.

Vsak občan lahko odda pobudo, naj bo to pohvala, graja ali predlog ureditve. Odgovor na pobudo občina posreduje v treh do osmih dneh, odvisno od kompleksnosti pobude. Delovanje portala je popolnoma transparentno, meščani lahko spremljajo, na koliko pobud je občina že odgovorila, iščejo med že odgovorjenimi pobudami glede na čas objave, tematiko pobude ali glede na četrtno skupnost. Pobude so označene tudi na zemljevidu, tako da lahko meščani spremljajo, kaj je bilo predlagano v njihovi soseski.

Dnevi odprtih vrat, ki mesečno potekajo od leta 2006, omogočajo osebno srečanje in pogovor z županom. Vsak mesec se je tako mogoče osebno sestati z županom in se z njim pogovoriti o težavi, predstaviti svoje mnenje ali predlog. Vnaprej sporočene teme pogovora obravnava pristojna strokovna služba mestne uprave in pripravi gradivo za župana. Pogovori so tako zelo učinkoviti. Po pogovoru z županom se njegovo mnenje znova posreduje pristojni službi, ki poda končno oceno o rešitvi oziroma realizaciji predloga meščana.

Čeprav občina ne more posredovati pri vseh težavah, s katerimi se na župana obrnejo prebivalci, so dnevi odprtih vrat med prebivalci dobro sprejeti, število meščank in meščanov, ki obiščejo župana, tako iz leta v leto narašča. Meščani cenijo, da si župan vzame čas zanje in jim prisluhne.

Pred dvajsetimi leti je bila ustanovljena Centralna informacijska pisarna, sprva namenjena servisu pomoči osebam s posebnimi potrebami, ki so urejale zadeve v mestni upravi občine Ljubljana. Danes v pisarni deluje Info točka 65+, ki je uresničitev ene od pobud meščanov. Točka je v prvi vrsti namenjena starejšim in osebam z oviranostmi, v njej pa so na enem mestu na voljo celovite informacije o storitvah in aktivnostih Mestne občine Ljubljana za prijetnejše in kakovostno življenje starejših ter oseb z oviranostmi. V Info točki 65+ je mogoče dobiti informacije o institucionalnem varstvu, o mreži javne službe za pomoč družini na domu, o financiranju pravice do izbire družinskega pomočnika, o primarnem zdravstvenem varstvu za vse skupine prebivalcev ter o ostalih aktivnostih, namenjene tem ciljnim skupinam, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana ali njeni zavodi in podjetja.

Ljubljana je na podlagi pobud meščanov, ki jih je prejela z zgoraj naštetimi mehanizmi, uvedla številne ukrepe in spremembe v javnem prostoru, zlasti na področju prometa. Ureditev Slovenske ceste kot skupnega prometnega prostora (shared space) in uvedba kavalirja za prevoze starejših in ljudi z oviranostmi v peš coni naj bi bila primera uresničitev pobud meščanov.

Pobude meščanov Mestna občina Ljubljana vidi kot dober način za pridobivanje odzivov na delo občine in orodje vključevanja prebivalcev v procese odločanja. Za dobro delovanje sistema pobud meščanov in dni odprtih vrat pa je potrebna izjemno motivirana mestna uprava z županom na čelu.

URBACT je nagradil tudi ljubljansko Čebeljo pot in prenovo soseske Planina v Kranju.

Več dobrih praks najdete tukaj.

Viri: www.ljubljana.si

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Mi smo proti! Sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa

12. februar 2018, 9.30–11.30, Vetrinjski dvor, Maribor

Ste se tudi v vaši občini ob pripravi Celostne prometne strategije prvič zares temeljito lotili sodelovanja z javnostjo? Še nimate Celostne prometne strategije, pa bi v odločitve o ureditvi prometa in javnega prostora v občini radi vključili prebivalce? Prebivalci v vse večji meri pričakujejo, da jih boste redno vključevali v procese odločanja?

Sodelovanje z javnostjo je lahko za občinsko upravo in njene uslužbence veliko breme. Lahko pa tudi olajša vaše delo, izboljša rešitve in vas poveže s skupnostjo prebivalcev.

Vabimo vas na pogovor o različnih zadregah in težavah, ki spremljajo sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa in o možnostih za to, da sodelovanje kljub vsemu dobro steče in da postane tudi uspešno. Razpravljali bomo o tem, kako breme sodelovanja z javnostjo obrniti v korist obojih – občine in prebivalcev.

Dogodek je namenjen predvsem predstavnikom občin in javnih služb, ki se pri svojem delu srečujejo z vedno glasnejšimi zahtevami po vključevanju javnosti v procese odločanja. Namen organizatorja je spodbuditi sproščen pogovor in ustvarjalno izmenjavo mnenj ter s tem razviti zaupanje udeležencev v možnosti, ki jih prinaša sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa. Predstavljene bodo tudi različne metode sodelovanja z javnostjo ter praktični primeri iz slovenskih občin.*

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 9. 2. 2018 s prijavo na tej povezavi.

*Udeleženci bodo med drugim prejeli tudi Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora, v katerem so praktični napotki za izvedbo procesa sodelovanja z javnostjo in Mesta mestom: Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj.

V naslednjih tednih bosta podobna dogodka potekala še v Kopru in Novem mestu. Več kmalu.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt