Trajnostna urbana regeneracija

05. 01. 2017

Projekt prebivalcem in okolju prijazne prenove izbranega dela mesta

Trajnostna urbana regeneracija (TrUR) je sklop usklajenih dejavnosti, ki na izbranem urbanem območju s pomočjo sodelovanja med različnimi skupinami deležnikov izboljšuje urbano okolje in kakovost bivanja. Prednost takšnega pristopa je, da posamičnih okoljskih izzivov v mestih ne obravnava ločeno, ampak preko osredotočanjana prostor in ljudi, ki ga uporabljajo in z njim upravljajo, odgovarja na več okoljskih izzivov hkrati.

Preprosto povedano to pomeni, da izvajalci pri prenovi sodelujejo s prebivalci in drugimi uporabniki prostora in pri delu upoštevajo njihove želje in potrebe. Po drugi strani pa izvajalci pazijo, da bo prostor po prenovi bolj prijazen okolju. To lahko dosežejo npr. tako, da omejijo avtomobilski promet, izboljšajo javne prostore in zelene površine ali bolje izrabijo prazne zgradbe.

Takšen način izvajanja prenove je pogosto mogoč le, če se mestna uprava zaveda pomena, ki ga imajo prebivalci za trajnostni razvoj mesta.

Ta projekt se bo osredotočal ne Občino Idrija. Občina bo s sodelovanjem v projektu pridobila en izveden pilotni projekt trajnostne urbane regeneracije, pomoč pri projektnem povezovanju mestnih oddelkov in izobraževanje mestne uprave, pomoč pri vključevanju prebivalcev v procese odločanja in akcijski načrt dolgoročne podpore in komunikacije s prebivalci.

Projekt vodi prostoRož.

Več o projektu

Izobraževalne aktivnosti

Vzporedno z aktivnostmi v izbrani soseski v Idriji izvajamo tudi serijo izobraževanj za občinske uslužbence, katerih namen je ozavestiti jih o vključujočem in celostnem urbanem razvoju, o pomenu urbane prenove nasproti pozidavi novih zemljišč ter jih opremiti z znanjem in veščinami za vključevanje prebivalcev v procese odločanja in izvajanja sprejetih odločitev.

Po pripravljalnih pogovorih z različnimi predstavniki občine in regionalne razvojne agencije smo pripravili načrt izobraževanja, ki vključuje izobraževanja, svetovanja in usposabljanja.

V marcu smo občinske uslužbence izobraževali o vključevanju prebivalcev, na katerem so se spoznali z osnovami vključevanja javnosti pri urejanju prostora ter z nekaterimi načeli in napotki pri vključevanju javnosti, seznanili pa so se tudi s postopkom priprave procesa za vključevanje javnosti. Pogovarjali smo se o prednosti in izzivih vključevanja javnosti v procese odločanja ter o njihovih izkušnjah s temi procesi. V delavničnem delu so sodelujoči na svojem primeru razvili načrt vključevanja javnosti ter tako utrdili pridobljeno znanje, ki ga bodo lahko kasneje uporabili pri svojem delu. Pogovori s predstavniki občine in opažanja s terena so pokazala, da si občina zelo želi spodbujati urejanje skupnostnega prostora, od katerega si obeta številne pozitivne vplive na kakovost bivanja v mestu.

IMG_9701

Julija smo se v Idriji pogovarjali o skupnostnem prostoru. Na pogovoru so poleg predstavnikov občine in Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije sodelovali upravljalci že obstoječih skupnostnih prostorov –mladinski center in medgeneracijski center v Domu upokojencev – in aktivni pri URBACT projektu City Centre Doctor. Pogovor je pokazal, da je skupnostnih prostorov v Idriji kar nekaj, vendar noben od njih ni v centru, kjer je veliko mimoidočih in naključnih obiskovalcev. Udeleženci so se strinjali, da bi bilo dobro vzpostaviti redni dialog med obstoječimi in potencialnimi upravljalci različnih skupnostnih prostorov ter na enem mestu zbrati informacije o ponudbi vseh.

V avgustu smo izvedli izobraževanje za Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo na temo urejanja prostora in vključevanja javnosti. Kot akterja na regionalni ravni ICRO zanima predvsem, kako procese urejanja prostora aplicirati na regionalno raven. V razpravi o vključevanju javnosti so se kot ključne teme izkazali vprašanja interpretacij in interpretov na javnih delavnicah, vpliv strokovnega vodje delavnice in pristopi k vključevanju težje dosegljivih skupin prebivalcev.

Zadnja izobraževalna aktivnosti je potekala na terenu. S predstavniki Občine Idriji in drugih zainteresiranih občin smo se podali na Dunaj. Več tukaj.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI