Šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo je ukrep za izboljšanje varnosti in udobnosti šolske poti. V času izvajanja Šolske ulice se v času jutranje konice (npr. eno uro pred začetkom pouka) in lahko tudi v času popoldanske konice, oz. v celem dopoldnevu na cesti v neposredni okolici šole omeji motorni promet. Cilj začasne prometne ureditve je izboljšati pogoje za varen prihod v šolo, ter povečati delež otrok, ki pridejo v šolo aktivno in hkrati zmanjšati število avtomobilov v neposredni bližini šole.

Zmanjšanje motornega prometa v neposredni okolici šole vpliva na varnost otrok, na njihovo zdravje in na onesnaženost okolja ter hrup. Vpliva pa tudi na potovalne navade učencev in njihovih staršev.

Vsi prispevki z oznako Šolska ulica

Šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo je sklop več ukrepov, ki se jih uvede na podlagi temeljite analize v sodelovanju s prometnim inženirjem in presojevalcem prometne varnosti. Spremljevalna ukrepa Šolske ulice sta točka Poljubi in odpelji, kjer lahko starši, ki otroka v šolo pripeljejo z avtomobilom, učence odložijo, od tam pa varno nadaljujejo pot samostojno in Pešbus – spremljana pot v šolo po vnaprej določenih linijah.

Solkanska Šolska ulica je bila Območje varnih prihodov v šolo med 6. in 17. septembrom 2020. Video utrinke preverite na povezavi.

Zakaj organizirati šolsko ulico?

Pred 30 leti je 90 odstotkov otrok hodilo v šolo peš – sami ali v družbi vrstnikov. Danes so avtomobilski zastoji v okolici šol nekaj običajnega. Vožnja otrok z avtomobilom v šolo ni koristna ne za otroke ne za okolje, zato so šole praviloma umeščene v okolje tako, da so dostopne peš. Vožnja otrok v šolo z avtom slabo vpliva na stanje okolja (zrak, hrup) in na prometno varnost v okolici šol. Preveč avtomobilov pred šolo poslabša prometno varnost za otroke, ki pridejo peš. Če starši otroke vozijo v šolo, to tudi slabo vpliva na njihovo zdravje in dobro počutje. Jutranja vožnja prikrajša otroke za telesno dejavnost in druženje z vrstniki. Onesnaženje zraka in hrup zaradi prometa vplivata na kakovost šolskega okolja in dolgoročno tudi na razvoj različnih bolezni. Ob tem ankete med učenci kažejo, da je zelo malo otrokom všeč, da jih starši peljejo v šolo z avtom. Večina bi raje hodila v šolo s kolesom, peš ali s skirojem. Tudi učitelji si želijo, da bi več otrok hodilo v šolo aktivno. Otroci, ki pridejo v šolo peš, s kolesom ali skirojem so pri pouku bolj zbrani in lažje sledijo programu, naužili so se svežega zraka in jutranjega klepeta z vrstniki.

 

Šolska ulica je aktivnost projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri