Celostna prometna strategija za občino Tržič

22. 06. 2016

Inštitut za politike prostora – IPoP je vodilni partner v konzorciju, ki je bil izbran za pripravo celostne prometne strategije (CPS) za občino Tržič. V konzorciju poleg IPoP sodelujejo še Focus, društvo za sonaraven razvoj, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, City Studio ter socialni marketing Iz principa, oblikoval pa se je v okviru Konzorcija CPS.

Rezultat procesa izdelave CPS bo strateški dokument občine za trajnostno načrtovanje prometa in reševanje vseh s prometom povezanih izzivov.

Tržičanom bodo ureditve, ki bodo lahko izvedene na podlagi CPS, prinesle še bolj urejeno občino, privlačno in prijaznejšo pešcem, kolesarjem ter uporabnikom javnega potniškega prometa. Izboljšali se bosta dostopnost delovnih mest in storitev ter prometna varnost, zmanjšali pa se bodo prometni zastoji, onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov, poraba energije in stroški za mobilnost. Kakovost bivanja bo zato boljša, z njo pa tudi možnost lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.

Priprava CPS bo potekala v več fazah in bo vključevala načela vključevanja, sodelovanja in vrednotenja, zato je zelo pomembno, da nam s svojimi opažanji, željami in predlogi pomagate vsi Tržičani. V ta namen bomo organizirali več javnih razprav, izvedli več intervjujev, anket in predstavitev. Začeli smo z analizo trenutnega stanja, 5. julija 2016 pa bomo organizirali javno razpravo, na katero ste vsi lepo vabljeni. Veseli bomo vašega mnenja o dobrih in slabih straneh, povezanih s prometom, z vsakodnevnimi potmi, ki jih opravljate, ter vaših želja in pričakovanj. O poteku priprave CPS in dogodkih vas bomo redno obveščali prek spletne strani http://konzorcij-cps.si/trzic/ ter http://www.trzic.si/projekti/celostna-prometna-strategija.html.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI