Vabimo vas, da se nam pridružite na spletni konferenci Zelene prakse mest: Prispevek Urbane agende EU k zelenemu prehodu. Spoznavali bomo mesta, ki se uspešno odzivajo na podnebne spremembe. S predstavniki slovenskih in drugih evropskih mest bomo razpravljali o tem, kako se lahko mesta prilagodijo in odzovejo na podnebne spremembe ter obenem dvignejo kakovost življenja svojih prebivalcev in skupnosti.

Zelene prakse mest
Prispevek Urbane agende EU k zelenemu prehodu
Četrtek, 22. oktobra 2020
Spletna platforma Zoom

Podnebne spremembe tudi v trenutni s pandemijo povezani krizi ostajajo eden glavnih izzivov našega časa. Nujnost ukrepanja izpostavljajo številni mednarodni dogovori, kot sta Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 s cilji trajnostnega razvoja in Pariški sporazum o podnebnih spremembah, prizadevanjem pa se z Evropskim zelenim dogovorom, Skladom za pravični prehod in ciljem, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna, odločneje priključuje tudi Evropska unija.

Pomen pravičnega zelenega prehoda podpirajo tudi prednostna področja kohezijske politike EU po letu 2020, v skladu s katerimi naj bi Evropa postala pametnejša, bolj zelena, bolj povezana, bolj socialna in bliže državljanom. Po tem načelu bo za mesta in urbana območja rezerviranih 6 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, s katerimi bodo trajnostni razvoj na lokalni ravni lahko avtonomno usmerjale lokalne uprave.

Trajnostni urbani razvoj je začrtan z Urbano agendo za EU iz leta 2016, po sprejemu katere so se postopoma oblikovala partnerstva po posameznih področjih. V njih so v precedenčnem primeru prostovoljnega sodelovanja mesta, države članice, Evropska komisija in druge evropske ustanove ter organizacije civilne družbe, strokovnjaki in drugi deležniki skupaj pripravljali akcijske načrte za izvajanje urbane agende.

Vloga mest v partnerstvih je izjemno pomembna, saj vemo, da so mesta, občine in lokalne uprave na prvi bojni črti pri boju proti podnebnim spremembam, da se hitro odzivajo na krizne dogodke in preizkušajo inovativne pristope.

 

Navdušujoče rešitve

Številna mesta so v soočanju z izzivi v lokalnem okolju že razvila navdušujoče rešitve, ki so lahko navdih drugim evropskim mestom pri pravičnem zelenem prehodu.

Po zgledu Evropskega omrežja urbanističnega znanja (EUKN) se bomo osredotočili na partnerstva, ki imajo ima močno okoljsko usmeritev, t. i. zeleno jedro, to so energetska tranzicija, inovativna in odgovorna javna naročila, kakovost zraka, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam, trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve ter urbana mobilnost.

Ta partnerstva poudarjajo vse pomembnejšo vlogo mest pri odzivanju na podnebno in okoljsko krizo s spreminjanjem vzorcev proizvodnje, potrošnje in delovanja. Zelena partnerstva prepoznavajo in poudarjajo potrebo po sodelovanju za zmanjšanje vpliva, ki ga imajo urbana območja na okolje, ter hkratno izboljšanje kakovosti življenja in moči skupnosti.

Na dogodku bomo prisluhnili predstavnikom mest širom Evrope, ki nam bodo skozi predstavitve inovativnih rešitev, ki so jih uvedli v svojem lokalnem okolju, približali vsebino oblikovano v akcijskih načrtih partnerstev Urbane Agende za EU.

Dogodek bo potekal dvojezično – v slovenščini in angleščini s simultanim tolmačenjem.

Prijava

VABILO IN PROGRAM (PDF)*

*Prijavljeni bodo prejeli povezavo do dogodka najkasneje dan pred dogodkom.

Konferenco organizirajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije. Je stranski dogodek Evropskega tedna regij in mest 2020.

Avtor grafike: Darja Klančar, Darka

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri