IPoP – Inštitut za politike prostora je bil ustanovljen kot zasebni zavod 1. marca 2006, v sodni register pa je bil vpisan 29. maja 2006. Ustanovili so ga Blaž Križnik, Marko Peterlin, Peter Šenk in Tadej Žaucer. IPoP deluje kot neprofitna organizacija. Od februarja 2008 je inštitut vpisan v evidenci raziskovalnih organizacij.

IPoP smo zaposleni in sodelavci, ustanovitelji, svet zavoda in strokovni svet. Svet zavoda je krovni organ, ki določa politiko in spremlja razvoj zavoda. Strokovni svet je strokovni organ, ki ima tudi vlogo dodeljevanja raziskovalnih nazivov.

Zaposleni

dr. Aidan Cerar, vodja projektov
sociolog

Aidan Cerar je sociolog, ki se je izobraževal na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in Univerzi Leuphana Lüneburg v Nemčiji. Na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije se je ukvarjal s projekti, povezanimi s trajnostno mobilnostjo, sodelovanjem javnosti in spodbujanjem razvoja kreativnega sektorja. Na IPoP se ukvarja s trajnostnim urbanim razvojem, skupnostnimi in prostorskimi praksami ter trajnostno mobilnostjo. Sodeluje tudi v raziskavah ter predava na univerzah v Sloveniji in tujini. Je eden izmed soustanoviteljev Knjižnice REČI, socialne inovacije, ki deluje v Ljubljani, soavtor Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana in član društva za prostorska vprašanja Maja Farol.

Urban Jeriha, vodja projektov
arhitekt

Urban je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in delal kot arhitekt ter tehnični sodelavec na omenjeni fakulteti. Pri delu se posveča trajnostnemu razvoju na področjih mobilnosti in skupnostne urbane regeneracije. Deluje kot raziskovalec in je soavtor publikacij s področja mest, mobilnosti in prostorskega razvoja. Sodeluje s sorodnimi nevladnimi organizacijami po vsej Evropi. Je ustanovitelj društva Preboj, ki se ukvarja s kulturno produkcijo in svetovanjem nevladnim organizacijam ter igra aktivno vlogo v lokalni pobudi, povezani s prometno politiko.

dr. Blaž Križnik, raziskovalec
arhitekt in sociolog

Blaž je po diplomi na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani študij nadaljeval na Akademiji za arhitekturo v Rotterdamu, kjer je dve leti delal kot raziskovalec. Doktoriral je s področja sociologije vsakdanjega življenja na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Je profesor in raziskovalec na Podiplomski šoli za urbane študije Univerze Hanyang v Seulu.

Petra Očkerl, vodja projektov
sociologinja in prevajalka

Petra je magistrica sociologije s področja okoljskih in prostorskih študij in prevajalka. V zaključnih nalogah se je ukvarjala z vplivom prometne ureditve na kakovost življenja v Ljubljani in z družbeno-prostorskimi vplivi evropske prestolnice kulture (EPK) na Maribor. Od leta 2011 je sodelavka IPoP – Inštituta za politike prostora. V okviru nacionalne URBACT točke skrbi za promocijo tega evropskega programa v Sloveniji in je redna piska prispevkov za URBACT Blog. Vodi projekt podpore izvajanju urbane politike in deluje na projektih trajnostnega urbanega razvoja in urbane prenove. Poleg tega v vlogi nacionalne strokovnjakinje sodeluje pri študijah na področju evropske kohezijske politike.

Jana Okoren, strokovna sodelavka
prevajalka

Marko Peterlin, direktor
arhitekt in urbanist

Marko je po zaključku študija arhitekture na Univerzi v Ljubljani in nekajletni samostojni praksi študij nadaljeval na Katalonski politehnični univerzi v Barceloni, kjer je zaključil magistrski študij Metropolis. Delovne izkušnje obsegajo samostojno prakso, delo v državni upravi in raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani. Poleg vodenja inštituta je tudi vodja projektov in raziskovalec na področju urbane politike, skrbi pa tudi za intenzivno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, javnimi in zasebnimi organizacijami v okviru različnih vrst projektov. Od leta 2009 je koordinator Mreže za prostor, ki povezuje nevladne organizacije na področju urejanja prostora v Sloveniji.

Nina Plevnik, strokovna sodelavka
geografinja

Tea Pristolič, vodja projektov
arhitektka

Tea je arhitektka po izobrazbi, kulturna producentka v praksi. Vrsto let je delala na področju organizacije in koordinacije razstav in festivalov, spletnega uredništva in projektnega vodenja, sodelovala je pri razvoju in implementaciji družbeno odgovornih vsebin ter pedagoških programov. Bila je vodja programa RogLab Muzeja in galerij mesta Ljubljane, koordinatorka Poster festivala in Bienala vidnih sporočil Fundacije Brumen ter kuratorka in vodja projekta Design Expo Zavoda BIG. Na IPoP deluje na področju trajnostne mobilnosti, skrbi za organizacijo procesov, svetuje pri komunikaciji ter sodeluje pri reorganizaciji in razvoju inštituta.

dr. Maja Simoneti, vodja projektov
krajinska arhitektka in urbanistka

Maja je krajinska arhitekta in urbanistka, ki se je po diplomi zaposlila v podjetju LUZ d.d. in 30 let delala na področju prostorskega in urbanističnega planiranja in krajinskega projektiranja. Raziskovalno in načrtovalsko se je ukvarjala s prostočasnimi dejavnostmi, otroškimi igrišči, vrtičkarstvom, pokopališči, stanovanjskimi krajinami ter tudi s formalnim in neformalnim izobraževanjem. IPoP se je pridružila leta 2009, s prispevki s področja urbanega razvoja, urejanja javnih zelenih površin, participacije, prostorskega opismenjevanja in komuniciranja. V doktorski raziskavi je proučevala koncept celovitega sistema planiranja in upravljanja z javnimi zelenimi površinami. Ukvarja se tudi s promocijo hoje in s povezavami med zdravjem in urejanjem prostora.

Svet zavoda

  • dr. Aidan Cerar (IPoP)
  • Urška Kranjc (LUZ d.d.)
  • dr. Blaž Križnik (IPoP, GSUS HYU)
  • Jernej Prijon (Prima Ljubljana d.o.o.)
  • dr. Maja Simoneti (IPoP)
  • dr. Peter Šenk (UM FG)

Strokovni svet

  • Margita Jančič
  • doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek (UL FGG)
  • prof. dr. Elen Twrdy (UL FPP)
  • doc. dr. Matjaž Uršič (UL FDV)
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri