Prostorsko načrtovanje za varstvo okolja in ohranjanje narave

25. 05. 2017

Maja Simoneti

Danes novinarka Dnevnika Marjeta Kralj v svojem komentarju o ohranjanju narave in praznovanju Evropskega dneva Nature 2000 skozi aktualne primere pronicljivo opisuje razhajanja med ohranjanjem narave in varstvom okolja v slovenski praksi urejanja prostora. Ob tem namiguje, da varstvo okolja prazprav ni varstvo narave. Kako pa vi razumete dogajanje, ki smo mu priča v zadnjem času v slovenskem sistemu urejanja prostora in varstva okolja?

Zdi se, kot da smo spet nekje na začetku, to je nekje v 50tih in 60tih letih 20. stoletja, ko je industrija že tako očitno ogrožala človekovo okolje, da so pametne glave nekje v ZDA pogruntale presoje vplivov na okolje (PVO) kot način pravočasnega preprečevanja negativnih posledic posegov v prostor na okolje. Od takrat so nasledniki pionirjev PVO razvili koncept presojanja tako v ZDA, kot v drugih ekonomsko najbolj razvitih državah, že v 70tih tudi v Sloveniji.

Prenesli so ga na več ravni in področij – na politike, plane in projekte – ter izpostavili tudi pomen pravočasne presoje vplivov na družbo in posebej na primer tudi na zdravje. Previdnost pri odločanju o posegih v prostor se je nič kolikokrat potrdila za dobro razvojno taktiko. Celovite presoje strateških razvojnih dokumentov lahko preprečijo razvojne odločitve, ki vodijo v degradacije in nepovratno škodo in podprejo bolj sprejemljive poslovne in osebne odločitve. Kot sicer v življenju, vsak ‘ne’ še pomeni nujno konca, lahko pa je začetek bolj sprejemljivega razvoja in boljše zgodbe.

Varstvo-narave - PentljaZELENA_553

Je ohranjanje narave del varstva okolja ali ni? In kako varstvo okolja vgraditi v odločanje o razvoju? Nobenega pametnega dokaza ni, da bi lahko ohranjanje narave bilo bolj učinkovito, če bi izdelovalo svoje načrte razvoja. Načrti urejanja povodij na primer niso nič izboljšali upravljanja z vodo. Prav obratno. Zgodovina in domača praksa dokazujeta, da so prostorski načrti tisti, ki edini lahko za skupno mizo posadijo nosilce različnih interesov in oblikujejo celovito gledano skladne razvojne načrte. Kot je nekako ušlo novinarki in direktorju Zavoda RS za varstvo narave dr. Dariju Krajčiču v članku v Dnevniku prostorsko načtovanje ni samo sebi namen in nima lastne programske agende, ampak uresničuje razvojne programe družbe. Slabše ko so ti povezani v procesu nastajanja, in bolj ko so podprti – zakodirani – s ‘svojo’ sektorsko zakonodajo, težje so uresničljivi v prostoru, kjer se srečajo z drugimi interesi in potrebami.

Kar se nam danes dogaja je posledica prepričanja, da je prostorsko planiranje, to je dolgoročno načrtovanje razvoja v prostoru, pravzaprav nepotreben poseg v svobodo odločanja posameznikov o razvoju in zgolj birokratska ovira na poti do realizacije idej. Prepričanje domuje v temeljih neoliberalne ekonomije in Hayekovi razlagi o prednostih ‘spontanega reda’, ki da ga ustvarja nenačrtovano sodelovanje posameznikov v svobodni tržni ekonomiji. V nasprotju z omejitvami, ki da izhajajo iz planiranega razvoja, ki je rezultat državnega, tudi socialističnega, planskega ekonomskega modela (F. A. Hayek, The Road to Serfdrom, 1945). Ta povojna mantra se je po novem zagonu, ki ga je dobila v 80tih letih prejšnjega stoletja, pred prelomom tisočletja v razvitih državah tržne ekonomije že precej obrusila in iztrošila. Pod vplivom prizadevanj za trajnostni razvoj in spopadanje s podnebnimi spremembami, krizo okolja ter splošno gospodarsko krizo, jo je začelo nadomeščati ponovno zavzemanje za koristi planiranja. Poglejte enkrat za hec kaj v tem pogledu državam priporoča OECD!

Hkrati so se apologeti svobodnega trga – tudi svetovalci slovenske vlade po osamosvajanju – preselili v manj razvite države in podaljšali življenje brezobzirnemu izkoriščanju okolja za interese kapitala. V zadnjih dvajsetih letih je to pri nas vplivalo na sistemsko in politično zmanjševanje pomena planiranja in zdaj žal pripeljalo že tudi do prvih resnih posledic v prostoru, ki jih ilustrirata tako primer nesreče v tovarni Kemis na Vrhniki kot tudi umeščanje lakirnice v občini Hoče-Slivnica.

Zdaj ne gre več zgolj za zastoje v procesih urejanja prostora, ki jih občasno povzročijo civilne iniciative in nevladne organizacije. Zdaj gre zares. Treba je vedeti, da je sistem presoje vplivov na okolje v preteklosti zaživel, ker so višji standard varstva okolja v 60tih zahtevali ljudje – volivci, ne zato, ker so ga razvili znanstveniki kot odgovor na resnične probleme družbe. Rešitve, večino njih, namreč tudi danes stroka že pozna, vprašanje je, če jih volivci in politika res hočejo.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

ARHIV NOVIC

DOGODKI

Dobre prakse in sodelovanje z javnostjo pri urejanju prometa

13. marec 2018, 14.00–16.00, Stara lekarna Pretorske palače, Koper

Slovenske lokalne skupnosti so se v luči izvajanja sprejetih Celostnih prometnih strategij in v vse močnejši želji zagotoviti dobre pogoje za trajnostno mobilnost, izboljšati kakovost javnega prostora in zraka v mestih lotile uvajanja številnih ukrepov urejanja prometa. Večinoma gre za spremembe, ki neposredno vplivajo na vsakdanje življenje ljudi, saj poskušajo spremeniti njihove vedenjske vzorce in navade.

Pri tem se vse pogosteje postavlja vprašanje, katere ukrepe uvesti in kako z njimi seznaniti prebivalce, da jih bodo ti dobro sprejeli, in bodo spremembe uspešne, zato vas vabimo na pogovor o dobrih praksah urejanja prometa in uspešnih pristopih sodelovanja z javnostjo.

Pogovarjali se bomo tako o različnih ukrepih in politikah urejanja prometa kot o sodelovanju z javnostjo kot pomembni sestavini vseh vrst ukrepov. Izhajali bomo iz izkušenj in znanja, ki smo jih v preteklih letih zbrali na IPoP in jih predstavili v treh nedavno objavljenih publikacijah:

– Politike prostora – O izzivih lokalnih skupnosti med Ljubljano in Seulom

– Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora in

– Mesta mestom – Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj

Dogodek je namenjen predvsem predstavnikom občin in javnih služb, ki se na kakršen koli način ukvarjajo z urejanjem prometa v svoji občini, pa drugi zainteresirani javnosti. Namen organizatorja je spodbuditi sproščen pogovor in ustvarjalno izmenjavo mnenj.*

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 9. 3. 2018, s prijavo na tej povezavi.

 

*Udeleženci bodo med drugim prejeli tudi Z – Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora, v katerem so praktični napotki za izvedbo procesa sodelovanja z javnostjo in Mesta mestom: Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj.

 

Foto: Tobias Hase

Več dogodkov
Napovednik Trajekt