Odprta ulica  je pilotni projekt odpiranja Šolske ulice v Škofji Loki za igro, druženje, hojo in kolesarjenje. S tem bomo omogočili bolj varen prihod v šolo in prijetne sprehode med mestnim jedrom in območjem nekdanje vojašnice.

S projektom sledimo uveljavljenim konceptom odpiranja ulic za rabo brez avtomobila  (angl. Open street). Gre za ukrep odpiranja javnega prostora za ljudi, kjer imajo pešci in kolesarji prednost, tranzitni motorni promet je omejen, omogočen pa je dostop za lokale in lokalne prebivalce. Na ulici se lahko odvija privlačen program. Odprta ulica lahko deluje cel dan, če je to pred osnovno šolo, pa lahko le v času pred začetkom in ob koncu pouka, kar se v tuji praksi imenuje šolska ulica (angl. School streets). Za otroke, ki živijo bolj oddaljeno od šole in ne morejo prihajati v šolo peš, se na ulici uredi tudi t. i. točko Poljubi in odpelji tako, da lahko tudi oni  prehodijo vsaj del svoje vsakdanje poti v šolo peš. V primeru Šolske ulice v Škofji Loki preizkušamo oba koncepta, odprto in šolsko ulico.

Odprta ulica v Škofji Loki je prvi tovrstni primer odpiranja javnega prostora za ljudi v Sloveniji. Na podlagi izkušenj in lokalnih posebnosti bomo v prihodnosti odpirali javni prostor za ljudi tudi v drugih krajih.

Pogosto zastavljena vprašanja

Vsi prispevki Odprta ulica

 

Odprta ulica je aktivnost projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Avtorica naslovne grafike: Darja Klančar

 

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri