V letu 2018 je globalna akcija Jane’s Walk potekala od 4. do 6. maja 2019. Pri nas je bilo izvedenih 31 sprehodov v 23 mestih in mestecih: v Celju, Črnomlju, Domžalah, Kočevju, Kranju, Krškem, Litiji, Ljubljani, Mariboru, Miklavžu na Dravskem polju, Novi Gorici, Novem mestu, Piranu, Podčetrtku, Postojni, Ptuju, Ribnici, Sežani, Slovenj Gradcu, Škofji Loki, Tolminu, Tržiču in Velenju. Večina sprehodov je potekala sočasno z globalno akcijo, nekaj organizatorjev pa je prilagodilo termin lokalnim potrebam. Že osmič so potekali sprehodi v Ljubljani, sedmič v Celju, Mariboru in Škofji Loki, petič pa v Novem mestu in Tolminu.

Kot organizatorji sprehodov so tokrat sodelovale organizacije: Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, študentski kolektiv Čas za javni prostor, Slamnikarski muzej Domžale, Občina Kamnik v sodelovanju s Skupino Štajn in CIPRA Slovenija, društvo Urbani brlog, Layerjeva hiša (Zavod Carnica), Kulturno društvo Prostor vmes, Mestni muzej Litija, KD prostoRož, Knjižnica REČI, Iniciativa Uredimo Vodnikovo, IPoP – Inštitut za politike prostora, Zavod za urejanje mesta in krajine, Lokalna pobuda za oživitev Male tržnice, Stopinje mesta, MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, projektna skupina “Zgodba o klopeh in ljudeh”, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine, ABAKKUM Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran, TD Podčetrtek, Prostor, društvo za arhitekturo in prostor, ZRS Bistra Ptuj, ZUM d.o.o., Mestna občino Ptuj in Skupna občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, pobuda Mar mi je za Ribnico, MC Podlaga, Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, CI Loka, mesto vseh, Gimnazija Škofja Loka, KS Loka – mesto, Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina (DOR) in Društvo ZA razvoj Tržiča.

Več informacij o sprehodih v nadaljevanju, najdete pa jih lahko tudi na Facebooku.

Celje – staro mestno jedro, Čuteč po mestu. Četrtek, 3. maj 2018 ob 10.30, zbirno mesto je bil trg pred Mestno občino Celje. Sprehod je organiziral zavod Metro SR, vodila sta ga Mojca in Gorazd Furman Oman.

Celje, Javne skulpture Celja. Četrtek, 3. maj 2018 ob 17h, zbirno mesto je bilo pri Fontani pred kinom Metropol. Sprehod je organizirala Andreja Džakušič, ki ga je tudi vodila.

Črnomelj, Kam v staro mestno jedro? Sobota, 5. maj 2018 ob 16h, zbirno mesto je bilo pred trafiko v starem mestnem jedru. Sprehod je organiziral študentski kolektiv Čas za javni prostor (Klub belokranjskih študentov), ki ga je tudi vodil.

Domžale – center, Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah. Sobota, 5. maj 2018 ob 11h, zbirno mesto je bilo Slamnikarski muzej, Kajuhova 5, Domžale. Sprehod je organiziral Slamnikarski muzej Domžale, vodile pa so ga slamnikarske vodnice Ana Cajhen, Irena Grmek in Danica Vidmar.

Kamnik, Prenovljena industrijska dediščina Občine Kamnik. Sobota, 12. maj 2018 ob 9. uri, zbirno mesto je bilo Glavni trg pred TIC Kamnik. Sprehod je organizirala Občina Kamnik v sodelovanju s Skupino Štajn in CIPRA Slovenija, vodil pa ga je Sinan Mihelčič, vodja Skupine Štajn.

Kočevje – Ljubljanska ulica in center mesta, Mestno drevje. Nedelja, 6. maj 2018 ob 10.00, zbirno mesto je bil Hufnaglov drevored (pri kipu na krožišču Ljubljanska cesta). Sprehod je organiziralo društvo Urbani brlog, vodili pa sta ga Tanja Štajdohar in Sara Hočevar.

Kranj – Kulturna četrt, Urbani sprehod. Sobota, 5. maj 2018 ob 11h, zbirno mesto je bilo pred durmi Layerjeve hiše. Sprehod je organizirala Layerjeva hiša (Zavod Carnica), vodila pa ga je Zala Vidali.

Krško – Videm Krško, ‘Pasji meščan’. Nedelja, 6. maj 2018 ob 16.00, zbirno mesto je bila ploščad pred Kulturnim domom Krško. Sprehod je organiziralo Kulturno društvo Prostor vmes, vodile pa so ga Lara Gligić, Laura Klenovšek, Neža Krošelj in Dona Gomilšek.

Litija, Staro mestno jedro. Sobota, 5. maj 2018 ob 10:00, zbirno mesto je bilo Mestni muzej Litija. Sprehod je organiziral Mestni muzej Litija, vodila pa ga je Kaja Mlakar Agrež.

Litija, Mesto ob reki. Sobota, 12. maj 2018 ob 10:00, zbirno mesto je bilo Mladinski center Litija (Ukmarjeva hiša). Sprehod je organiziral Mestni muzej Litija, vodila pa ga je Kaja Mlakar Agrež.

Ljubljana – Savsko naselje, Savske klopi. Sobota, 5. maj 2018 ob 16:00, zbirno mesto je bilo pred Knjižnico REČI (Belokranjska 6). Sprehod je organiziral prostoRož (Knjižnica REČI), vodil pa ga je Jošt Derlink.

Ljubljana – Bežigrad. Nedelja, 6.maj 2018 ob 10:00, zbirno mesto je bilo pred glavnim vhodom v Plečnikov stadion – postaja LPP Stadion. Sprehod je organizirala Nataša Bratina, ki ga je tudi vodila.

Ljubljana – Zgornja Šiška, Predlogi za ureditev Vodnikove. Nedelja, 6. maj 2018 ob 17h, zbirno mesto je bilo na Vodnikovi cesti, pred Športnim parkom Ilirija. Sprehod sta organizirali Iniciativa Uredimo Vodnikovo in IPoP – Inštitut za politike prostora, vodila pa sta ga Matevž Frančič in Marko Peterlin.

Ljubljana – Tobačna, Tobačna skupnost. Torek, 8. maj 2018 ob 14h, zbirno mesto je bilo pred glavnim vhodom stavbe Tržaška 2. Sprehod je organiziral IPoP – Inštitut za politike prostora, vodila pa sta ga Marko Peterlin in Aidan Cerar.

Maribor – MČ Ivan Cankar, Prezrti prostori mesta 3. del – Mala tržnica, Petek, 4. maj 2018 ob 17h. Zbirno mesto je bilo pred Čvek barom, Mala tržnica, Dominkuševa. Sprehod sta organizirala Zavod za urejanje mesta in krajine in Lokalna pobuda za oživitev male tržnice, vodili pa sta ga Vesna Rebernak in Pavlina Japelj.

Maribor – Radvanje – Nova vas, Flora, favna, potok in park. Sobota, 5. maj 2018 ob 10.30, zbirno mesto je bilo skupnostni urbani EKO vrt ob Pekrskem potoku. Sprehod so organizirale Stopinje mesta, MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribr, vodila pa ga je skupina Stopinje mesta.

Maribor – historični del mesta in njegova bližnja okolica, Pot “Zgodba o klopeh in ljudeh”. Sobota, 5. maj 2018 ob 10.30, zbirno mesto je bil Židovski trg, Maribor. Sprehod je organizirala projektna skupina “Zgodba o klopeh in ljudeh”, vodila pa sta ga Liljana Jarh in Jože Kos Grabar.

Nova Gorica – Park Rafut, Sprehod skozi čas po Rafutskem parku, Sobota, 28. aprila 2018 ob 11h, zbirno mesto bilo pred vhodom v park. Sprehod je organiziralo Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, vodila pa ga je Katarina Iskra.

Novo mesto – Grm, Sprehod po Grmu. Nedelja, 6. maj 2018 ob 16h, zbirno mesto je bilo makadamsko parkirišče v Kandiji. Sprehod sta organizirala Društvo krajinskih arhitektov Slovenije in Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine, vodil pa ga je Mitja Simič.

Piran – Fiesa, Morje, trg in gozd – od Pirana do gozdička v Fiesi. Nedelja, 6. maj 2018 ob 10:00, zbirno mesto je bil Tartinijev trg, pri spomeniku. Sprehod je organiziral ABAKKUM Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran, vodila pa ga je Romana Kačič.

Podčetrtek, Kulturna dediščina Podčetrtka. Sobota, 12. maj 2018 ob 17h, zbirno mesto je bilo pred Okrepčevalnico Doner Kebab. Sprehod je organiziralo TD Podčetrtek, vodili pa sta ga  Karmen Bovha in Mihaela Juričan.

Postojna – mestno jedro – Tržaška, Dostopnost za vse. Četrtek, 26. april 2018 ob 16h, zbirno mesto je bil Sgls. Sprehod je organiziral Prostor, društvo za arhitekturo in prostor, vodila pa ga je Karmen Tomažič.

Ptuj – središče mesta z obrobjem, PoTUJ in PREBUDI MEsto. Petek, 4. maj 2018 ob 12.00, zbirno mesto je bil Slovenski trg. Sprehod je organiziralo ZRS Bistra Ptuj v sodelovanju z ZUM d.o.o., Mestno občino Ptuj in Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, vodil pa ga je Robert Novak.

Ptuj – Turnišče, Povežimo Turnišče. Sobota, 5. maj 2018 ob 10. uri, zbirno mesto je bilo pri Gasilskem domu Turnišče. Sprehod je vodil Dejan Zorec.

Ribnica – Kolodvorska ulica, Od Ideala do Kolodvora. Petek, 4. maj 2018 ob 18. uri, zbirno mesto je bilo pred Centrom Ideal. Sprehod je organizirala pobuda Mar mi je za Ribnico, vodila pa ga je Blanka Bartol.

Sežana, Izgubljena?dediščina. Nedelja, 6. maj 2018 ob 10.00, zbirno mesto je bilo pred železniško postajo. Sprehod je v sodelovanju z MC Podlaga organizirala Petra Grmek, ki ga je tudi vodila.

Slovenj Gradec – mestno jedro, Sprehod ob mestnem obzidju Slovenj Gradca. Sobota, 5. maj 2018 ob 10.30, zbirno mesto je bilo pred nekdanjo mestno hišo na Glavnem trgu 24. Sprehod je organiziral Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, vodila pa ga je Nataša Škorjanc Beliš.

Škofja Loka – Staro mestno jedro, Reka v mestu. Sobota, 12. maj 2018 ob 10:00, zbirno mesto je bilo pred trgovino Trava na Trgu pod gradom. Sprehod je organizirala CI Loka, mesto vseh v sodelovanju z Gimnazijo Škofja Loka in KS Loka – mesto, vodili pa sta ga Darja Matjašec in Tanja Krek.

Tolmin – prostor med Šolskim centrom, Sotočjem in Tolminskim pokopališčem, Iz urbanega v zeleno. Ponedeljek, 7. maja 2018 ob 16.30, zbirno mesto je bilo pred Šolskim centrom Tolmin. Sprehod je organiziralo Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina (DOR), vodil pa ga je Radovan Lipušček.

Tržič – od Tržiča do Bistrice in sprehod po Bistirici pri Tržiču, V koraku s časom. Nedelja, 6. maj 2018 ob 11.00, zbirno mesto je bilo pred nekdanjim Mercatorjem v naselju Zelenica. Sprehod je organiziralo Društvo ZA razvoj Tržiča, vodil pa ga je Sašo Borojevič.

Velenje, Mesto v parku in njegova drevesa. Petek, 11. maj 2018 ob 17:17, zbirno mesto je bil hrast pred Gimnazijo. Sprehod so organizirale Saša Piano (DKAS)​​, Breda Kolar (podžupanja MOV)​ in Nataša Dolejši, vodili pa sta ga krajinska arhitektka Saša Piano in arboristka Nataša Dolejši.

Foto: Marko Peterlin IPoP (CC BY-NC 4.0)

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri