IPoP – Inštitut za politike prostora je bil ustanovljen kot zasebni zavod 1. marca 2006, v sodni register pa je bil vpisan 29. maja 2006. Ustanovili so ga Blaž Križnik, Marko Peterlin, Peter Šenk in Tadej Žaucer. IPoP deluje kot neprofitna organizacija. Od februarja 2008 je inštitut vpisan v evidenci raziskovalnih organizacij.

IPoP smo zaposleni in sodelavci, ustanovitelji, svet zavoda in strokovni svet. Svet zavoda je krovni organ, ki določa politiko in spremlja razvoj zavoda. Strokovni svet je strokovni organ, ki ima tudi vlogo dodeljevanja raziskovalnih nazivov.

Zaposleni

dr. Aidan Cerar, vodja projektov
sociolog

Aidan je sociolog, ki se je izobraževal na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in Univerzi Leuphana Lüneburg v Nemčiji. Na IPoP se ukvarja s trajnostnim urbanim razvojem, skupnostnimi praksami, ustvarjanjem prostora in trajnostno mobilnostjo, predvsem pa sodelovanjem javnosti v urejanju prostora. Sodeluje tudi v raziskavah in predava na fakultetah. Pred tem se je na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije ukvarjal s projekti, povezanimi s trajnostno mobilnostjo in spodbujanjem razvoja kreativnega sektorja. Sodeloval je pri ustanavljanju Knjižnice REČI, socialne inovacije, in razvoju nove oblike podpore lokalnim pobudam, imenovani Zunaj. Je soavtor Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana in član društva za prostorska vprašanja Maja Farol.

 

Urška Didovič, strokovna sodelavka

krajinska arhitektka

Urška Didovič je absolventka magistrskega študija krajinske arhitekture na Univerzi v Ljubljani. Med študijem je aktivno delovala v aktivnostih in organih Društva študentov krajinske arhitekture, Študentske organizacije Biotehniške fakultete in Študentskem svetu Biotehniške fakultete ter Mreži evropskih študentov krajinske arhitekture- ELASA. En semester na magistrskem študiju krajinske arhitekture je opravila na Tehniški Univerzi v Münchnu. Leta 2020 je na IPoP opravila študijsko prakso in od takrat sodeluje pri projektih, povezanih z upravljanjem zelenih površin in spodbujanjem hoje. Trenutno se pripravlja na pisanje zaključne magistrske naloge na Oddelku za krajinsko arhitekturo UL BF. Je članica kulturnega okoljskega društva Pazi!Park.

 

Nela Halilović, vodja projektov
geografinja

Nela je magistrica geografije, ki se je izobraževala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in na Fakulteti za znanost Karlove univerze v Pragi. Med študijem je aktivno delovala v aktivnostih in organih Društva mladih geografov Slovenije in v Evropski študentski geografski zvezi (EGEA). V lokalnem okolju v Velenju je delovala na področjih turizma, trajnostne mobilnosti in mladinskih politik, kjer je prejemala štipendijo za nadpovprečno družbeno angažirane študente. Po študiju se je zaposlila na Mestni občini Velenje, kjer je delala na transnacionalnih projektih Evropske unije. Na IPoP od leta 2019 dela na področju trajnostne mobilnosti, ukvarja se s kampanjami za spodbujanje hoje in kolesarjenja v mestih.

 

 

Goran Jakovac, vodja pisarne
krajinski arhitekt

Goran, rojeni Rečan, je v Ljubljani končal študij krajinske arhitekture. Sodeloval je pri načrtovanju zasebnih vrtov in pri izdelavi občinskih prostorskih načrtov za občine Zgornje Savinjske doline. Vrsto let je preživel med turisti na reki Ljubljanici kot vodja pisarne in kapitan rečne ladjice pri enem od ljubljanskih ladjarjev. Delal je tudi kot turistični vodnik in oblikovalec turističnih produktov. Na IPoP skrbi za nemoteno delovanje pisarne in vodi administracijo, oblikuje karte in prostorske prikaze ter različne dokumente. Prosti čas rad preživlja na prostem in se ukvarja s fotografijo.

 

 

Pavlina Japelj, strokovna sodelavka

komunikologinja in sociologinja

Pavlina je komunikologinja in sociologinja, ki se je izobraževala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in na Oddelku za sociologijo Univerze na Dunaju. V zaključni nalogi je na primeru zagona projekta oživljanja Male tržnice v Mariboru preučevala vpliv lokalnih pobud na zagon revitalizacijskih procesov v mestih. Zadnja leta je delovala na Dunaju kot sodelavka ene izmed lokalnih pisarn urbane prenove, kjer je sodelovala pri projektih začasne rabe in vključevanja javnosti pri urejanju prostora. Na IPoP trenutno sodeluje pri evropskem projektu s področja trajnostne mobilnosti in ustvarjanja prostora.

 

 

Urban Jeriha, pomočnik direktorja
arhitekt

Urban je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in delal kot arhitekt ter tehnični sodelavec na omenjeni fakulteti. Pri delu se posveča trajnostnemu razvoju na področjih mobilnosti in skupnostne urbane regeneracije. Deluje kot raziskovalec in je soavtor publikacij s področja mest, mobilnosti in prostorskega razvoja. Sodeluje s sorodnimi nevladnimi organizacijami po vsej Evropi. Je ustanovitelj društva Preboj, ki se ukvarja s kulturno produkcijo in svetovanjem nevladnim organizacijam ter igra aktivno vlogo v lokalni pobudi, povezani s prometno politiko.

 

 

dr. Blaž Križnik, raziskovalec
sociolog

Blaž je izredni profesor urbane sociologije na Podiplomski šoli za urbane študije Univerze Hanyang v Seulu. Doktoriral je iz sociologije vsakdanjega življenja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Kot raziskovalec je delal na Inštitutu za napredno arhitekturo Katalonije v Barceloni, Seulskem inštitutu in Azijskemu centru Nacionalne univerze v Seulu. Bil je gostujoči profesor na Seulski univerzi in Univerzi Kwangwoon v Seulu. Pri svojem delu na IPoP se ukvarja z urbanimi študijami, sociologijo urbanih družbenih gibanj in korejskimi študijami.

 

 

Petra Očkerl, vodja projektov
sociologinja in prevajalka

Petra je magistrica sociologije s področja okoljskih in prostorskih študij in prevajalka. V zaključnih nalogah se je ukvarjala z vplivom prometne ureditve na kakovost življenja v Ljubljani in z družbeno-prostorskimi vplivi evropske prestolnice kulture (EPK) na Maribor. Od leta 2011 je sodelavka IPoP – Inštituta za politike prostora. V okviru nacionalne URBACT točke skrbi za promocijo tega evropskega programa v Sloveniji in je redna piska prispevkov za URBACT Blog. Vodi projekt podpore izvajanju urbane politike in deluje na projektih trajnostnega urbanega razvoja in urbane prenove. Poleg tega v vlogi nacionalne strokovnjakinje sodeluje pri študijah na področju evropske kohezijske politike.

 

 

Jana Okoren, strokovna sodelavka
prevajalka

Jana je po izobrazbi diplomirana prevajalka. Poleg prevajanja je delala tudi na drugih področjih, v Sloveniji in Italiji. Več let je živela v Rimu, kjer je v vlogi koordinatorke in umetniške vodje filmskega festivala Festival delle Terre ter sodelavke multimedijskega arhiva sodelovala z NVO Centro Internazionale Crocevia. Na jugu Italije je koordinirala gledališko turnejo kanadskega potujočega gledališča Caravan Stage Company. Na konzularnem oddelku Veleposlaništva Italije v Ljubljani pa je bila zaposlena kot strokovna sodelavka. Na IPoP deluje na področju trajnostne mobilnosti.

 

 

Marko Peterlin, direktor
arhitekt in urbanist

Marko je po zaključku študija arhitekture na Univerzi v Ljubljani in nekajletni samostojni praksi študij nadaljeval na Katalonski politehnični univerzi v Barceloni, kjer je zaključil magistrski študij Metropolis. Delovne izkušnje obsegajo samostojno prakso, delo v državni upravi in raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani. Poleg vodenja inštituta je tudi vodja projektov in raziskovalec na področju urbane politike, skrbi pa tudi za intenzivno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, javnimi in zasebnimi organizacijami v okviru različnih vrst projektov. Od leta 2009 je koordinator Mreže za prostor, ki povezuje nevladne organizacije na področju urejanja prostora v Sloveniji.

 


Nina Plevnik, vodja projektov
geografinja

Nina je magistrirala na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani. V magistrski nalogi je analizirala vpliv evropskih projektov na razvoj prometa v Ljubljani. Že v času študija je sodelovala na projektih trajnostne mobilnosti, ki jih je izvajal Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Svoje znanje na področju prometa in mobilnosti je nadgrajevala še v tujini, z opravljanjem prakse na inštitutu za raziskovanje prometa, ki deluje v okviru univerze Edinburgh Napier na Škotskem. Na IPoP koordinira komunikacijske aktivnosti, deluje v okviru Nacionalne URBACT točke in sodeluje v projektih področjih trajnostnega prostorskega in urbanega razvoja.

 

 

dr. Maja Simoneti, vodja projektov
krajinska arhitektka in urbanistka

Maja je pooblaščena krajinska in prostorska načrtovalka. Preden se je leta 2009 pridružila IPoP, je dvajset let delala v prostorskem načrtovanju, sodelovala je pri izdelavi številnih načrtov, študij in raziskav v Sloveniji in Evropskih projektih, sodelovala na natečajih, študirala, pisala, predavala in objavljala. Zdaj se posveča svetovanju in zagovorništvu javnega interesa v urejanju prostora in varstvu okolja, načrtovalske izkušnje povezuje z razvojem novih praks in aplikativnim raziskovanjem. Zanimajo jo inovativne prakse in sistemske rešitve, sodelovalno urejanje, varstvo in razvoj javnega prostora, upravljanje zelenih površin in krajine ter sodelovanje in komuniciranje znanja v urejanju prostora. Ukvarja se z izzivi trajnostnega razvoja v urejanju prostora, s promocijo hoje in s povezavami med zdravjem in urejanjem prostora. Je članica Društva krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).

 

Karina Sirk, strokovna sodelavka
sociologinja

Karina je po izobrazbi magistrica sociologije. V zaključnih nalogah se je ukvarjala s sobivanjskimi skupnostmi in pomenom doma v starosti. Njene dosedanje delovne izkušnje obsegajo delo v javni upravi, nevladnem sektorju in izobraževanju. Zadnje desetletje se je kalila v različnih evropskih projektih, ki jih je koordinirala tako vsebinsko kot administrativno. Na IPoP trenutno dela na področju trajnostne mobilnosti, predvsem na področju priprave mobilnostnih načrtov za podjetja.

 

 

Anja Slapničar, strokovna sodelavka
urbanistka

Anja Slapničar je zaključila študij urbanizma na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, med katerim je opravljala tudi semester v tujini na Tehniški univerzi v Lodžu na Poljskem. V diplomski nalogi se je ukvarjala z življenjem v stanovanjskih kooperativah in oblikovanjem skupnosti, trenutno pa v magistrski nalogi raziskuje parkirne površine in možnosti njihove souporabe v središču Velenja. Leta 2019 je na IPoP opravila študijsko prakso in od takrat sodeluje na več projektih s področja trajnostne mobilnosti.

 

 

Senka Šifkovič, vodja projektov
pravnica

Senka Šifkovič je univerzitetna diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom in magistra socialne antropologije, z izkušnjami v pravosodju in banki. V zadnjih dvajsetih letih se je specializirala za področje nevladnih organizacij, varstva okolja, narave in urejanje prostora. Znanje in prakso na tem področju je pridobivala kot sodelavka Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, s katerim še sodeluje. Poznavanje mednarodne, EU in nacionalne ureditve varstva okolja, narave in urejanja prostora uporablja pri pripravi analiz posameznih sistemskih problemov, predlogov rešitev, sprememb predpisov ali pripravi pravnih sredstev. Organizacijam pomaga pri njihovih zagovorniških aktivnostih in jih izobražuje o pravnih vidikih urejanja prostora. Je tudi članica Zagovornikov okolja in sodeluje pri izvajanju Zelene svetovalnice.

 

 

Svet zavoda

  • dr. Aidan Cerar (IPoP)
  • Urška Kranjc (LUZ d.d.)
  • dr. Blaž Križnik (IPoP, GSUS HYU)
  • Jernej Prijon (Prima Ljubljana d.o.o.)
  • dr. Maja Simoneti (IPoP)
  • dr. Peter Šenk (UM FGPA)

Strokovni svet

  • Margita Jančič
  • doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek (UL FGG)
  • prof. dr. Elen Twrdy (UL FPP)
  • doc. dr. Matjaž Uršič (UL FDV)
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri