Jane’s Walk 2019

Letos bo globalna akcija Jane’s Walk potekala od 3. do 5. maja 2019, pri nas pa bodo nekateri sprehodi potekali tudi še v tednu do 12. maja 2019.  Še vedno se lahko pridružite organizaciji sprehoda v vašem kraju! Prosimo vas, da osnovne podatke o sprehodu posredujete prek spletnega obrazca ali po e-pošti urbani.sprehodi@ipop.si.

Več informacij o napovedanih sprehodih v nadaljevanju, najdete pa jih lahko tudi na Facebooku.

Celje – Lisce, Življenje med reko in gozdom: Urbani sprehod po Liscah. Sobota, 11. maj 2019 ob 11.00, zbirno mesto je otroško igrišče na Grudnovi ulici. Sprehod organizira Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, vodila pa ga bosta Mojca in Gorazd Furman Oman.

Črnomelj, Mestno drevje. Nedelja, 5. maj ob 16.00, zbirno mesto je pred gradom. Sprehod organizira Martina Auguštin, ki ga bo tudi vodila.

Domžale – Miklošičeva ulica, Kaj se dogaja z drevesi na Mikloščevi ulici? Torek, 7. maj ob 17.00, zbirno mesto je Park Univerzale . Sprehod organizira CIPRA Slovenija, vodila ga bo Špela Berlot.

Dravograd, Urbani sprehod po Dravogradu. Torek, 7. maj 2019 ob 17.00, zbirno mesto je pred Zdravstvenim domom (ZD). Sprehod organizirata Mladinski center Dravograd in Društvo diabetikov Dravograd, vodila ga bo Sveček Julijana.

Kamnik – Perovo – Kamnik, Od Perovega do Kamnika leta 2025? Bo Kamnik mesto prijazno pešcem? Ponedeljek, 6. maj 2019 ob 17.00, zbirno mesto je CIRUIS. Sprehod organizira CIPRA Slovenija, vodila ga bo Špela Berlot.

Kočevje, Čebele v mestu. Nedelja, 5. maj 2019 ob 10.00, zbirno mesto je mestna ploščad pod lipo. Sprehod organizira društvo Urbani brlog, vodili pa ga bodo člani društva in čebelarji.

Kranj – Staro mestno jedro, Layerjeva pot. Nedelja, 5. maj 2019 ob 17.00, zbirno mesto je pred Layerjevo hišo. Sprehod organizira Zavod Carnica, vodil ga bo Matej Žunič.

Litija – staro mestno jedro, Obudimo staro mestno jedro. Sobota, 11. maj 2019 ob 14.00, zbirno mesto je pri Plečnikovem spomeniku. Sprehod organizirata Kaja Mlakar Agrež in Žan Lovše iz Mestnega muzeja Litija in Mestne skupnosti Litija, vodil pa ga bo Žan Lovše.

Ljubljana – Tobačna, Bivati v Tobačni. Četrtek, 23. maj 2019 ob 15.00, zbirno mesto je stopnišče pred Tržaško 2. Sprehod organizira IPoP – Inštitut za politike prostora, vodil ga bo Aidan Cerar.

Ljubljana – Zgornja Šiška, Med javnim in zasebnim prostorom. Nedelja, 5. maj 2019 ob 17.00, zbirno mesto je na tržnici Koseze ob Vodnikovi cesti. Sprehod organizirata Iniciativa Uredimo Vodnikovo in IPoP – Inštitut za politike prostora, vodila ga bosta Matevž Frančič in Marko Peterlin.

Maribor, Piramida. Petek, 10. maj 2019 ob 17.00, zbirno mesto je razpotje ob  vznožju Piramide. Sprehod organizira društvo Hiša!

Maribor – Center, Maribor, mesto drevoredov. Sobota, 4. maj 2019 ob 11.00, zbirno mesto je Ezl Ek na Grajskem trgu, Astoria. Sprehod organizira Zavod za urejanje mesta in krajine, Maribor, vodila ga bo Vesna Rebernak.

Maribor – historični del mesta, Zgodba o klopeh in ljudeh. Nedelja, 5. maj 2019 ob 11.00, zbirno mesto je Židovski trg. Sprehod organizira KUD Zgodba o klopeh in ljudeh, vodila ga bo Liljana Jarh.

Novo mesto – Portoval, Sprehod v Portoval. Nedelja, 5. maj 2019 ob 16h, zbirno mesto je parkirišče ob izlivu Težke vode v Krko. Sprehod organizira DKAS v sodelovanju z DAD, vodila ga bo Jelka Hudoklin.

Postojna, Hoja – peš se prej pride. Četrtek, 9. maj 2019 ob 9.00, zbirno mesto je Titov trg. Sprehod organizira PROSTOR, društvo za arhitekturo in prostor, vodila pa ga bo Karmen Tomažič.

Ptuj – Staro mestno jedro in obrobje, PoTUJ in se spreHODI po našem mestu. Petek, 10. maj 2019 ob 12.00, zbirno mesto je P+R parkirišče na Zadružnem trgu na Ptuj. Sprehod organizira ZRS Bistra Ptuj, skupaj z Mestno občino Ptuj in Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, vodil ga bo Robert Novak.

Slovenj Gradec, Sprehod ob mestnem obzidju. Sobota, 18. maj 2019 ob 10.30, zbirno mesto je Glavni trg 24, Slovenj Gradec. Sprehod organizirata Koroški pokrajinski muzej in Muzej Slovenj Gradec, vodila ga bo Nataša Škorjanc Beliš.

Tolmin – mesto Tolmin, Kulturno-zgodovinska pot po Tolminu. Ponedeljek, 6. maj 2019 ob 16:30, zbirno mesto je Trg 1. maja, pri fontani. Sprehod organizira DOR – Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina, vodil ga bo Miha Mlekuž.

Kaj so urbani sprehodi Jane’s Walk

Urbani sprehodi Jane’s Walk  so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje.

V zadnjih desetletjih se je po vsem svetu razširilo zavedanje, da mesta z živahnim vsakdanjim utripom, s pestro ponudbo programov v objektih in s takšnimi ureditvami javnega prostora, ki prebivalce spodbujajo, da po vsakdanjih opravkih hodijo peš, svojim prebivalcem omogočajo višjo kakovost življenja. Dobra hodljivost mest, kot poimenujemo prijaznost mestnega okolja za pešačenje, zelo pomembno prispeva k psihofizičnemu zdravju in varnosti prebivalcev ter mestnega okolja. Obenem pešačenju prilagojena organiziranost mesta spodbuja tudi razvoj lokalnega gospodarstva, kot so lokalne trgovine, storitvene dejavnosti ali kreativne industrije. Hodljivost mesta omogoča razvoj intenzivnih in raznolikih družbenih vezi ter tako bogati vsakdanje življenje prebivalcev in krepi socialni kapital, ki predstavlja ključni vir razvojne moči lokalnih skupnosti.

Urbane sprehode Jane’s Walk v Sloveniji od leta 2011 podpira IPoP – Inštitut za politike prostora.

Pobuda Jane’s Walk

Pobuda Jane’s Walk izhaja iz Toronta, njen namen pa je širjenje dragocenih sporočil Jane Jacobs in popularizirati živost mest, ki se poraja preko povezanosti prebivalcev z bivalnim okoljem, sosedi in obiskovalci.

Urbani sprehodi Jane’s Walk potekajo vsak prvi konec tedna v maju in promovirajo urejanje mest po meri pešcev. Namen sprehodov Jane’s Walk je ponovno odkriti skrite razsežnosti naših mest z očmi pešca in radovednega opazovalca. Odkriti kaj je tisto, kar morajo vsebovati pešcu prijazne ureditve in kaj dela naše ulice in trge varne za prebivalce in obiskovalce, obenem pa povezovati ljudi v prizadevanjih za vsakodnevnemu življenju prijazne mestne četrti.

V Torontu so bili prvi tovrstni sprehodi organizirani leta 2007, leto po smrti Jane Jacobs. Od 2009 naprej sprehode gosti tudi vedno več mest izven Kanade. Pri nas sprehodi potekajo od leta 2011, skupno je bilo v osmih letih do sedaj že 152 sprehodov v 38 mestih in mestecih, ki se jih je udeležilo prek 3200 sprehajalcev.

Urbani sprehodi v preteklih letih

2018 je v 23 mestih po Sloveniji potekalo 31 sprehodov

2017 je v 20 mestih po Sloveniji potekalo 26 sprehodov

2016 je v 14 mestih po Sloveniji potekalo 21 sprehodov

2015 je v 17 mestih po Sloveniji potekalo 22 sprehodov

2014 je v 10 mestih po Sloveniji potekalo 17 sprehodov

2013 je v 11 mestih po Sloveniji potekalo 16 sprehodov

2012 je v 9 mestih po Sloveniji potekalo 14 sprehodov

2011 so bili v Ljubljani izvedeni štirje sprehodi

 

Jane's Walk publikacija

Priročnik za organizacijo urbanih sprehodov

Inštitut za politike prostora je v letu 2012 pripravil priročnik za organizacijo, ki je lokalnim partnerjem v pomoč pri pripravi in izvedbi sprehodov. V publikaciji so zbrana besedila o Jane Jacobs in o pomenu pešačenja, poročila s petih sprehodov v letu 2011 ter nasveti in orodja za organizacijo urbanih sprehodov Jane’s Walk. V priročniku je še katalog hodljivosti, povzet po spletni strani organizacije Jane’s Walk in prilagojen našim razmeram, ki bo prispeval k splošnemu zavedanju o pomenu hodljivosti v mestih.

Poleg omejene naklade tiskane publikacije je priročnik na voljo tudi v elektronski različici.

 

Povezave:

– Priročnik za organizacijo urbanih sprehodov

Spletna stran pobude Jane’s Walk

Foto: Marko Peterlin

22 comments

  1. Pingback: Festival hoje
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri