IPoP deluje kot nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija.

Za IPoP so pomembne vrednote enakovrednost vseh, trajnost, sodelovanje, kakovost življenja in živost.

Prizadevamo si zaznavati trende in se nanje odzivati, razvijati nove rešitve in z njimi sprožati družbene spremembe. S svojim delovanjem želimo navdihovati druge in biti del širšega gibanja, ki skozi spremembe v lokalnih okoljih spreminja svet.

Naša prizadevanja za skupno dobro je prepoznalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor in nam leta 2014 podelilo status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri