IPoP deluje kot nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija.

Za IPoP so pomembne vrednote enakovrednost vseh, trajnost, sodelovanje, kakovost življenja in živost.

Prizadevamo si zaznavati trende in se nanje odzivati, razvijati nove rešitve in z njimi sprožati družbene spremembe. S svojim delovanjem želimo navdihovati druge in biti del širšega gibanja, ki skozi spremembe v lokalnih okoljih spreminja svet.

Naša prizadevanja za skupno dobro je prepoznalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki nam je leta 2014 podelilo status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja in leta 2019 status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju urejanja prostora.

Vsebinska letna poročila: 2020, 2019

Finančna letna poročila: 2020, 2019

Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v organizaciji: 1 : 0,45 (podatek za leto 2021)

 

 

Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri