Vključevanje javnosti, sodelovanje z javnostjo oziroma participacija javnosti je komunikacijski kanal, ki povezuje javnost in odločevalce. Omogoča, da odločevalci in načrtovalci skupaj z javnostjo oblikujejo najboljše rešitve.

Sodelovanje z javnostjo je nujen del demokratičnega političnega sistema in urejanja prostora. Če se sodelovanju z javnostjo izogibamo, se nam to pogosto vrne v obliki nepotrebnih napetosti, nezaupanja, nasprotovanja javnosti ali celo protestov. Zgodnje in ustrezno vključevanje javnosti ta tveganja bistveno zmanjša. Ob tem so rešitve, oblikovane skupaj z javnostjo, praviloma boljše, saj nihče ne pozna prostora bolje od tistih, ki ga uporabljajo vsak dan. In ker so rešitve, ki jih je javnost sooblikovala, med ljudmi bolje razumljene in sprejete, jih je tudi lažje izvesti.

IPoP pogosto vodi proces vključevanja javnosti. To vključuje:

  • Načrtovanje in vodenje procesa sodelovanja z javnostjo
  • Pripravo sporočil za javnost, člankov za lokalno glasilo in spletno stran
  • Izvedbo anket, intervjujev in delavnic
  • Organizacijo in vodenje javnih razprav
  • Opredelitev ključnih izzivov
  • Oblikovanje ciljev in scenarijev
  • Pripravo akcijskih načrtov za izvedbo ukrepov
  • Predstavitev predlaganih rešitev izvoljenim predstavnikom (npr. občinski svet), političnim skupinam, javnosti in medijem

V zadnjih letih je IPoP sodeloval s številnimi slovenskimi občinami (Škofja Loka, Idrija, Vrhnika, Velenje itd.). V Škofji Loki smo pomagali premakniti z mrtve točke proces priprave OPPN, v Idriji smo pomagali pripraviti predlog nove parkirne politike, na Vrhniki smo pomagali pri komunikaciji o prenovi Stare ceste.

Sodelujemo tudi s skupnostmi in civilnimi iniciativami. Pomagamo utemeljiti pobude ali pripombe lokalnih skupnosti, če so le skladne z načeli trajnostnega urejanja prostora. Hkrati spodbujamo oblikovanje lokalnih koalicij in partnerstev, v katerih se lahko oblikujejo boljše rešitve.

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri