Ustvarjanje prostora (angleško “placemaking”) je vsestranski pristop k načrtovanju, oblikovanju in upravljanju javnega prostora, ki uporablja sredstva, navdih in potencial lokalne skupnosti zato, da ustvarja javne prostore, ki spodbujajo zdravje, srečo in dobro počutje ljudi.

Urejanje javnega prostora v sodelovanju z lokalnimi prebivalci se v sodobni urbani praksi razvija pod vplivom različnih okoliščin. Praviloma odgovarja na potrebe prebivalcev in lokalnih skupnosti, pa tudi na probleme drugih lastnikov zemljišč in stavb ter javne uprave pri upravljanju s prostorom ter zadeva tako javne kot skupne in tudi zasebne površine. Pristop je zelo uveljavljen v urejanju odprtega prostora, pogosto pa se uporablja tudi za urejanje zaprtih javnih in drugih skupnih prostorov.

Pri ustvarjanju prostora se srečujejo prebivalci, lastniki in lokalna uprava, sam proces urejanja pa praviloma podpirajo interdisciplinarne skupine strokovnjakov. Pobuda in interes za urejanje javnega prostora v sodelovanju s prebivalci lahko v začetku prihaja z ene strani, v procesu urejanja pa se vedno srečajo in na svojstven način povežejo vsi: prebivalci, lokalna skupnost in lokalna uprava ter lastniki zemljišč.

Ustvarjanje prostora v sodelovanju z lokalnimi prebivalci kot pristop k urejanju prostora prinaša koristi vsem skupinam akterjev, predstavlja pomemben prispevek k gospodarnosti in funkcionalnosti urejanja ter predvsem k zadovoljstvu z urejenostjo. Dodana vrednost tega pristopa so družbene koristi. Pristop prispeva k povečanju in izboljšanju učinkov urejanja lokalnega okolja in dela javne uprave ter hkrati prispeva k večjemu zadovoljstvu lokalnega prebivalstva in lastnikov nepremičnin z urejenostjo.

IPoP se z ustvarjanjem prostora ukvarja na več načinov:

  • Spremlja in raziskuje domačo in tujo prakso urejanja javnega prostora v sodelovanju s prebivalci
  • Aktivno sodeluje v razvoju domače prakse
  • Spodbuja in strokovno podpira akterje pri uporabi “placemaking” pristopa za reševanje njihovih konkretnih problemov z urejanjem prostora

V tem okviru IPoP ponuja zainteresiranim akterjem (občinam, lokalnim skupnostim, lastnikom zemljišč in stavb, svetovalnim podjetjem, nevladnim organizacijam) naslednje storitve:

  • Informativno svetovanje za občine/lokalne skupnosti in lastnike zemljišč o urejanju javnega in skupnega prostora s sodelovanjem prebivalcev
  • Izdelava strateške ocene možnosti za urejanje javnih površin v naselju/občini v sodelovanju s prebivalci za potrebe občine/lokalne skupnosti
  • Svetovanje občinam/lokalnim skupnostim, lastnikom in nevladnim organizacijam pri zagonu konkretne pobude za urejanje prostora s sodelovanjem prebivalcev
  • Sodelovanje z občino/lokalno skupnostjo, lastniki in nevladnimi organizacijami pri zagonu in izvajanju konkretnega primera urejanja

V zadnjem času smo sodelovali pri ustvarjanju prostora na Vodnikovi cesti in Tobačni v Ljubljani, sodelovali pa smo tudi pri izvajanju projekta trajnostne urbane regeneracije v Idriji.

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri