Zagovorniki hoje vabljeni na posvet v Novo mesto

04. 08. 2017

Maja Simoneti, Urban Jeriha

Prihodnji teden se bomo v Novem mestu na posvetu Vsi hodimo zbrali zagovorniki hoje in prisluhnili primerom dobrih domačih praks spodbujanja hoje in uveljavljanja dobrih pogojev za hojo. V Knjižnici Mirana Jarca bo v četrtek, 24. 8. 2017, hoja skozi različne primere iz prakse predstavljena v okviru koncepta trajnostne mobilnosti in prizadevanj za zagotavljanje enakosti pri rabi javnega prostora. Novo mesto je izbrano za lokacijo posveta zaradi prizadevnega dela na ravni občine in civilne družbe.

Pomen hoje

Hoja je daleč najbolj univerzalna prometna praksa in postaja ponovno zelo aktualna. Spoznanja o tem, da je hoja dobra za človeka, njegovo bivalno okolje in za razvoj dejavnosti v lokalnem okolju so na več področjih sprožila prizadevanja za spreminjanje ukoreninjenih načinov mobilnosti.

Hoja v Sloveniji

Zanimanje za hojo in njene koristi za človeka, družbo in okolje v Sloveniji na različnih ravneh razvijajo pristojni za promet, varstvo okolja, javno zdravje, urejanje prostora, izobraževanje in šolstvo ter za enake možnosti. Najnovejši ukrepi države s področja spodbujanja trajnostne mobilnosti so pomembno razširili razumevanje problematike med politiko, občinskimi strokovnimi službami in prebivalstvom. Raziskave kažejo, da se naklonjenost novim prometnim praksam pri nas hitro povečuje, prav tako narašča stopnja razumevanja negativnih posledic sedečega in na avto vezanega načina življenja. Manj dobro se zavedamo, da je javni prostor zgolj omejeno dostopen za vse in da so zato za izkušnjo in koristi vsakdanje hoje največkrat prikrajšani mlajši, starejši in drugi funkcionalno ovirani prebivalci.

Vsebina posveta

Na posvetovanju bodo predstavniki državnih in občinskih strokovnih služb, občin, šol in civilno družbeni organizacij s primeri iz prakse pokazali, kako potekajo načrtovanje, preverjanje in organizacija pogojev za hojo v Sloveniji. Slišali bomo, kako posamezen projektne izkušnje dokazujejo, da je možno s kombinacijo organizacijskih in fizičnih ukrepov pomembno izboljšati pogoje za hojo otrok v šolo ter tudi za bolj univerzalno uporabnost javnega prostora in večjo vključenost funkcionalno oviranih v vsakdanjo rabo javnega prostora.

Udeleženci

Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanima uveljavljanje hoje v praksi, zlasti predstavnikom državnih in občinskih strokovnih služb, šol in nevladnih organizacij s področja javnega zdravja, okolja in urejanja prostora ter posebej tudi akterjev s področja različnih oblik funkcionalne oviranosti.

Organizator dogodka je IPoP – Inštitut za politike prostora. Izvedba dogodka je del aktivnosti IPoP v Mreži za prostor. Projekt finančno podpira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

Prijava

Posvet je brezplačen, prijava je obvezna preko obrazca (povezava).

Kraj in čas posveta

Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca, Trdinova čitalnica, Rozmanova ulica 28

Četrtek, 24. avgust 2017, med 9.00 in 14.00. Trdinova čitalnica.

 

PROGRAM (osnutek)

9.00 Registracija

Nagovori

9.30 Pozdravni nagovori

Marko Peterlin, IPoP

Gregor Macedoni, Mestna občina Novo mesto

mag. Lenča Humerca Šolar, MOP, DzPGS

Tadej Žaucer, MZI

Hoja kot oblika trajnostne mobilnosti

10.00 Hoja kot oblika trajnostne mobilnosti: Tadej Žaucer, MZI

10.10 Načrtovanje za hojo – CPS Novo mesto: Miloš Dular, MO Novo mesto

10.20 Pešpoti in urbani prostor: Tomaž Praznik, MO Novo mesto

10.30 Urbani sprehodi Jane’s Walk

Novo mesto: mag. Jelka Hudoklin, Društvo arhitektov Dolenjske

Škofja Loka: Anja Musek in doc. Darja Matjašec

10.50 Pešfolk: Mitja Simič, Novo mesto

11.00 Vprašanja in odgovori

11.10 Odmor za kavo in piškote

Hoja in šola

11.20 Hoja in spodbujanje telesne dejavnosti otrok: Brigita Zupančič Tisovec, NIJZ

11.30 Z učenci, učitelji in starši do mobilnostnega načrta – TM v šoli: Špela Berlot, CIPRA

11.40 Organizacija Pešbusa: Vanda Mezgec, MO Nova Gorica

11.50 Izkušnje s Pešbusom: Marjetka Ferkolj, OŠ Grm Novo mesto

12.00 Trajnostna mobilnost in varne šolske poti, mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo

12.10 Vprašanja in odgovori

12.25 Odmor za kavo in piškote

Univerzalna dostopnost

12.40 Univerzalna dostopnost prostora: Pavli Koc, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, MOP

12.50 Invalidom prijazna občina: Lea Kovač, Zveza delovnih invalidov Slovenije

13.00 Starejši v javnem prostoru: Jože Okoren, Medobčinsko društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

13.10 Svet za odstranjevanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir: Karel Pollak, MO Ljubljana

13.20 Vprašanja in odgovori

13.35 Zaključek

13.40 Kosilo

15.00 Izmenjava izkušenj organizatorjev urbanih sprehodov Jane’s Walk in Pešbusov, lokacija Pumpenca

komentarji (1)

  1. karmen tomažič, 17/08/2017 13:41

    bi bila zelo vesela če se lahko s kom peljem, postojna ali ljubljana (in nazaj tudi 🙂 )

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Dosegljiva stanovanja

Vabimo vas, da se nam pridružite na posvetu Dosegljiva stanovanja, ki bo 18. decembra 2017 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 21, Ljubljana (velika sejna soba v podhodu).

Na posvetu se bomo seznanili z akcijskim načrtom Partnerstva za stanovanja v okviru Urbane agende za EU in izvajanjem Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025.

Urbana agenda za EU (UAEU) vzpostavlja okvir za boljše usklajevanje politik, akterjev in deležnikov upravljanja ter boljše razumevanje razvoja mest. Kot ključni mehanizem za izvajanje urbane agende delujejo t.i. partnerstva, v katerih sodelujejo evropska mesta, države članice, Evropska komisija in druge evropske ustanove. Cilj Partnerstva za stanovanja je spodbujati dostopnost kakovostnih stanovanj. Partnerstvo se osredotoča na javna dostopna stanovanja, pravila o državnih pomočeh in splošno stanovanjsko politiko. Ukvarja se tako z občinskimi, socialnimi, zadružnimi kot z najemniškimi stanovanji in dostopnim lastništvom stanovanj. Ne ukvarja se s stanovanji za nujne primere ali izključno tržnim najemom in lastništvom domov.

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (NSP) je eden ključnih dokumentov za reševanje stanovanjske problematike v prihodnje in oblikuje aktivno stanovanjsko politiko. Pri oblikovanju programa je bilo vodilo načelo javnega interesa in dolgoročno zagotavljanje kakovosti bivanja za vse prebivalce. Posebno pozornost NSP posveča mladim, starejšim in ranljivejšim skupinam prebivalcev. V NSP so zastavljeni dolgoročni cilji, ki so bili s strani javnosti že sprejeti s širšo stopnjo konsenza: uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja, večja stanovanjska mobilnost prebivalstva.

PROGRAM

13.00–13.15

Pozdrav

13.15–14.00

Partnerstvo za stanovanja Urbane agende za EU (Črtomir Remec, SSRS)

Izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (Vesna Dragan, MOP)

14.00–15.00

Razprava (Moderira: Marko Peterlin, IPoP)

 

Prosimo, da potrdite svojo udeležbo do četrtka, 14. 12. 2017 na petra.ockerl@ipop.si.

Dogodek poteka v okviru Podpore izvajanju urbane politike in programu URBACT.

Več dogodkov
Napovednik Trajekt