IPoP – Inštitut za politike prostora je bil ustanovljen kot zasebni zavod 1. marca 2006, v sodni register pa je bil vpisan 29. maja 2006. Ustanovili so ga Blaž Križnik, Marko Peterlin, Peter Šenk in Tadej Žaucer. IPoP deluje kot neprofitna organizacija. Od februarja 2008 je inštitut vpisan v evidenci raziskovalnih organizacij.

IPoP smo zaposleni in sodelavci, ustanovitelji, svet zavoda in strokovni svet. Svet zavoda je krovni organ, ki določa politiko in spremlja razvoj zavoda. Strokovni svet je strokovni organ, ki ima tudi vlogo dodeljevanja raziskovalnih nazivov.

Zaposleni

dr. Aidan Cerar, vodja projektov
sociolog

Aidan Cerar je sociolog, ki se je izobraževal na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in Univerzi Leuphana Lüneburg v Nemčiji. Na IPoP se ukvarja s trajnostnim urbanim razvojem, skupnostnimi praksami ter trajnostno mobilnostjo. Sodeluje tudi v raziskavah ter predava na univerzah v Sloveniji in tujini. Pred tem se je na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije ukvarjal s projekti, povezanimi s trajnostno mobilnostjo, sodelovanjem javnosti in spodbujanjem razvoja kreativnega sektorja. Je eden izmed soustanoviteljev Knjižnice REČI, socialne inovacije, ki deluje v Ljubljani, soavtor Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana in član društva za prostorska vprašanja Maja Farol.

 

Nela Halilović, strokovna sodelavka
geografinja

Nela Halilović je diplomirana geografinja, ki je nadaljevala izobraževanje na drugi stopnji bolonjskega študija Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. En semester je opravila na Oddelku za socialno demografijo in regionalno planiranje Karlove univerze v Pragi. Med študijem je aktivno delovala v aktivnostih in organih Društva mladih geografov Slovenije in v Evropski študentski geografski zvezi (EGEA). V lokalnem okolju v Velenju je delovala na področjih turizma, trajnostne mobilnosti in mladinskih politik, kjer je prejemala štipendijo za nadpovprečno družbeno angažirane študente. Po študiju se je zaposlila na Mestni občini Velenje, kjer je delala na transnacionalnih projektih Evropske unije. Na IPOP od leta 2019 dela na področju trajnostne mobilnosti, s fokusom na kampanjah v prid aktivni mobilnosti.

Urban Jeriha, vodja projektov
arhitekt

Urban je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in delal kot arhitekt ter tehnični sodelavec na omenjeni fakulteti. Pri delu se posveča trajnostnemu razvoju na področjih mobilnosti in skupnostne urbane regeneracije. Deluje kot raziskovalec in je soavtor publikacij s področja mest, mobilnosti in prostorskega razvoja. Sodeluje s sorodnimi nevladnimi organizacijami po vsej Evropi. Je ustanovitelj društva Preboj, ki se ukvarja s kulturno produkcijo in svetovanjem nevladnim organizacijam ter igra aktivno vlogo v lokalni pobudi, povezani s prometno politiko.

 

 

dr. Blaž Križnik, raziskovalec
arhitekt in sociolog

Blaž je po diplomi na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani študij nadaljeval na Akademiji za arhitekturo v Rotterdamu, kjer je dve leti delal kot raziskovalec. Doktoriral je s področja sociologije vsakdanjega življenja na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Je profesor in raziskovalec na Podiplomski šoli za urbane študije Univerze Hanyang v Seulu.

Petra Očkerl, vodja projektov
sociologinja in prevajalka

Petra je magistrica sociologije s področja okoljskih in prostorskih študij in prevajalka. V zaključnih nalogah se je ukvarjala z vplivom prometne ureditve na kakovost življenja v Ljubljani in z družbeno-prostorskimi vplivi evropske prestolnice kulture (EPK) na Maribor. Od leta 2011 je sodelavka IPoP – Inštituta za politike prostora. V okviru nacionalne URBACT točke skrbi za promocijo tega evropskega programa v Sloveniji in je redna piska prispevkov za URBACT Blog. Vodi projekt podpore izvajanju urbane politike in deluje na projektih trajnostnega urbanega razvoja in urbane prenove. Poleg tega v vlogi nacionalne strokovnjakinje sodeluje pri študijah na področju evropske kohezijske politike.

 

Jana Okoren, strokovna sodelavka
prevajalka

Jana je po izobrazbi diplomirana prevajalka. Poleg prevajanja je delala tudi na drugih področjih, v Sloveniji in Italiji. Več let je živela v Rimu, kjer je v vlogi koordinatorke in umetniške vodje filmskega festivala Festival delle Terre ter sodelavke multimedijskega arhiva sodelovala z NVO Centro Internazionale Crocevia. Na jugu Italije je koordinirala gledališko turnejo kanadskega potujočega gledališča Caravan Stage Company. Na konzularnem oddelku Veleposlaništva Italije v Ljubljani pa je bila zaposlena kot strokovna sodelavka. Na IPoP deluje na področju trajnostne mobilnosti.

 

 

Marko Peterlin, direktor
arhitekt in urbanist

Marko je po zaključku študija arhitekture na Univerzi v Ljubljani in nekajletni samostojni praksi študij nadaljeval na Katalonski politehnični univerzi v Barceloni, kjer je zaključil magistrski študij Metropolis. Delovne izkušnje obsegajo samostojno prakso, delo v državni upravi in raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani. Poleg vodenja inštituta je tudi vodja projektov in raziskovalec na področju urbane politike, skrbi pa tudi za intenzivno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, javnimi in zasebnimi organizacijami v okviru različnih vrst projektov. Od leta 2009 je koordinator Mreže za prostor, ki povezuje nevladne organizacije na področju urejanja prostora v Sloveniji.

 

 

Nina Plevnik, strokovna sodelavka
geografinja

Nina je magistrirala na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani. V magistrski nalogi je analizirala vpliv evropskih projektov na razvoj prometa v Ljubljani. Že v času študija je sodelovala na projektih trajnostne mobilnosti, ki jih je izvajal Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Svoje znanje na področju prometa in mobilnosti je nadgrajevala še v tujini, z opravljanjem prakse na inštitutu za raziskovanje prometa, ki deluje v okviru univerze Edinburgh Napier na Škotskem. Na IPoP deluje na področju trajnostnega urbanega razvoja in mobilnosti.

 

 

dr. Maja Simoneti, vodja projektov
krajinska arhitektka in urbanistka

Maja je pooblaščena krajinska in prostorska načrtovalka, preden se je leta 2009 pridružila IPoP, je dvajset let delala v prostorskem načrtovanju, sodelovala je pri izdelavi številnih načrtov, študij in raziskav v Sloveniji in Evropskih projektih, sodelovala na natečajih, študirala, pisala, predavala in objavljala. Zdaj se posveča svetovanju in zagovorništvu javnega interesa v urejanju prostora in varstvu okolja, načrtovalske izkušnje povezuje z razvojem novih praks in aplikativnim raziskovanjem. Zanimajo jo inovativne prakse in sistemske rešitve, sodelovalno urejanje, varstvo in razvoj javnega prostora, upravljanje zelenih površin in krajine ter sodelovanje in komuniciranje znanja v urejanju prostora. Ukvarja se z izzivi trajnostnega razvoja v urejanju prostora, s promocijo hoje in s povezavami med zdravjem in urejanjem prostora.  Je članica Društva krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).

 

Svet zavoda

  • dr. Aidan Cerar (IPoP)
  • Urška Kranjc (LUZ d.d.)
  • dr. Blaž Križnik (IPoP, GSUS HYU)
  • Jernej Prijon (Prima Ljubljana d.o.o.)
  • dr. Maja Simoneti (IPoP)
  • dr. Peter Šenk (UM FG)

Strokovni svet

  • Margita Jančič
  • doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek (UL FGG)
  • prof. dr. Elen Twrdy (UL FPP)
  • doc. dr. Matjaž Uršič (UL FDV)
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri