Hoja je najbolj naraven, zdrav, demokratičen in ekonomičen način premikanja na kratke razdalje. Ne povzroča izpustov in drugih vplivov na okolje, v primerjavi z drugimi prevoznimi načini pa je prostorsko in infrastrukturno nezahtevna. Kljub temu se danes velik delež kratkih poti opravi z avtomobilom. Raziskava potovalnih navad v Ljubljanski urbani regiji je pokazala, da je v Mestni občini Ljubljana polovica vseh opravljenih poti krajših od 3 km. V okoliških občinah je kar 50,9 % poti, opravljenih z avtomobilom, krajših od 2 km, 21,5 % pa jih je krajših celo od enega kilometra. To je razdalja, ki jo prehodimo v dobrih 10 minutah.

Dobra hodljivost mest, kot imenujemo prijaznost mestnega okolja za hojo, zelo pomembno prispeva k psihofizičnemu zdravju in varnosti prebivalcev ter mestnega okolja. Obenem hoji prilagojena organiziranost mesta spodbuja tudi razvoj lokalnega gospodarstva, kot so majhne trgovine, storitvene dejavnosti ali kreativne industrije. Hodljivost mesta omogoča razvoj intenzivnih in raznolikih družbenih vezi ter tako bogati vsakdanje življenje prebivalcev in krepi socialni kapital, ki predstavlja ključni vir razvojne moči lokalnih skupnosti.

Na IPoP zato že dlje časa na različne načine spodbujamo hojo kot prometno prakso in obliko trajnostne mobilnosti. To vključuje zlasti:

  • Organizacijo aktivne poti v šolo
  • Pripravo mobilnostnih načrtov za šole
  • Pripravo analiz razmer za hojo
  • Pripravo predlogov ukrepov za izboljšanje pogojev za hojo
  • Pripravo kampanj za spodbujanje sprememb potovalnih navad v smeri opravljanja kratkih poti peš

V zadnjih letih smo na IPoP podprli pri organizaciji aktivne poti v šolo več kot 60 šol po vsej Sloveniji, v Ljubljani pa smo Pešbuse tudi sami organizirali in vodili. S tem je več kot 3000 otrok lahko na poti v šolo uživalo v družbi vrstnikov, pri tem pa so razvijali zdrave navade in postali bolj samozavestni in samostojni udeleženci v prometu. V okolicah šol je bilo nekaj sto avtomobilov manj, s tem pa tudi manjša prometna gneča v mestih in manj onesnaževanja.

Področje hoje smo analitično in načrtovalsko obravnavali v okviru celostnih prometnih strategij nekaterih občin in Ljubljanske urbane regije.

Od 2011 spodbujamo hojo tudi s podporo lokalnim organizatorjem urbanih sprehodov Jane’s Walk po Sloveniji. V 8 letih je bilo že 152 sprehodov v 38 mestih in mestecih po Sloveniji, od katerih smo jih 23 organizirali in vodili sodelavci IPoP.

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri