V letu 2019 je globalna akcija Jane’s Walk potekala od 3. do 5. maja 2019, pri nas pa so nekateri sprehodi potekali še do konca meseca maja. Sprehodi so bili v 18 mestih: Celju, Črnomlju, Domžalah, Dravogradu, Kamniku, Kočevju, Kopru, Kranju, Litiji, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Postojni, Ptuju, Slovenj Gradcu, Sežani, Škofji Loki in Tolminu.

Kot organizatorji sprehodov so tokrat sodelovale organizacije: Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, CIPRA Slovenija, Mladinski center Dravograd, Društvo diabetikov Dravograd, društvo Urbani brlog, Krajevna skupnost Semedela, Skupina aktivnih krajanov, Odbor za okolje in prostor pri KS Semedela in Civilno gibanje Skupaj, Zavod Carnica, Mestni muzej Litija, Mestna skupnost Litija, Iniciativa Uredimo Vodnikovo, IPoP – Inštitut za politike prostora, Zavod za urejanje mesta in krajine Maribor, KUD Zgodba o klopeh in ljudeh, društvo Hiša!, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine, PROSTOR, društvo za arhitekturo in prostor, ZRS Bistra Ptuj, Mestna občina Ptuj, Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mladinski center Podlaga, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec, CI Loka, mesto vseh, Gimnazija Škofja Loka, KS Loka – Mesto, Občina Škofja Loka, DOR – Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina

Celje – Lisce, Življenje med reko in gozdom: Urbani sprehod po Liscah. Sobota, 11. maj 2019 ob 11.00, zbirno mesto je bilo otroško igrišče na Grudnovi ulici. Sprehod je organiziral Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, vodila pa sta ga Mojca in Gorazd Furman Oman.

Črnomelj, Mestno drevje. Nedelja, 12. maj 2019 ob 16.00, zbirno mesto je bilo pred trgovino Hofer. Sprehod je organizirala skupina Urbano zelenje mesta v sklopu Trajnostnega krožka (ZIK Črnomelj), vodila pa sta ga Martina Auguštin in Danijela Kure Kastelc.

Domžale – Miklošičeva ulica, Zelene površine v mestnih soseskah. Torek, 7. maj 2019 ob 17:00, zbirno mesto je bilo Park Univerzale. Sprehod je organizirala CIPRA Slovenija, vodila pa sta ga Špela Berlot, CIPRA Slovenija, ter Matjaž Mastnak, Arburetum Volčji Potok.

Dravograd, Urbani sprehod po Dravogradu. Torek, 7. maj 2019 ob 17.00, zbirno mesto je bilo pred Zdravstvenim domom (ZD). Sprehod sta organizirala Mladinski center Dravograd in Društvo diabetikov Dravograd, vodila ga je Sveček Julijana.

Kamnik, Kamnik je mesto prijazno pešcem. Ponedeljek, 20. maja 2019 ob 17:00, zbirno mesto je bilo Keršmančev park. Sprehod je organizirala CIPRA Slovenija, vodila pa sta ga Matej Ogrin in Špela Berlot.

Kočevje, Čebele v mestu. Petek, 24. maj 2019 ob 17.00, zbirno mesto je bilo v drevesnici na Marofu. Sprehod je organiziralo društvo Urbani brlog, vodili pa so ga člani društva in čebelarji.

Koper – Semedela, Pripovedujemo zgodbo Semedele. Torek, 7. maj 2019 (v primeru dežja sobota, 11. maj 2019) ob 17.00, zbirno mesto je bilo zahodni del parkirišča pri semedelskem mandraču, nasproti semedelske cerkve. Sprehod so organizirali skupina aktivnih krajanov in KS Semedela, Civilno gibanje Skupaj, vodili sta ga dr. Neža Čebron Lipovec in in Božena Ambrozius.

Koper – Semedela, Semedelska drevesa in zelenje. Sreda, 15. maj 2019 ob 17.00, zbirno mesto je bilo otroško igrišče na Jenkovi ulici (ob št. 2, nasproti št. 3). Sprehod so organizirali skupina aktivnih krajanov, Odbor za okolje in prostor pri KS Semedela in Civilno gibanje Skupaj, vodili sta ga Breda Bavdaž Čopi, Mirjan Kocjančič in Božena Ambrozius.

Kranj – Staro mestno jedro, Layerjeva pot. Nedelja, 12. maj 2019 ob 17.00, zbirno mesto je bilo pred Layerjevo hišo. Sprehod je organiziral Zavod Carnica, vodil ga je Matej Žunič.

Litija – staro mestno jedro, Obudimo staro mestno jedro. Sobota, 11. maj 2019 ob 14.00, zbirno mesto je bilo pri Plečnikovem spomeniku na Trgu Svobode. Sprehod sta organizirala Kaja Mlakar Agrež in Žan Lovše, ki je sprehod tudi vodil. Pri organizaciji so sodelovali še Mestni muzej Litija, Mestna skupnost Litija in Društvo Lojtra. Dogodek je potekal v sklopu EVROPSKEGA TEDNA MLADIH.

Ljubljana – Zgornja Šiška, Med javnim in zasebnim prostorom. Nedelja, 5. maj 2019 ob 17.00, zbirno mesto je bilo na tržnici Koseze ob Vodnikovi cesti. Sprehod sta organizirala Iniciativa Uredimo Vodnikovo in IPoP – Inštitut za politike prostora, vodila sta ga Matevž Frančič in Marko Peterlin.

Ljubljana – Litostroj jug, Spoznajmo sosesko in sosede. Nedelja, 12. maja 2019 ob 10h, zbirno mesto je bilo otroško igrišče na Obirski ulici. Sprehod so organizirali sosedje v sodelovanju z IPoP – Inštitut za politike prostora, sprehod sta vodila Matjaž Bolčina in Maja Simoneti.

Ljubljana – Tobačna, Bivati v Tobačni. Četrtek, 23. maj 2019 ob 15.00, zbirno mesto je bilo stopnišče pred Tržaško 2. Sprehod je organiziral IPoP – Inštitut za politike prostora, vodil ga je Aidan Cerar.

Maribor – historični del mesta, Zgodba o klopeh in ljudeh. Nedelja, 5. maj 2019 ob 11.00, zbirno mesto je bilo Židovski trg. Sprehod je organiziral KUD Zgodba o klopeh in ljudeh, vodila ga jeo Liljana Jarh.

Maribor, Piramida. Petek, 10. maj 2019 ob 17.00, zbirno mesto je bilo razpotje ob  vznožju Piramide. Sprehod je organiziralo društvo Hiša!

Maribor – Betnava, Betnava, kje je tvoja slava? Nedelja, 12. maja 2019 ob 10.30, zbirno mesto je bilo ob potki v Betnavski gozd ob stičišču Ljubljanske in Pasteurjeve ulice. Sprehod so organizirale in vodile prostovoljke Stopinj mesta (MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribor).

Novo mesto – Portoval, Sprehod v Portoval. Nedelja, 5. maj 2019 ob 16h, zbirno mesto je bilo parkirišče ob izlivu Težke vode v Krko. Sprehod je organiziral DKAS v sodelovanju z DAD, vodila ga je Jelka Hudoklin.

Postojna, Hoja – peš se prej pride. Četrtek, 9. maj 2019 ob 9.00, zbirno mesto je bil Titov trg. Sprehod je organiziral PROSTOR, društvo za arhitekturo in prostor, vodila pa ga je Karmen Tomažič.

Ptuj – Staro mestno jedro in obrobje, PoTUJ in se spreHODI po našem mestu. Petek, 10. maj 2019 ob 12.00, zbirno mesto je bilo P+R parkirišče na Zadružnem trgu na Ptuj. Sprehod je organiziral ZRS Bistra Ptuj, skupaj z Mestno občino Ptuj in Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, vodil ga je Robert Novak.

Sežana, Drevohod. Sobota, 18. maj 2019 ob 10.00, zbirno mesto je bilo pred pošto. Sprehod je v sodelovanju z Mladinskim centrom Podlaga organizirala Petra Grmek, ki ga je tudi vodila.

Slovenj Gradec, Sprehod ob mestnem obzidju. Sobota, 18. maj 2019 ob 10.30, zbirno mesto je bil Glavni trg 24, Slovenj Gradec. Sprehod je organiziral Koroški pokrajinski muzej, vodila ga je Nataša Škorjanc Beliš.

Škofja Loka, Kaj dela mesto živo? Sobota, 11. maj 2019 ob 10h, zbirno mesto je bil trg pod gradom v Škofji Loki, sprehod je organizirala CI Loka, mesto vseh, v sodelovanju z Gimnazijo Škofja Loka, KS Loka – Mesto in Občino Škofja Loka, vodila pa ga je Darja Matjašec.

Tolmin – mesto Tolmin, Kulturno-zgodovinska pot po Tolminu. Ponedeljek, 6. maj 2019 ob 16:30, zbirno mesto je bil Mestni trg. Sprehod je organiziral DOR – Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina, vodil ga bo Miha Mlekuž.

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri