RAIL4SEE

18. 12. 2014

V projekt RAIL4SEE je bilo vključenih 11 mestnih železniških vozlišč, vsako vozlišče je predstavljal najmanj en projektni partner. Projekt je delno sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se je izvajal v okviru programa Jugovzhodna Evropa, ki je del Evropskega teritorialnega sodelovanja (t.i. Cilj 3 kohezijske politike).

Namen projekta je bilo iskanje rešitev za izboljšanje povezave glavnih vozlišč TEN-T koridorjev z lokalnimi in regionalnimi transportnimi mrežami za povečanje njihove napajalne vloge. Cilj projekta je bila odprava ozkih grl za boljšo povezavo različnih nivojev prevoza, saj se z povečanjem dostopnosti glavnih TEN-T vozlišč poveča tudi atraktivnost železniških prevozov na srednjih razdaljah med mesti Srednje Evrope. Projekt je prispeval k harmonizaciji lokalnih, regionalnih in nacionalnih prometnih politik, njihova funkcionalni in organizacijski povezanosti.

Inštitut za politike prostora je nudil strokovno podporo in tehnično pomoč pri koordinaciji projekta Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije – RRA LUR.

DODAJ SVOJ KOMENTAR: Prosimo izpolnite vsa polja. Na vaš e-mail vam bomo poslali potrdilo o objavi vašega komentarja. Vaš e-mail javno ne bo objavljen.

PROJEKTI

DEJAVNOSTI

  • IPoP – Inštitut za politike prostora


    Inštitut za politike prostora (IPoP) deluje kot neodvisna raziskovalna organizacija ter kot nevladna organizacija na področju prostora. Pri svojem delovanju si prizadeva v čim večji meri vključevati tudi druge strokovne organizacije in lokalne pobude. Na ta način se po eni strani od spodaj, iz prakse, oblikuje mreža komplementarnih organizacij na področju prostora, po drugi strani pa se oblikuje tudi skupno razumevanje problemov, ciljev delovanja in potrebnih aktivnosti, ki bo omogočilo bolj učinkovito urejanje prostora v prihodnje.

  • Urejanje prostora


    Urejanje prostora poleg načrtovanja vključuje tudi gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. Inštitut za politike prostora spodbuja povezovanje vseh deležnikov pri urejanju prostora, prebivalcev in organiziranih lokalnih pobud, prostorskih načrtovalcev, investitorjev in nosilcev urejanja prostora, ker verjamemo da je le na tak način mogoče doseči dolgoročne pozitivne učinke za urejanje prostora.

  • Knjižnica


    V spletni knjižnici inštituta se zbira gradivo z dogodkov, na ključne dokumente s področja prostora, povezave na članke in druge publikacije sodelavcev inštituta, primere dobre prakse ter druge prispevke iz teorije in prakse politik prostora.

PARTNERJI