JW_WEB-SLO

Jane’s Walk 2018

Letos bo globalna akcija Jane’s Walk potekala od 4. do 6. maja 2018. Pri nas je napovedanih 31 sprehodov v 23 mestih in mestecih, kar je največ doslej: v Celju, Črnomlju, Domžalah, Kočevju, Kranju, Krškem, Litiji, Ljubljani, Mariboru, Miklavžu na Dravskem polju, Novi Gorici, Novem mestu, Piranu, Podčetrtku, Postojni, Ptuju, Ribnici, Sežani, Slovenj Gradcu, Škofji Loki, Tolminu, Tržiču in Velenju. Večina sprehodov bo potekala sočasno z globalno akcijo, nekaj organizatorjev pa je prilagodilo termin lokalnim potrebam. Že osmič potekajo sprehodi v Ljubljani, sedmič v Celju, Mariboru in Škofji Loki, petič pa v Novem mestu in Tolminu.

Več informacij o napovedanih sprehodih v nadaljevanju, najdete pa jih lahko tudi na Facebooku.

Celje – staro mestno jedro, Čuteč po mestu. Četrtek, 3. maj 2018 ob 10.30, zbirno mesto je trg pred Mestno občino Celje. Sprehod organizira zavod Metro SR, vodila ga bosta Mojca in Gorazd Furman Oman.

Celje, Javne skulpture Celja. Četrtek, 3. maj 2018 ob 17h, zbirno mesto pri Fontani pred kinom Metropol. Sprehod organizira Andreja Džakušič, ki ga bo tudi vodila.

Črnomelj, Kam v staro mestno jedro? Sobota, 5. maj 2018 ob 16h, zbirno mesto pred trafiko v starem mestnem jedru. Sprehod organizira študentski kolektiv Čas za javni prostor (Klub belokranjskih študentov), ki ga bo tudi vodil.

Domžale – center, Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah. Sobota, 5. maj 2018 ob 11h, zbirno mesto je Slamnikarski muzej, Kajuhova 5, Domžale. Sprehod organizira Slamnikarski muzej Domžale, vodile pa ga bodo slamnikarske vodnice Ana Cajhen, Irena Grmek in Danica Vidmar.

Kamnik, Prenovljena industrijska dediščina Občine Kamnik. Sobota, 12. maj 2018 ob 9. uri, zbirno mesto je Glavni trg pred TIC Kamnik. Sprehod organizira Občina Kamnik v sodelovanju s Skupino Štajn in CIPRA Slovenija, vodil pa ga bo Sinan Mihelčič, vodja Skupine Štajn.

Kočevje – Ljubljanska ulica in center mesta, Mestno drevje. Nedelja, 6. maj 2018 ob 10.00, zbirno mesto je Hufnaglov drevored (pri kipu na krožišču Ljubljanska cesta). Sprehod organizira društvo Urbani brlog, vodili pa ga bosta Tanja Štajdohar in Sara Hočevar.

Kranj – Kulturna četrt, Urbani sprehod. Sobota, 5. maj 2018 ob 11h, zbirno mesto je pred durmi Layerjeve hiše. Sprehod organizira Layerjeva hiša (Zavod Carnica), vodila pa ga bo Zala Vidali.

Krško – Videm Krško, ‘Pasji meščan’. Nedelja, 6. maj 2018 ob 16.00, zbirno mesto je ploščad pred Kulturnim domom Krško. Sprehod organizira Kulturno društvo Prostor vmes, vodile pa ga bodo Lara Gligić, Laura Klenovšek, Neža Krošelj in Dona Gomilšek.

Litija, Staro mestno jedro. Sobota, 5. maj 2018 ob 10:00, zbirno mesto je Mestni muzej Litija. Sprehod organizira Mestni muzej Litija, vodila pa ga bo Kaja Mlakar Agrež.

Litija, Mesto ob reki. Sobota, 12. maj 2018 ob 10:00, zbirno mesto je Mladinski center Litija (Ukmarjeva hiša). Sprehod organizira Mestni muzej Litija, vodila pa ga bo Kaja Mlakar Agrež.

Ljubljana – Savsko naselje, Savske klopi. Sobota, 5. maj 2018 ob 16:00, zbirno mesto je pred Knjižnico REČI (Belokranjska 6). Sprehod organizira prostoRož (Knjižnica REČI), vodil pa ga bo Jošt Derlink.

Ljubljana – Bežigrad. Nedelja, 6.maj 2018 ob 10:00, zbirno mesto je pred glavnim vhodom v Plečnikov stadion – postaja LPP Stadion. Sprehod organizira Nataša Bratina, ki ga bo tudi vodila.

Ljubljana – Zgornja Šiška, Predlogi za ureditev Vodnikove. Nedelja, 6. maj 2018 ob 17h, zbirno mesto je na Vodnikovi cesti, pred Športnim parkom Ilirija. Sprehod organizirata Iniciativa Uredimo Vodnikovo in IPoP – Inštitut za politike prostora, vodila pa ga bosta Matevž Frančič in Marko Peterlin.

Ljubljana – Tobačna, Tobačna skupnost. Torek, 8. maj 2018 ob 14h, zbirno mesto je pred glavnim vhodom stavbe Tržaška 2. Sprehod organizira IPoP – Inštitut za politike prostora, vodila pa ga bosta Marko Peterlin in Aidan Cerar.

Maribor – MČ Ivan Cankar, Prezrti prostori mesta 3. del – Mala tržnica, Petek, 4. maj 2018 ob 17h. Zbirno mesto je pred Čvek barom, Mala tržnica, Dominkuševa. Sprehod organizira Zavod za urejanje mesta in krajine in Lokalna pobuda za oživitev male tržnice, vodili pa ga bosta Vesna Rebernak in Pavlina Japelj.

Maribor – Radvanje – Nova vas, Flora, favna, potok in park. Sobota, 5. maj 2018 ob 10.30, zbirno mesto je skupnostni urbani EKO vrt ob Pekrskem potoku. Sprehod organizirajo Stopinje mesta, MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribr, vodila pa ga bo skupina Stopinje mesta.

Maribor – historični del mesta in njegova bližnja okolica, Pot “Zgodba o klopeh in ljudeh”. Sobota, 5. maj 2018 ob 10.30, zbirno mesto je Židovski trg, Maribor. Sprehod organizira projektna skupina “Zgodba o klopeh in ljudeh”, vodila pa ga bosta Liljana Jarh in Jože Kos Grabar.

Miklavž na Dravskem polju, Hodimo skupaj! Sobota, 5. maj 2018 ob 9.00, zbirno mesto je pred trgovino Spar v Miklavžu. Sprehod organizira Inštitut Kubi, vodila pa ga bo Mirjam Luketič, mag. inž. arh. – SPREHOD JE ODPOVEDAN!

Nova Gorica – Park Rafut, Sprehod skozi čas po Rafutskem parku, Sobota, 28. aprila 2018 ob 11h, zbirno mesto pred vhodom v park. Sprehod organizira Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, vodila pa ga bo Katarina Iskra.

Novo mesto – Grm, Sprehod po Grmu. Nedelja, 6. maj 2018 ob 16h, zbirno mesto je makadamsko parkirišče v Kandiji. Sprehod organizirata Društvo krajinskih arhitektov Slovenije in Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine, vodil pa ga bo Mitja Simič.

Piran – Fiesa, Morje, trg in gozd – od Pirana do gozdička v Fiesi. Nedelja, 6. maj 2018 ob 10:00, zbirno mesto je Tartinijev trg, pri spomeniku. Sprehod organizira ABAKKUM Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran, vodila pa ga bo Romana Kačič.

Podčetrtek, Kulturna dediščina Podčetrtka. Sobota, 12. maj 2018 ob 17h, zbirno mesto je pred Okrepčevalnico Doner Kebab. Sprehod organizira TD Podčetrtek, vodili pa ga bosta Karmen Bovha in Mihaela Juričan.

Postojna – mestno jedro – Tržaška, Dostopnost za vse. Četrtek, 26. april 2018 ob 16h, zbirno mesto je Sgls. Sprehod organizira Prostor, društvo za arhitekturo in prostor, vodila pa ga bo Karmen Tomažič.

Ptuj – središče mesta z obrobjem, PoTUJ in PREBUDI MEsto. Petek, 4. maj 2018 ob 12.00, zbirno mesto je Slovenski trg. Sprehod organizira ZRS Bistra Ptuj v sodelovanju z ZUM d.o.o., Mestno občino Ptuj in Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, vodil pa ga bo Robert Novak.

Ptuj – Turnišče, Povežimo Turnišče. Sobota, 5. maj 2018 ob 10. uri, zbirno mesto je pri Gasilskem domu Turnišče. Sprehod bo vodil Dejan Zorec.

Ribnica – Kolodvorska ulica, Od Ideala do Kolodvora. Petek, 4. maj 2018 ob 18. uri, zbirno mesto je pred Centrom Ideal. Sprehod organizira pobuda Mar mi je za Ribnico, vodila pa ga bo Blanka Bartol.

Sežana, Izgubljena?dediščina. Nedelja, 6. maj 2018 ob 10.00, zbirno mesto je pred železniško postajo. Sprehod v sodelovanju z MC Podlaga organizira Petra Grmek, ki ga bo tudi vodila.

Slovenj Gradec – mestno jedro, Sprehod ob mestnem obzidju Slovenj Gradca. Sobota, 5. maj 2018 ob 10.30, zbirno mesto je pred nekdanjo mestno hišo na Glavnem trgu 24. Sprehod organizira Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, vodila pa ga bo Nataša Škorjanc Beliš.

Škofja Loka – Staro mestno jedro, Reka v mestu. Sobota, 12. maj 2018 ob 10:00, zbirno mesto je pred trgovino Trava na Trgu pod gradom. Sprehod organiziria CI Loka, mesto vseh v sodelovanju z Gimnazijo Škofja Loka in KS Loka – mesto, vodili pa ga bosta Darja Matjašec in Tanja Krek.

Tolmin – prostor med Šolskim centrom, Sotočjem in Tolminskim pokopališčem, Iz urbanega v zeleno. Ponedeljek, 7. maja 2018 ob 16.30, zbirno mesto je pred Šolskim centrom Tolmin. Sprehod organizira Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina (DOR), vodil pa ga bo Radovan Lipušček.

Tržič – od Tržiča do Bistrice in sprehod po Bistirici pri Tržiču, V koraku s časom. Nedelja, 6. maj 2018 ob 11.00, zbirno mesto je pred nekdanjim Mercatorjem v naselju Zelenica. Sprehod organizira Društvo ZA razvoj Tržiča, vodil pa ga bo Sašo Borojevič.

Velenje, Mesto v parku in njegova drevesa. Petek, 11. maj 2018 ob 17:17, zbirno mesto je hrast pred Gimnazijo. Sprehod organizirajo Saša Piano (DKAS)​​, Breda Kolar (podžupanja MOV)​ in Nataša Dolejši, vodili pa ga bosta krajinska arhitektka Saša Piano in arboristka Nataša Dolejši.

Kaj so urbani sprehodi Jane’s Walk

Urbani sprehodi Jane’s Walk  so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje.

V zadnjih desetletjih se je po vsem svetu razširilo zavedanje, da mesta z živahnim vsakdanjim utripom, s pestro ponudbo programov v objektih in s takšnimi ureditvami javnega prostora, ki prebivalce spodbujajo, da po vsakdanjih opravkih hodijo peš, svojim prebivalcem omogočajo višjo kakovost življenja. Dobra hodljivost mest, kot poimenujemo prijaznost mestnega okolja za pešačenje, zelo pomembno prispeva k psihofizičnemu zdravju in varnosti prebivalcev ter mestnega okolja. Obenem pešačenju prilagojena organiziranost mesta spodbuja tudi razvoj lokalnega gospodarstva, kot so lokalne trgovine, storitvene dejavnosti ali kreativne industrije. Hodljivost mesta omogoča razvoj intenzivnih in raznolikih družbenih vezi ter tako bogati vsakdanje življenje prebivalcev in krepi socialni kapital, ki predstavlja ključni vir razvojne moči lokalnih skupnosti.

Urbane sprehode Jane’s Walk v Sloveniji od leta 2011 podpira IPoP – Inštitut za politike prostora.

Pobuda Jane’s Walk

Pobuda Jane’s Walk izhaja iz Toronta, njen namen pa je širjenje dragocenih sporočil Jane Jacobs in popularizirati živost mest, ki se poraja preko povezanosti prebivalcev z bivalnim okoljem, sosedi in obiskovalci.

Urbani sprehodi »Jane’s Walk« potekajo vsak prvi konec tedna v maju in promovirajo urejanje mest po meri pešcev. Namen sprehodov Jane’s Walk je ponovno odkriti skrite razsežnosti naših mest z očmi pešca in radovednega opazovalca. Odkriti kaj je tisto, kar morajo vsebovati pešcu prijazne ureditve in kaj dela naše ulice in trge varne za prebivalce in obiskovalce, obenem pa povezovati ljudi v prizadevanjih za vsakodnevnemu življenju prijazne mestne četrti.

V Torontu so bili prvi tovrstni sprehodi organizirani leta 2007, leto po smrti Jane Jacobs. Od 2009 naprej sprehode gosti tudi vedno več mest izven Kanade. Pri nas sprehodi potekajo od leta 2011, skupno je bilo v sedmih letih do sedaj že 122 sprehodov v 31 mestih in mestecih, ki se jih je udeležilo prek 2500 sprehajalcev.

Urbani sprehodi v preteklih letih

2017 je v 20 mestih po Sloveniji potekalo 26 sprehodov

2016 je v 14 mestih po Sloveniji potekalo 21 sprehodov

2015 je v 17 mestih po Sloveniji potekalo 22 sprehodov

2014 je v 10 mestih po Sloveniji potekalo 17 sprehodov

2013 je v 11 mestih po Sloveniji potekalo 16 sprehodov

2012 je v 9 mestih po Sloveniji potekalo 14 sprehodov

2011 so bili v Ljubljani izvedeni štirje sprehodi

 

Jane's Walk publikacija

Priročnik za organizacijo urbanih sprehodov

Inštitut za politike prostora je v letu 2012 pripravil priročnik za organizacijo, ki je lokalnim partnerjem v pomoč pri pripravi in izvedbi sprehodov. V publikaciji so zbrana besedila o Jane Jacobs in o pomenu pešačenja, poročila s petih sprehodov v letu 2011 ter nasveti in orodja za organizacijo urbanih sprehodov Jane’s Walk. V priročniku je še katalog hodljivosti, povzet po spletni strani organizacije Jane’s Walk in prilagojen našim razmeram, ki bo prispeval k splošnemu zavedanju o pomenu hodljivosti v mestih.

Poleg omejene naklade tiskane publikacije je priročnik na voljo tudi v elektronski različici.

 

Povezave:

– Priročnik za organizacijo urbanih sprehodov

Spletna stran pobude Jane’s Walk

22 comments

  1. Pingback: Festival hoje
Write a response

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri